10896 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Tè
(Ngày đăng :15/04/2023 12:00:00 SA)


Quang cảnh buổi làm việc với UBND huyện Mường Tè

 

Từ ngày 13 - 14/4/2023, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã giám sát tại huyện Mường Tè về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân; kết quả thực hiện Nghị quyết số 45/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021của HĐND tỉnh về quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân.

 

Đoàn giám sát do ông Nguyễn Minh Hiệp - Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm trưởng đoàn. Thành viên Đoàn giám sát gồm: bà Chang Phương Thảo, Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh - Phó đoàn; ông Thào A Pinh - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, Thành viên Ban Pháp chế; Ông Lê Công Thành - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, thành viên Ban Pháp chế. Mời tham gia thành viên đối với Thường trực HĐND, Ban Pháp chế HĐND huyện Mường Tè.

Chiều ngày 14/4/2023, Đoàn giám sát đã có buổi làm việc tại UBND huyện Mường Tè. Làm việc với Đoàn giám sát, về phía UBND huyện Mường Tè có ông Vũ Văn Cương - Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện và một số phòng ban liên quan.

Theo báo cáo của UBND huyện: Trong 02 năm, 2021-2022, công tác đảm bảo chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân theo các quy định của pháp luật và nghị quyết số 45/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh trên địa bàn huyện Mường Tè cơ bản được đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Với tổng số 17 cơ sở Dân quân tự vệ, quân số 1.153 đồng chí, lực lượng dân quân trên địa bàn đã bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ được quy định tại Luật DQTV, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự điều hành của cơ quan quân sự, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng như: tham gia tập huấn, huấn luyện, diễn tập, phối hợp với lực lượng khác tham gia các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự xã hội, tuần tra bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, tham gia phòng chống, ứng phó thiên tai lụt bão, cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh, xây dựng nông thôn mới với hàng nghìn ngày công… Bên cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng dân quân thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, chính quyền địa phương đã thực hiện chi trả chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân như: chế độ hỗ trợ ngày công lao động (Năm 2021: 119.200 đồng/người/ngày; Từ tháng 8/2021 - 2022: 130.000 đồng/người/ngày), chế độ tiền ăn (Năm 2021: 62.000 đồng/người/ngày; Năm 2022: 65.000 đồng/người/ngày) đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Đến thời điểm báo cáo, huyện Mường Tè đã thực hiện chi trả 2.295.394.000 đồng tiền trợ cấp ngày công lao động và tiền ăn cho 1.231 đồng chí dân quân với 12.173 ngày công.

(Đoàn giám sát làm việc với lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mường Tè)

Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và kết quả giám sát thực tế tại tại 02 xã Ka Lăng và Mù Cả, Đoàn giám sát đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND huyện Mường Tè trong thực hiện các chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân trên địa bàn huyện. Qua giám sát, chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân khi được huy động thực hiện nhiệm vụ tại địa phương cơ bản được thực hiện đầy đủ và đúng quy định của pháp luật và Nghị quyết số 45/2021/NQ-HĐND ngày 10/8/2021 của HĐND tỉnh. Tuy nhiên, công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các quy định của pháp luật, Nghị quyết của HĐND tỉnh về các chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân có nơi, có lúc chưa được quan tâm, chú trọng; công tác phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện và UBND các xã trong việc xây dựng dự toán các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, kinh phí chi trả chế độ cho lực lượng dân quân khi thực hiện các nhiệm vụ đột xuất như: cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống khai thác khoáng sản trái phép…có thời điểm chưa chặt chẽ, khoa học; việc huy động dân quân thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ đường biên giới còn gặp nhiều khó khăn, chất lượng huy động không đảm bảo yêu cầu đặt ra…

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo UBND huyện nhất trí tiếp thu các hạn chế, kiến nghị đã được Đoàn giám sát chỉ ra, trong thời gian tới sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khắc phục những hạn chế, tăng cường công tác phối hợp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại địa phương.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Minh Hiệp đề nghị UBND huyện trong thời gian tới tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ, chính sách nói chung và chế độ, chính sách của lực lượng dân quân nói riêng; chỉ đạo công tác phối hợp giữa Phòng tài chính, Ban Chỉ huy quân sự huyện và UBND các xã trong khâu xây dựng dự toán đảm bảo đầy đủ các nhiệm vụ; rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, công cụ hỗ trợ, việc lưu trữ hồ sơ, sổ sách chứng từ của Ban chỉ huy Quân sự cấp xã đảm bảo đầy đủ, đúng quy định, quan tâm bố trí kinh phí đối với Ban Chỉ huy quân sự các xã còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc; phân cấp kinh phí chi trả chế độ cho lực lượng dân quân về UBND các xã đối với các nhiệm vụ do UBND xã ban hành quyết định huy động./.

Mùa Kiều Anh

Tin liên quan

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề)HĐND tỉnh khóa XV(08/09/2023 9:08:23 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Sìn Hồ(24/08/2023 3:16:34 CH)

Khảo sát Dự án dự kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư trình tại Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XV(23/08/2023 4:01:50 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Nậm Nhùn(21/08/2023 2:56:56 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này