4701 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh
(Ngày đăng :27/06/2022 7:41:07 SA)


Quang cảnh phiên họp thẩm tra

Ngày 25/6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì phối hợp với các ban HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thẩm tra.

Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính…; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh.

Tại buổi thẩm tra, đại biểu đã thảo luận Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bảo dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương.

Tổng hợp thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, các ban đề nghị cần nêu rõ nguồn vốn (vốn sự nghiệp hay vốn đầu tư); việc xây dựng nhiệm vụ chi tiết để triển khai kế hoạch, UBND tỉnh chưa xây dựng do đó việc phân bổ vốn có những nội dung chưa đảm bảo như: Việc xác định căn cứ để phân bổ giữa tỉnh và huyện, căn cứ xác định số liệu, mốc thời điểm xác định số liệu. Có một số ý kiến đề nghị sửa đổi, bổ sung thêm nguyên tắc phân bổ vốn để đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với với các cấp ngân sách…

Giải trình các ý kiến thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh: Việc phân bổ đã phù hợp với kế hoạch, từng nội dung và từng tiểu dự án, các bộ, ngành Trung ương đã hướng dẫn từng nội dung; lấy số liệu năm 2021 là phù hợp và xuyên suốt trong quá trình thực hiện; UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch giao cho từng cơ quan đơn vị. Tuy nhiên, do Chính phủ mới giao vốn năm 2022, hiện nay có 4/13 bộ ngành có hướng dẫn thực hiện chương trình, nên khó khăn trong triển khai xây dựng kế hoạch. 

Kết luận tại phiên thẩm tra, đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhấn mạnh 03 Chương trình mục tiêu là chương trình lớn, độ bao phủ rộng, trong quá trình thực hiện có thể sẽ có sự điều chỉnh, do đó Ban sẽ cân nhắc trong thẩm tra về nguyên tắc đối ứng nguồn vốn của cấp huyện đảm bảo quy định của Chính phủ, phù hợp với khả năng ngân sách cấp huyện, theo đó Ban kiến nghị ngấn sách cấp tỉnh có thể hỗ trợ cho ngân sách cấp huyện để thực hiện hiệu quả 03 chương trình, hướng đến mục tiêu cốt lõi là nhân dân được thụ hưởng sớm nhất./.

Hoàng Hà

Tin liên quan

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý vật liệu nổ công nghiệp và công cụ hỗ trợ tại Công ty cổ phần năng lượng Nậm Củm 5(01/08/2022 4:33:19 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh(16/07/2022 9:17:35 CH)

Ban Pháp chế thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh (15/07/2022 4:27:34 CH)

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh(15/07/2022 11:26:48 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát chuẩn bị cho công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026(09/07/2022 4:19:16 CH)

Tin mới nhất

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh tháng 7 năm 2022(10/08/2022 2:32:12 CH)

Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh(10/08/2022 2:05:15 CH)

Báo cáo số 100/BC-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh(10/08/2022 2:07:16 CH)

Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh chưa giải quyết xong(10/08/2022 2:08:34 CH)

Báo cáo số 235/BC-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh(10/08/2022 2:11:44 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này