19180 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH KHẢO SÁT VIỆC THỰC HIỆN CHỈ TIÊU VỀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
(Ngày đăng :22/11/2014 12:00:00 SA)

Hôm nay (21/11) Đoàn khảo sát do đồng chí Hoàng Thị Kê, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn tiến hành khảo sát việc thực hiện chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND xã San Thàng, thành phố Lai Châu.


Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn khảo sát với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn


Theo báo cáo của Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến tháng 10 năm 2014, các huyện, thành phố, đã xây dựng mới trên 275/409km đường giao thông nông thôn các loại; kiên cố hoá 79,5/151km kênh mương; 06 trạm biến áp; 37 km đường điện; xây dựng, nâng cấp, sửa chữa 39 công trình trường học các cấp; 5 nhà văn hoá và khu thể thao xã; làm mới 18 nhà văn hoá và khu thể thao thôn, bản; xây dựng 02 trụ sở xã. Tổng vốn thực hiện đến thời điểm báo cáo là 42.836.196.200 đồng (gồm: Vốn trái phiếu Chính phủ, vốn sự nghiệp, vốn ngân sách địa phương).

Bình quân tiêu chí các xã đến tháng 10 năm 2014 đạt  9,92  tiêu chí/xã, tăng  3,25 tiêu chí so với năm 2013 (Tiêu chí bình quân các xã đạt hết năm 2013 là  6,67 tiêu chí/xã), Cụ thể: Số xã đạt 19 tiêu chí: 2 xã (Bình Lư - huyện Tam Đường; xã San Thàng, Thành phố Lai Châu); 09 xã đạt 15 - 18 tiêu chí; 35 xã đạt 10-14 tiêu chí; 50 xã đạt 5 - 9 tiêu chí; không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Phấn đấu đến năm 2015: Số xã đạt 19 tiêu chí là 15 xã (có 2 xã đạt chuẩn năm 2014); số xã đạt từ 15-18 tiêu chí: 10 xã; số xã đạt từ 10-14 tiêu chí: 40 xã; số xã đạt từ 5-9 tiêu chí: 31 xã. Bình quân 11,9 tiêu chí/xã, tăng bình quân 2 tiêu chí/xã.

Thảo luận tại buổi làm việc, các thành viên đoàn đã đề nghị làm rõ: về thủ tục đề nghị công nhận đạt chuẩn đổi với 02 xã (Bình Lư, San Thàng); về tỷ lệ bình quân tiêu chí các xã; tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2014; tính khả thi việc xây dựng kế hoạch năm 2015; việc sử dụng tăng thu ngân sách huyện, xã cho nông thôn mới ở các huyện như thế nào...

Giải trình, làm rõ các nội dung đề nghị của Đoàn khảo sát, đồng chí Vương Đức Lợi, Phó Giám đốc Sở đã giải trình các câu hỏi của Đoàn về việc giải ngân vốn đảm bảo kế hoạch đề ra; việc xây dựng chỉ tiêu thôn nông thôn mới có khả năng đạt kế hoạch. Bên cạnh đó huyện Tam Đường, Nậm Nhùn đăng ký thêm một số xã đạt chuẩn nông thôn mới nếu được bố trí đủ vốn thì hết năm 2015 có thể 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định 1018/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 về ban hành cụ thể hóa bộ tiêu chí nông thôn mới và xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lai Châu, sau khi rà soát có nhiều xã đạt thêm các tiêu chí nông thôn mới...

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Thị Kê, Trưởng Đoàn khảo sát nhất trí với các giải trình của Sở, đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tích cực chỉ đạo, hướng dẫn đôn đốc các huyện, xã triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu nông thôn mới theo kế hoạch; đối với các đề nghị của Sở, đoàn tiếp thu và báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh.

Theo kế hoạch, buổi chiều Đoàn đi thực tế khảo sát các tiêu chí nông thôn mới tại San Thàng, Thành phố Lai Châu./.

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh(18/05/2023 10:39:15 SA)

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Khảo sát nắm tình hình việc giải quyết đơn của công dân(28/04/2023 6:06:39 CH)

Giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và công tác hỗ trợ xuất khẩu lao động tại huyện Tân Uyên(21/04/2023 3:42:44 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tại huyện Phong Thổ(21/04/2023 3:17:01 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Tè(18/04/2023 8:18:31 SA)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này