7349 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thông qua Kết luận giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị.
(Ngày đăng :19/11/2019 9:21:34 SA)


Đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ kết luận tại phiên họp

Chiều ngày 18/11/2019, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức thông qua kết luận giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sẳm trang thiết bị phục vụ hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị từ năm 2017 đến năm 2019. Đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi kết luận giám sát.

Dự có đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tài Chính, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Theo Báo cáo kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND, tỉnh: Nhìn chung, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ các hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị đã được quan tâm đầu tư, nâng cấp, sửa chữa, trang bị theo hướng kiến cố, đồng bộ cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng của các cơ quan, đơn vị; công tác lập, phân bổ, giao dự toán, tổ chức triển khai thực hiện, thanh toán, quyết toán việc mua sắm, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất của các đơn vị. Bên cạnh đó, báo cáo giám sát cũng chỉ ra một số tồn tại như: Việc bố trí kinh phí để sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục của công trình chưa đáp ứng yêu cầu thực tế; có đơn vị chưa thực hiện nghiêm dự toán được HĐND, UBND tỉnh phê duyệt; việc quản lý, theo dõi tài sản của một số đơn vị, cán bộ quản lý chưa nắm chắc về nguồn gốc, nơi cấp trang thiết bị, bố trí sắp xếp trang bị được đầu tư chưa khoa học... Ban cũng kiến nghị một số nội dung: quan tâm bố trí kinh phí thực hiện sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động thường xuyên của các cơ quan đơn vị; chỉ đạo các cơ quan đơn vị rà soát, quản lý, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị được đầu tư, kịp thời điều chuyển tài sản không có nhu cầu sử dụng hoặc sử dụng hiệu quả không cao cho các đơn vị khác có nhu cầu...

(Đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp)

Tham gia ý kiến tại phiên họp: các đại biểu dự họp cơ bản nhất trí báo cáo đánh giá kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách. Có đại biểu đề nghị làm rõ đơn vị chưa ký thỏa thuận khung theo quy định; có đại biểu đề nghị cần phân định rõ thời điểm hiệu lực của Thông tư 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để xác định hạn chế trong triển khai thực hiện cho chính xác; trong quy định những nội dung thực hiện trước đây thì được thực hiện chuyển tiếp nên để nghị không nêu danh mục công trình khu di tích Bản Lướt, xã Mường Kim, huyện Than Uyên...

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị bổ sung ưu điểm UBND tỉnh sớm ban hành văn bản cụ thể hóa Thông tư 92/TT-BTC. Về tồn tại đề nghị nêu rõ công trình không có chủ trương đầu tư; việc xây dựng dự toán và thẩm định dự toán của các cơ quan không sát dẫn dến việc sử dụng kinh phí phải điều chuyển. Về kiến nghị với UBND tỉnh đề nghị bổ sung: Chỉ đạo các cơ quan chức năng nâng cao trách nhiệm trong việc lập thẩm định dự toán để phát huy hiệu quả nguồn vốn; kiến nghị chấn chỉnh các cơ quan nắm vững nguồn gốc hình thành của tài sản khi được cấp, mua sắm cho các cơ quan đơn vị./.

Hoàng Hà

Tin liên quan

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề)HĐND tỉnh khóa XV(08/09/2023 9:08:23 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Sìn Hồ(24/08/2023 3:16:34 CH)

Khảo sát Dự án dự kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư trình tại Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XV(23/08/2023 4:01:50 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Nậm Nhùn(21/08/2023 2:56:56 CH)

Tin mới nhất

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này