10608 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Kinh Tế-Ngân sách HĐND tỉnh họp thông qua kết luận giám sát: Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
(Ngày đăng :26/05/2019 6:22:12 CH)


Quang cảnh buổi kết luận của đoàn giám sát

Chiều ngày 21/5: Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp kết luận giám sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì phiên họp.

Dự có đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Y Tế; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh.

Theo báo cáo về kết quả giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, bình quân tiêu chí toàn tỉnh đến hết năm 2018: 13,67 tăng 2,35 tiêu chí so với năm 2015; Số xã được công nhận đạt 19 tiêu chí: 29 xã, tăng 24 xã so với 2015 và đạt 76,3% so với mục tiêu cả giai đoạn. Số xã đạt 15 - 18 tiêu chí: 8 xã; số xã đạt 10 - 14 tiêu chí: 44 xã; số xã đạt 5 - 9 tiêu chí: 14 xã.

Về mục tiêu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến năm 2020 của tỉnh: Số xã đạt 19 tiêu chí: 38 xã; số xã đạt 15-18 tiêu chí: 12 xã; số xã đạt 10-14 tiêu chí: 46 xã; bình quân tiêu chí/xã: 15,5 tiêu chí; Thành phố hoàn thành nhiệm vụ NTM; huyện Tân Uyên công nhận huyện NTM theo Thông báo số 472/TB-TU ngày 02/6/2017 của BTV Tỉnh uỷ.

Báo cáo cũng đánh giá: Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở quan tâm chỉ đạo, triển khai, thực hiện. Công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, nhận thức của Nhân dân về xây dựng nông thôn mới được nâng lên, tích cực tham gia hiến đất, ngày công để thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; bộ máy điều hành các cấp được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả, công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm triển khai, công tác đánh giá hằng năm, giữa kỳ được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, việc thực hiện xây dựng nông thôn mới còn một số hạn chế: Công tác phối hợp giữa các thành viên BCĐ với cơ quan điều phối tỉnh, cơ quan thường trực BCĐ các huyện chưa kịp thời; Quy hoạch xây dựng NTM một số nơi chất lượng còn hạn chế; Việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại các xã được công nhận còn hạn chế; việc giải ngân, thanh quyết toán nguồn vốn có thời điểm còn chậm; đời sống vật chất và tinh thần của một bộ phận người dân nông thôn ở các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM vẫn còn ở mức thấp.

Tại phiên họp, các thành viên tham dự đồng tình với các đánh giá do ban đề ra. Có đại biểu đề nghị cần quan tâm bố trí kinh phí để huyện Tân Uyên đạt chuẩn Nông thôn mới theo kế hoạch; quan tâm nâng cao các tiêu chí đã đạt…

Kết luận phiên họp, đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách nhấn mạnh: công tác xây dựng nông thôn mới bên cạnh những kết quả đạt được còn có tồn tại, hạn chế đó là công tác chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền có lúc, có thời điểm chưa quan tâm; việc bố trí kinh phí cho các xã đã đạt chuẩn chưa kịp thời. Đồng chí đề nghị báo cáo cần bổ sung kiến nghị: UBND tỉnh cần có kế hoạch nâng cao các tiêu chí đạt còn thấp; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để nâng cao chất lượng các tiêu chí; quan tâm bố trí kinh phí để xây dựng huyện Tân Uyên thành huyện nông thôn mới.

Tin, ảnh: Minh Châu

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh(18/05/2023 10:39:15 SA)

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Khảo sát nắm tình hình việc giải quyết đơn của công dân(28/04/2023 6:06:39 CH)

Giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và công tác hỗ trợ xuất khẩu lao động tại huyện Tân Uyên(21/04/2023 3:42:44 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tại huyện Phong Thổ(21/04/2023 3:17:01 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Tè(18/04/2023 8:18:31 SA)

Tin mới nhất

Thảo luận Tổ về các Dự án Luật tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(07/06/2023 8:15:10 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại huyện xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (06/06/2023 11:24:32 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc(06/06/2023 11:39:20 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên(04/06/2023 3:56:12 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại xã Phúc Than, Mường Than, huyện Than Uyên (01/06/2023 4:47:18 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này