14852 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề)HĐND tỉnh khóa XV
(Ngày đăng :08/09/2023 9:19:10 SA)


Quang cảnh phiên họp

Chiều ngày 06/9/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười bảy, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Hà Trọng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra 04 Dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2023; Nghị quyết phân bổ, bổ sung kinh phí cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thành phố thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2023; Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các dự án, công trình phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các dự án, công trình phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2023.

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản đồng tình với nội dung trình của UBND tỉnh, bên cạnh đó Ban đề nghị làm rõ một số nội dung: Tại khoản 2 Điều 1 và phụ lục số 02 kèm theo dự thảo Nghị quyết, UBND tỉnh đề xuất bổ sung 05 danh mục dự án khởi công mới với tổng kế hoạch vốn là 172.343 triệu đồng vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Để đảm bảo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật đầu tư công, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị chưa dự kiến chi tiết nguồn bố trí cho từng dự án do các dự án chưa được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư; lý do không đề nghị điều chỉnh đối với 01/05 dự án từ nguồn xổ số; Đối với nội dung bổ sung ngân sách cho huyện Than Uyên, Tam Đường để thực hiện đầu tư xây dựng huyện Nông thôn mới là 88.276 triệu đồng, Ban đề nghị UBND tỉnh làm rõ căn cứ để xác định số kinh phí cho từng huyện; lý do đề xuất điều chỉnh giảm 16.250/23.590 triệu đồng đã bố trí cho dự án Đường từ đồn, trạm Biên phòng ra mốc quốc giới phục vụ cho việc tuần tra bảo vệ mốc, huyện Phong Thổ; làm rõ lý do đề xuất sử dụng nguồn chi thường xuyên ngân sách tỉnh cho nhiệm vụ quy hoạch...

(Đồng chí Phạm Ngọc Phương, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giải trình các ý kiến thẩm tra)

Giải trình tại phiên họp thẩm tra, đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành chuyên môn đều cơ bản nhất trí, tiếp thu các nội dung khác nhau giữa các dự thảo nghị quyết với ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, đồng thời giải trình rõ việc chưa bố trí nguồn vốn cho 01/05 dự án từ nguồn xổ số do qua khảo sát, địa điểm thực hiện dự án có nguy cơ sạt lở cao, có khả năng phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, nếu được bố trí vốn thì dự án này cũng chưa thực hiện được trong năm 2023; việc đề xuất bố trí giảm nguồn vốn cho dự án Đường từ đồn, trạm Biên phòng ra mốc quốc giới phục vụ cho việc tuần tra, bảo vệ mốc, huyện Phong Thổ là do trong quá trình thực hiện dự án có diện tích đi qua rừng phòng hộ nên UBND tỉnh đang báo cáo Thủ tưởng Chính phủ xem xét, quyết định.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhất trí với các ý kiến giải trình của UBND tỉnh và các sở, ngành chuyên môn, tuy nhiên trong báo cáo thẩm tra Ban sẽ nêu nội dung để UBND tỉnh giải trình, làm cơ sở để đại biểu nắm rõ các vấn đề. Đồng chí đề nghị bộ phận tổng hợp sớm hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình tại kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề) dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 11/9/2023./.

                                                                                                                                                                                                    Tin, ảnh: Hoàng Hà

Tin liên quan

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn hai huyện Tam Đường và huyện Than Uyên(01/10/2023 4:50:46 CH)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề)HĐND tỉnh khóa XV(08/09/2023 9:08:23 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Sìn Hồ(24/08/2023 3:16:34 CH)

Tin mới nhất

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(03/10/2023 10:39:10 SA)

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(02/10/2023 4:09:47 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn hai huyện Tam Đường và huyện Than Uyên(01/10/2023 4:50:46 CH)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 (29/09/2023 4:28:39 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này