19906 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP THỨ 10 (KỲ HỌP BẤT THƯỜNG) HĐND TỈNH, KHÓA XIII.
(Ngày đăng :15/05/2015 12:00:00 SA)

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, ngày 14/5, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành họp thẩm tra tra Dự thảo Nghị quyết về việc chấp thuận bổ sung danh mục các dự án phải thu hồi đất, phê duyệt danh mục các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác phát sinh trong năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu và dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý. Đồng chí Phạm Văn Huỳnh - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Quang cảnh cuộc họp thẩm tra

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với đề nghị của UBND tỉnh đối với việc chấp thuận các dự án phải thu hồi đất; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng sang mục đích khác và nội dung đề xuất tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý áp dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Tuy nhiên, Ban đề nghị các cơ quan liên quan làm rõ một số nội dung về căn cứ pháp lý của các danh mục chưa có quyết định đầu tư hoặc chủ trương đầu tư: Tổng số công trình thuộc dự án phải thu hồi đất mà không thuộc kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện.

Đối với nội dung tờ trình đề xuất tiêu chí xác định dự án trọng điểm nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý, ngoài tiêu chí về tổng mức đầu tư theo đề nghị của UBND tỉnh, Ban đề nghị bổ sung một số tiêu chí: tiêu chí ảnh hưởng đến môi trường hoặc khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường; tiêu chí sử dụng đất có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất và bỏ tiêu chí thứ 5 vì không phù hợp với nội dung của Nghị quyết này.

Nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh sẽ được trình tại kỳ họp và là cơ sở quan trọng giúp đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, xem xét và quyết định tại kỳ họp./.

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh(18/05/2023 10:39:15 SA)

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Khảo sát nắm tình hình việc giải quyết đơn của công dân(28/04/2023 6:06:39 CH)

Giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và công tác hỗ trợ xuất khẩu lao động tại huyện Tân Uyên(21/04/2023 3:42:44 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tại huyện Phong Thổ(21/04/2023 3:17:01 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Tè(18/04/2023 8:18:31 SA)

Tin mới nhất

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này