14810 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra dự thảo nghị quyết lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân sách
(Ngày đăng :07/12/2021 10:17:59 SA)


Quang cảnh phiên họp thẩm tra

Tiếp tục chương trình họp thẩm tra, chiều ngày 04/12/2021, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết về lĩnh vực đầu tư, tài chính, ngân sách. Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có Đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, thành viên ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Về báo cáo thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 và dự thảo Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2020, theo ý kiến của Ban, số liệu báo cáo phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ phát sinh, trên cơ sở đối chiếu khớp đúng giữa cơ quan Tài chính và Kho bạc tỉnh về tổng thu, tổng chi. Ban nhất trí với số liệu và nhận định trong báo cáo của UBND tỉnh; việc thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cơ bản đã bám vào Nghị quyết của HĐND tỉnh, đáp ứng nhiệm vụ chi thường xuyên, chi đầu tư, chi quốc phòng an ninh.

Về dự thảo nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho rằng, tên dự thảo Nghị quyết nên sửa lại cho phù hợp, cụ thể đề nghị sửa thành: “Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025”; về nguyên tắc phân bổ, đề nghị bổ sung một số nguyên tắc theo quy định tại Điều 9 của Luật Ngân sách nhà nước; về phân cấp nguồn thu ngân sách và tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương, ban đề nghị phải quy định tiêu chí, cụ thể: Nhiệm vụ chi thuộc ngân sách cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm; trường hợp cơ quan quản lý nhà nước thuộc ngân sách cấp trên ủy quyền cho cơ quan quản lý nhà nước thuộc ngân sách cấp dưới thực hiện nhiệm vụ chi của mình thì phải phân bổ và giao dự toán cho cơ quan cấp dưới được ủy quyền để thực hiện nhiệm vụ chi đó. Cơ quan nhận kinh phí ủy quyền phải quyết toán với cơ quan ủy quyền khoản kinh phí này; thực hiện phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) đối với các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách và số bổ sung từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới trên cơ sở bảo đảm công bằng, phát triển cân đối giữa các vùng, các địa phương. Trong thời kỳ ổn định ngân sách, không thay đổi tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách; hằng năm, căn cứ khả năng cân đối của ngân sách cấp trên, cơ quan có thẩm quyền quyết định tăng thêm số bổ sung cân đối ngân sách từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới so với năm đầu thời kỳ ổn định; số bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên cho ngân sách cấp dưới được xác định theo nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ ngân sách và các chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách; khả năng của ngân sách cấp trên và khả năng cân đối ngân sách của từng địa phương cấp dưới.

Đ/c Lê Tuấn Anh, Giám đốc Sở Tài chính phát biểu giải trình tại phiên họp thẩm tra

Thảo luận tại phiên họp thẩm tra, các đại biểu nêu trường hợp dự án nằm trên địa bàn 02 huyện (liên vùng) thì cấp nào sẽ đầu tư, vì nếu cấp tỉnh đầu tư nhưng lại giao giải phóng mặt bằng cho cấp huyện, trong khi cấp huyện không có nhiệm vụ chi nội dung này sẽ rất khó khăn. Giải trình về vấn đề trên, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết số dự án nằm trên địa bàn 02 huyện là rất ít, nếu có thường giao cho các Ban Quản lý dự án của tỉnh thực hiện, đề nghị đại biểu không nên băn khoăn về vấn đề này. Các nội dung khác, cơ quan soạn thảo nhất trí với ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế -Ngân sách HĐND tỉnh.

Về Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022 trên địa bàn tỉnh, Ban đề nghị sửa đổi tên Điều 2, cụ thể thay cụm từ “ngân sách nhà nước” bằng “ngân sách địa phương” cho chính xác và thống nhất với tên của Nghị quyết; bổ sung thêm nguyên tắc: Việc xây dựng hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương phải góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh; phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương năm 2022, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn 2022-2024, kế hoạch tài chính 5 năm địa phương giai đoạn 2021-2025. Về tiêu chí xác định định mức, đề nghị quy định cụ thể hơn nguồn cơ sở dữ liệu dân số và thời điểm để làm căn cứ, cơ sở tính cho thống nhất? Tiêu chí đơn vị hành chính đề nghị bổ sung thêm số thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn. Làm rõ căn cứ xác định tỷ lệ cơ cấu chi lương 70 - 30 đối với cơ quan Đảng, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện; 75 - 25 đối với cơ quan nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và 85 - 15 đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề cấp tỉnh, cấp huyện,...

Tiếp thu, giải trình các ý kiến thẩm tra, đồng chí Lê Tuấn Anh, Giám đốc Sở Tài chính nhất trí với tên Điều 2 thay cụm từ “ngân sách nhà nước” bằng “ngân sách địa phương” và bổ sung nguyên tắc theo ý kiến thẩm tra của Ban; đối với tiêu chí dân số lấy từ chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, không lấy theo số liệu từ Tổng cục Thống kê; nhất trí bổ sung tiêu chí thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn; việc phân bổ theo tỷ lệ phần trăm đã cân nhắc của các năm liền kề và được tính toán kỹ trên cơ sở bảng lương và các loại hệ số phụ cấp đối với từng cơ quan, đơn vị; riêng ngành y tế, Sở Tài chính đã trao đổi, thống nhất với Sở Y tế để xác định định mức chi phù hợp ngành y tế.

Cũng tại phiên họp, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; dự toán thu ngân sách và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022; dự thảo Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021; thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2021, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư ngân sách năm 2022; thẩm tra dự thảo Nghị quyết về bổ sung kinh phí thực hiện thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các chế độ chính sách an sinh xã hội; điều chỉnh một số nguồn kinh phí để bổ sung dự phòng ngân sách cấp tỉnh và giao chi tiết nguồn vốn đầu tư năm 2020 dư dự toán chuyển sang năm 2021./.

Thủy Hà

 

 

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh(18/05/2023 10:39:15 SA)

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Khảo sát nắm tình hình việc giải quyết đơn của công dân(28/04/2023 6:06:39 CH)

Giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và công tác hỗ trợ xuất khẩu lao động tại huyện Tân Uyên(21/04/2023 3:42:44 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tại huyện Phong Thổ(21/04/2023 3:17:01 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Tè(18/04/2023 8:18:31 SA)

Tin mới nhất

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại hội trường kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(25/05/2023 8:31:24 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này