27197 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các Văn bản trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh
(Ngày đăng :04/12/2018 10:37:28 CH)


Quang cảnh cuộc họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh, ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thực hiện thẩm tra 10 báo cáo, Tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp HĐND tỉnh. Ngày 03/12, Ban tiến hành họp thẩm tra, đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự có các đồng chí: Đoàn Đức Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Đối với báo quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 và dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu ngân sách địa phương năm 2017, theo báo cáo, trong quá trình thực hiện dự toán còn một số tồn tại như: Chưa xử lý quyết liệt trong đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự toán; công tác lập dự toán chưa sát dẫn đến số kết dư ngân sách năm 2017 còn lớn, qua thẩm tra Ban đề nghị: Xử lý nghiêm túc chủ đầu tư không hoàn thành giải ngân theo kế hoạch; tiếp thu nghiêm túc các kiến nghị của kiểm toán đối với vấn đề trên.

Báo cáo thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 và dự kiến phương án phân bổ kế hoạch năm 2019. Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách cho rằng công tác giải ngân còn thấp, công tác thu hồi tạm ứng còn chậm; công tác thẩm tra, quyết toán dự án hoàn thành của cơ quan tài chính chậm, số dự án hoàn thành nhưng chưa lập báo cáo quyết toán gửi cơ quan tài chính, hiệu quả đầu tư của một số công trình chất lượng còn hạn chế. Việc phân bổ vốn năm 2019, Ban nhất trí với các phương án do UBND tỉnh trình, tuy nhiên Ban đề nghị cần xem xét lại việc phân bổ vốn cho Trường trung cấp nghề do đang dự kiến sáp nhập với Trường Cao đẳng cộng đồng trong năm 2019. Kết luận nội dung này, đồng chí Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách đề nghị cơ quan chuyên môn báo cáo bổ sung các công trình đã quyết toán nhưng chậm bố trí vốn.

Thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018; dự toán thu ngân sách và phân bổ dự toán chi NSĐP năm 2019; tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi NSĐP và phân bổ NSĐP năm 2019. Ban đề nghị xem xét phân bổ một số nội dung như: vốn cho chỉnh trang đô thị, kinh phí vệ sinh môi trường (phân rõ kinh phí cho nạo vét, quét dọn môi trường). Về bố trí ngân sách năm 2019, đề nghị UBND tỉnh rà soát và thực hiện đúng theo Thông tư 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính, đồng ý giao kinh phí cho Sở Tư pháp, trước mắt cần tính cho tỉnh, huyện; làm rõ hệ thống Tabmis là đề án của ai; việc may trang phục cho cán bộ thanh tra; việc mua xe cho Ban An toàn giao thông; việc bố trí kinh phí cho Thanh tra tỉnh để tổ chức tập huấn; với Sở giáo dục và Đào tạo cần xem xét tính cần thiết của việc mua sắm trang thiết bị dạy học.

Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về đầu tư công trung hạn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc giai đoạn 2016-2020, theo báo cáo thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị không tách thành vốn đầu tư và vốn sự nghiệp vì thực hiện theo Quyết định số 12/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tờ trình và Dự thảo nghị quyết phân bổ 10% dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương. Báo cáo thẩm tra của Ban nêu rõ, nhất trí phân bổ kinh phí 10% dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; bổ sung 10 danh mục dự án chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Về Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch phân bổ tài nguyên nước mặt tỉnh Lai Châu đến năm 2025, tầm nhìn 2035, qua thẩm tra Ban đề nghị không ban hành nghị quyết về nội dung này, vì ngày 01/01/2019 Luật Quy hoạch có hiệu lực, do đó các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch tỉnh nên việc ban hành Nghị quyết này là không cần thiết.

Đối với Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về chấp thuận danh mục dự án phải thu hồi, mức vốn bồi thường, giải phóng mặt bằng; thông qua danh mục phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Theo ý kiến thâm tra của Ban, đề nghị không nêu danh mục dự án Đường từ suối Nậm Pồ đến trung tâm xã Nậm Chà, vì dự án này có diện tích đất lúa cần chuyển mục đích 12 ha, vượt quá quy định tại điểm b, mục 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013.

Thẩm tra nội dung Ban hành quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ MTTQ VN, UBMTTQ cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện. Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị cá nhân, đoàn đến thăm mức thăm cấp tỉnh: 500 nghìn đồng/đại biểu; cấp huyện thăm: 400 nghìn đồng/đại biểu; đồng thời đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh cần thống nhất lại đối tượng tỉnh thăm, đối tượng huyện thăm cho cụ thể.

Các đại biểu tham dự đã nhất trí với các ý kiến thẩm tra của Ban

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị chuyên viên giúp việc cho ban hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến độ./.

Hoàng Hà

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh(18/05/2023 10:39:15 SA)

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Khảo sát nắm tình hình việc giải quyết đơn của công dân(28/04/2023 6:06:39 CH)

Giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và công tác hỗ trợ xuất khẩu lao động tại huyện Tân Uyên(21/04/2023 3:42:44 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tại huyện Phong Thổ(21/04/2023 3:17:01 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Tè(18/04/2023 8:18:31 SA)

Tin mới nhất

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 tại huyện Nậm Nhùn(31/05/2023 11:34:41 SA)

Đồng chí Chu Lê Chinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh tại huyện Nậm Nhùn(31/05/2023 11:30:22 SA)

Tiếp xúc cử tri tại huyện Nậm Nhùn(30/05/2023 8:32:35 SA)

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này