41849 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh
(Ngày đăng :18/05/2023 10:51:14 SA)


Quang cảnh phiên họp

Chiều ngày 17/5/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tinh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Đại điện UBND tỉnh có đồng chí Hà Trọng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo văn phòng UBND tỉnh…

Tại buổi họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thẩm tra các nội dung Dự thảo Nghị quyết: (1) Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội: Ban đề nghị không ban hành kèm theo Nghị quyết Phụ lục 1 (dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh); đối với Phụ lục 2 (dự án đầu tư xây mới, nâng cấp 03 Trung tâm y tế tuyến huyện) về quy mô cơ bản không thay đổi so với nội dung đã được quyết định đầu tư tại Phụ lục 3 kèm theo Nghị quyết số 34/NQ-HDNĐ, ngày 29/8/2022 của HĐND tỉnh, chỉ khác hạng mục phụ trợ; về nguồn vốn, Ban đề nghị không ghi cụ thể nguồn vốn trung ương, vốn địa phương là bao nhiêu để tránh việc phải điều chỉnh nghị quyết khi được Trung ương phân bổ vốn bổ sung; (2) Nghị quyết chấp thuận bổ sung các dự án, công trình phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các dự án, công trình phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2023 trên địa bàn tỉnh: Ban đề nghị, đối với danh mục dự án, công trình phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng thì cần bổ sung diện tích có rừng đối với một số dự án có rừng; báo cáo rõ số dự án đã thực hiện, chưa thực hiện, nguyên nhân, lý do chậm trình HĐND tỉnh; (3)Nghị quyết kéo dài thời hạn thực hiện và điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2020: Ban đề nghị điều chỉnh tên nghị quyết, làm rõ diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất tại dự thảo chưa đúng với số liệu tại báo cáo kết quả điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Lai Châu; bổ sung căn cứ chuyển mục đích rừng sang mục đích khác; rà soát lại tên dự án để đúng với quyết định đầu tư; (4)Nghị quyết Quy định nội dung, mức chi phục vụ hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp trên địa bàn tỉnh: Ban đề nghị UBND tỉnh làm rõ việc chỉ quy định một số nội dung, mức chi; sự phù hợp của mức chi; lý do không tách thành 02 nội dung chi là tập huấn, huấn luyện, diễn tập cho các lực lượng tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tham gia hoạt động phòng, chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn để quy định mức chi phù hợp với tình hình thực tế...

(Đại biểu giải trình các ý kiến tham gia)

Thảo luận tại phiên họp thẩm tra, đại biểu dự họp cơ bản đồng tình với nội dung thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Có ý kiến đề nghị giải trình bổ sung làm rõ về tổng mức đầu tư của các Trung tâm Y tế; có ý kiến đề nghị giữ nguyên Phụ lục 1 như Tờ trình của UBND tỉnh vì có sự điều chỉnh về thời gian thực hiện là năm 2023; về cơ cấu nguồn vốn cần xác định rõ cơ cấu nguồn để đảm bảo quy định của Luật Đầu tư; Đối với danh mục các dự án phải thu hồi đất, có ý kiến đề nghị rà soát danh mục theo biên bản kiểm tra, bản đồ thực tế để trình cho phù hợp; cập nhật lại số liệu chuẩn...

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Ngọc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu và đề nghị đối với dự thảo nghị quyết Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thống nhất với dự thảo do UBND tỉnh trình, bổ sung thêm hạng mục phụ trợ để đáp ứng mục tiêu đầu tư; về Dự thảo nghị quyết chấp thuận bổ sung các dự án, công trình phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các dự án, công trình phải chuyển mục đích sử dụng đất, đồng chí đề nghị UBND tỉnh rà soát lại các danh mục chia tách, chọn lọc theo thứ tự thời gian thực hiện để Ban có cơ sở báo cáo Thường trực HĐND tỉnh. Các nội dung khác nhất trí như dự thảo báo cáo thẩm tra. Ban sẽ sớm hoàn thiện Báo cáo thẩm tra để báo cáo với Thường trực HĐND tỉnh trước khi trình kỳ họp./.

                                                                                                                                                                                                    Tin, ảnh: Hoàng Hà

Tin liên quan

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn tỉnh(04/10/2023 4:23:11 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: giám sát tại huyện Tân Uyên(04/10/2023 10:45:28 SA)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn thành phố Lai Châu(03/10/2023 4:50:33 CH)

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn hai huyện Tam Đường và huyện Than Uyên(01/10/2023 4:50:46 CH)

Tin mới nhất

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn tỉnh(04/10/2023 4:23:11 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: giám sát tại huyện Tân Uyên(04/10/2023 10:45:28 SA)

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV trên địa bàn huyện Mường Tè(04/10/2023 9:04:41 SA)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn thành phố Lai Châu(03/10/2023 4:50:33 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XV tại xã San Thàng và phường Đông Phong, thành phố Lai Châu.(03/10/2023 4:38:06 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này