10207 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các báo cáo, Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh, khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021
(Ngày đăng :04/07/2020 5:24:03 CH)


Quang cảnh phiên họp thẩm tra

Chiều ngày 02/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các văn bản trình kỳ họp HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự có đồng chí Đoàn Đức Long, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Giàng A Tính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh.

Chuẩn bị kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh được giao thẩm tra 07 báo cáo và dự thảo nghị quyết trình gồm: Dự thảo nghị quyết quyết định chủ trưởng đầu tư dự án Trung tâm huấn luyện dự bị động viên (giai đoạn 2); dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho công chức, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ tại trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, định hướng kế hoạch đầu tư năm 2021; báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân NSĐP 6 tháng đầu năm và giải pháp chủ yếu thực hiện dự toán thu, chi NSĐP 6 tháng cuối năm 2020; dự thảo nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án phát sinh bổ sung vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh; dự thảo nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 trên địa bàn tỉnh; báo cáo thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng cuối năm 2020.

Tại buổi họp thẩm tra, các đại biểu đã thảo luận và cho ý kiến theo từng nội dung, Về Dự thảo nghị quyết quyết định chủ trưởng đầu tư dự án Trung tâm huấn luyện dự bị động viên (giai đoạn 2), theo Ban Kinh tế - Ngân sách cần làm rõ địa điểm thực hiện dự án, tổng mức đầu tư của dự án. Đa số các đại biểu nhất trí với ý kiến thẩm tra của Ban và giải trình rõ địa điểm thực hiện dự án, thuộc đất quốc phòng nằm trên địa bàn thành phố Lai Châu và huyện Tam Đường.

Về Dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho công chức, viên chức, người lao động làm nhiệm vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa. Theo thẩm tra của Ban KT-NS, đề nghị không đưa đối tượng là người lao động vào quy định, nêu rõ căn cứ đề xuất quy định số lượng công chức, viên chức làm việc tại bộ phận Một cửa cấp huyện tối đa không quá 05 người/01 huyện, thành phố, tối đa không quá 02 người/01 xã, phường, thị trấn; về trình tự thủ tục, Ban đề nghị xin ý kiến của các Bộ: Tài Chính, Tư Pháp, Lao động, Thương binh và Xã hội theo quy định của Chính phủ. Các đại biểu dự họp đã giải trình về số lượng, định mức, đối tượng thụ hưởng, số lượng và cho rằng nội dung này không cần phải xin ý kiến của các Bộ liên quan vì đó không phải chính sách tiền lương.

Về báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân NSĐP 6 tháng đầu năm và giải pháp chủ yếu thực hiện dự toán thu, chi NSĐP 6 tháng cuối năm 2020. Báo cáo thẩm tra của Ban nhất trí với những đánh giá về tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP 6 tháng đầu năm 2020, Ban đề nghị UBND tỉnh nêu rõ đến nay đã rà soát điều chỉnh giảm của đơn vị nào, chủ đầu tư nào, những dự án nào, nếu chưa thì bao giờ thực hiện.

Về tình hình thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, định hướng kế hoạch đầu tư năm 2021. Báo cáo của Ban nêu rõ mặc dù tỉnh Lai Châu là tỉnh giải ngân đạt tốp khá, song còn một số nguồn vốn giải ngân đạt thấp như: nguồn hỗ trợ đồng bào dân tộc miền núi, vốn trái phiếu chính phủ, vốn nước ngoài, vốn chương trình mục MTQG xây dựng nông thôn mới; đối với định hướng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 phải được HĐND tỉnh thông qua bằng nghị quyết và chi tiết danh mục, mức vốn bố trí cho từng dự án.

Về dự thảo nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Ban đề nghị không dự toán mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng của những dự án không thuộc vốn ngân sách nhà nước; đề nghị thực hiện theo đúng quy định của Luật đất đai.

Báo cáo thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng cuối năm 2020. Ban đề nghị: Bổ sung kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia và các chương trình mục tiêu khác vì báo cáo mới nêu được tổng nguồn vốn được giao, chưa có kết quả thực hiện; đánh giá bổ sung tồn tại, hạn chế 6 tháng đầu năm 2020; đánh giá kết quả khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm 2019.

Các đại biểu dự họp nhất trí tiếp thu các ý kiến của Ban đã nêu ra.

Kết luận các nội dung, đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo ban chuyên trách cùng Văn phòng HĐND tỉnh hoàn thiện báo cáo thẩm tra, trình kỳ họp HĐND tỉnh.

Hoàng Hà

Tin liên quan

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

Nhiều công trình cấp nước trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu quả(22/03/2023 3:36:39 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình đầu tư, quản lý và sử dụng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại các huyện Tam Đường, Nậm Nhùn(17/03/2023 10:01:14 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tình hình đầu tư, quản lý và sử dụng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại huyện Phong Thổ(13/03/2023 2:20:34 CH)

Giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về công tác cổ phần hóa, thoái vốn cơ cấu lại doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh(11/03/2023 3:12:03 CH)

Tin mới nhất

HĐND tỉnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình, dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương tại huyện Tam Đường(29/03/2023 2:14:12 CH)

Công văn của Công đoàn cơ sở Văn phòng lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo trình Đại hội Công đoàn cơ sở(28/03/2023 3:09:30 CH)

Bộ tài liệu tham khảo về đại hội công đoàn 2023-2028(28/03/2023 2:28:32 CH)

Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028(28/03/2023 11:10:05 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát tại hai xã Hồ Thầu, Tà Lèng, huyện Tam Đường(28/03/2023 9:04:29 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này