1310 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XIV
(Ngày đăng :17/07/2019 11:17:34 SA)


Quang cảnh buổi họp thẩm tra

Ngày 16/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra một số báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XIV. Đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thẩm tra. 

Dự phiên họp có đồng chí Đoàn Đức Long, PCT HĐND tỉnh; đồng chí Giàng A Tính, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Tống Thanh Hải, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, văn phòng UBND tỉnh.

Trong buổi sáng, Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra 5 báo cáo, dự thảo nghị quyết. Gồm: Báo cáo tình hình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí 6 tháng đầu, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 61 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, nguồn vốn ngân sách địa phương; dự thảo nghị quyết Chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương; dự thảo nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án phát sinh trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; dự thảo nghị quyết chấp thuận các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Dự họp thẩm tra, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị đại diện lãnh đạo các sở, ngành giải trình, làm rõ các ý kiếm thẩm tra, trong đó tập trung làm rõ số vượt diện tích đề nghị chuyển đất trồng lúa sang mục đích khác; việc quy hoạch đối với 03 dự án chưa được Bộ Công thương phê duyệt, đó là: Thủy điện Suối Ngang (Sìn Hồ); Thủy điện Chàng Phàng (Phong Thổ); Thủy điện Hố Mít (Tân Uyên),...Các ngành chức năng đã giải trình, làm rõ và thống nhất đưa vào nội dung thẩm tra để trình kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh.

Buổi chiều, các đại biểu tập trung thảo luận và cho ý kiến đối với các dự thảo nghị quyết liên quan đến chế độ tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ban đề nghị điều chỉnh tên gọi dự thảo nghị quyết, bổ sung, chỉnh sửa một số điều. Đối với dự thảo nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh. Ban Đề nghị sửa tên dự thảo nghị quyết, bỏ một số căn cứ không liên quan trực tiếp, làm rõ căn cứ về mức hỗ trợ, nguồn kinh phí. Về Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Ban đề nghị điều chỉnh thời gian hỗ trợ phù hợp với các quy định và làm rõ một số nội dung khác. Các đại biểu cũng thảo luận về Quy định chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Dự họp thẩm tra, đại diện lãnh đạo các sở, ngành đã giải trình, làm rõ ý kiếm thẩm tra. Đồng thời tiếp thu ý kiến thẩm tra của ban để chỉnh sửa dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Kết thúc phiên họp thẩm tra, đồng chí Phạm Văn Huỳnh, trưởng ban Kinh tế Ngân sách đề nghị các đơn vị tiếp thu ý kiến đóng góp, phối hợp với Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo thẩm tra và dự thảo Nghị quyết để trình kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh theo quy định./.

Minh Châu

Tin liên quan

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Lai Châu(07/04/2022 3:14:54 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc quản lý vật liệu nổ công nghiệp và công cụ hỗ trợ (07/04/2022 2:40:06 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp kết luận giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021(05/04/2022 9:10:43 SA)

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo(02/04/2022 9:52:24 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(25/03/2022 9:20:25 SA)

Tin mới nhất

Kê hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XV(20/05/2022 4:00:20 CH)

Phiên họp lần thứ mười hai của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV(19/05/2022 1:56:41 CH)

Nâng cao chất lượng quy hoạch, đăng ký sử dụng đất, phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai (18/05/2022 10:46:05 SA)

Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện các quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(18/05/2022 10:30:09 SA)

Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh tháng 5 năm 2022(17/05/2022 8:34:18 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này