19206 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA BÁO CÁO, DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT TRÌNH KỲ HỌP THỨ 9 HĐND TỈNH, KHÓA XIII
(Ngày đăng :02/12/2014 12:00:00 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh được phân công thẩm tra 7 nội dung trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh. Ngày 01/12/2014 Ban đã tiến họp với UBND tỉnh, các ngành để làm rõ các nội dung trước khi hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 9. Đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Lê Trọng Quảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Thẩm tra báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2013, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho rằng, việc quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt tương đối khá, tăng 50% so với dự toán và tăng 5% so với quyết toán năm 2012; việc quyết toán chi ngân sách đảm bảo đúng dự toán được duyệt, đáp ứng nhu cầu chi đầu tư phát triển, đảm bảo giải quyết tốt các nhu cầu chi thường xuyên. Tuy nhiên, trong tổng số 15 khoản thu nội địa thì chỉ có 4 khoản thu không đạt được so với dự toán giao. Giải trình nội dung này, đồng chí Trần Xuân Chiến, Giám đốc Sở Tài chính chobiết có 4 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thu nội địa không đạt kế hoạch đó là: do hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp năm 2013 gặp nhiều khó khăn, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thu doanh nghiệp địa phương hiện nay đa số đóng cổ phần, còn lại các doanh nghiệp nhà nước hoạt động sản xuất kinh doanh hẹp, vốn đầu tư hạn chế; việc thu thuế bảo vệ môi trường gặp khó khăn do Chính phủ điều chỉnh giảm giá xăng dầu; thu tiền thuê mặt nước cũng hạn chế do các doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thuê mặt nước theo quy định của Chính phủ. Ban Kinh tế - Ngân sách cũng cho rằng tình trạng chi chuyển nguồn còn ở mức cao. Giải trình về vấn đề này, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, mức chuyển nguồn ngân sách sang năm gồm nhiều thành phần cấu thành: vốn phân bổ muộn vào quý IV năm 2013, nguòn từ các năm trước 2013, nguồn theo chế độ chính sách được phép chuyền do chưa thực hiện, nguồn đầu tư được phép chuyển...Sở sẽ phân chia cụ thể, chi tiết để HĐND tỉnh có cơ sở đánh giá kết quả quản lý điều hành ngân sách.

Thẩm tra Báo cáo và dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện dự toán NSĐP năm 2014, dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2015; dự thảo nghị quyết về dự toán thu NSNN và phân bổ dự toán thu NSNN và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015.

Ban Kinh tế - Ngân sách và các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP năm 2014. Tuy nhiên, Ban đề nghị Sở Tài chính làm rõ một số vấn đề về: tình trạng nợ động thuế còn cao; về số dự kiến vay ngân hàng phát triển; cơ sở để phân bổ kinh phí cho các ngành thực hiện một số nhiệm vụ như: Kinh phí kẻ vạch đường và làm thảm bê tông nhựa một số tuyến đường của Thành phố Lai Châu; kinh phí cho việc phân định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh năm 2015, 2016 với số tiền 1.014 triệu đồng; kinh phí mua sắm tài sản cho Tỉnh đoàn Thanh niên; kinh phí sửa chữa lớn khu hợp khối; kinh phí phát quang đường thông tầm nhìn biên giới …

Thẩm tra tình hình thực hiện hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2014 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2015; dự thảo nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn NSNN năm 2015.

Về thực hiện kế hoạch vốn đầu tư năm 2014, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị bổ sung thêm một số nội dung đánh giá vào phần hạn chế như: Việc bố trí vốn cho một số công trình còn chưa sát trong quá tình thực hiện phải điều chỉnh kế hoạch vốn; một số công trình tiến độ thi công còn chậm, kéo dài như Quốc lộ 12, đường tránh ngập 127; đồng thời đề nghị UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, có biện pháp xử lý đối với những chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp.

Về phương án phân bổ vốn đầu tư năm 2015, Ban đề nghị không phân bổ vốn cho các dự án khởi công mới năm 2015 cho lĩnh vực khoa học công nghệ (nguồn ngân sách địa phương) với số tiền 1.000 triệu đồng, số vốn này đề nghị bố trí cho dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2015 (Dự án nâng cao năng lực của Trung tâm ứng dụng và chuyển giao công nghệ tỉnh Lai Châu), do dự án này có tổng mức đầu tư 39.500 triệu đồng, năm 2014 mới bố trí được 8.100 triệu đồng (đạt 20%), năm 2015 dự kiến bố trí 5.700 triệu đồng (18% nhu cầu vốn còn lại), vì không đảm bảo theo nguyên tắc đã đưa ra. Đối với phương án phân bổ vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất, đề nghị chỉnh sửa lại cho tương ứng với số thu là 50 tỷ đồng, điều chỉnh vốn phân bổ cho ngân sách cấp huyện cho phù hợp với nghị quyết 102/2014/NQ-HĐND về tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách...

Thẩm tra báo cáo và dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2014; kế hoạch năm 2015.

Tại cuộc họp, đã có 9 lượt ý kiến đề nghị của đại biểu dự họp và ý kiến giải trình, làm rõ của lãnh đạo các ngành liên quan về chỉ tiêu giảm nghèo năm 2015; chỉ tiêu về số xã, số hộ được sử dụng điện năm 2014, kế hoạch năm 2015; chỉ tiêu về tỷ lệ học sinh ra lớp, tỷ lệ học sinh chuyên cần, học sinh bỏ học; số xã có bác sỹ; chỉ tiêu về cộng tác viên dân số; về chỉ tiêu trồng rừng; về căn cứ để tính tốc độ tăng trưởng; về đề án bố trí việc làm; sự liên quan giữa chỉ tiêu dân số và chỉ tiêu giảm sinh...

Đ/c Vũ Huy Hòa, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh giải trình các kiến liên quan đến ngành


Thẩm Thẩm tra tờ trình và dự thảo nghị quyết phê duyệt các dự án được phép chuyển mục đích sử dụng đối với đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2014 và năm 2015 trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Theo ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, việc đề nghị HĐND tỉnh chấp nhận các dự án phải thu hồi đất, thông qua việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ của UBND tỉnh là đúng thẩm quyền quy định tại Điều 58, Điều 62, Luật Đất đai năm 2013. Tuy nhiên Ban cũng đề nghị xem xét lại tổng diện tích của 648 dự án; làm rõ công trình Mé Gióng; xem xét không đưa 91 công trình, dự án phải thu hồi năm 2014 vào danh mục những dự án cần phải thu hồi để đảm bảo theo quy định tại văn bản số 2505/BTNMT - TCQLĐĐ ngày 18/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối với chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ trong năm 2014 và năm 2015, Ban đề nghị bỏ các danh mục có quyết định đầu tư trước ngày 01/7/2014 (thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh) như: Trạm y tế xã Vàng San, đường dân sinh từ bản Nàm Kiêng sang bản Cóoc Cuông; kiên cố hóa kênh mương cánh đồng Bình Lư, Nà Tăm huyện Tam Đường; Trường Mầm non Trung tâm xã Bình Lư; đường nội bản Huổi Ke; công trình đường thị xã Lai Châu - Thị trấn Sìn Hồ…Một số dự án đã triển khai thực hiện trước khi xin chủ trương phê duyệt danh mục cần chuyển đổi mục đích sử dụng đất như đường Pa Tần - Mường Tè, Quốc lộ 12 đoạn Km22 - Km66 (Huyện Sìn Hồ - Phong Thổ), dự án cải tạo, nâng cấp QL 4D đoạn Km0 - Km89 (huyện Tam Đường)... 
Thẩm tra dự thảo nghị quyết về sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung Nghị quyết số 69/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và tờ trình và dự thảo nghị quyết về việc phê chuẩn giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu.
Một số đại biểu đề nghị xem xét phương thức hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ vận chuyển để khắc phục tình trạng một số dự án được hỗ trợ nhưng không hoạt động.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách đánh giá cao tinh thần khẩn trương, trách nhiệm của thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách và lãnh đạo các cơ quan có liên quan, trong thời gian ngắn (1 ngày), Ban đã tiến hành thẩm tra xong các nội dung được phân công, các ý kiến của đại biểu và giải trình của các ngành, Ban sẽ xem xét để bổ sung, hoàn thiện báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh./.

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh(18/05/2023 10:39:15 SA)

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Khảo sát nắm tình hình việc giải quyết đơn của công dân(28/04/2023 6:06:39 CH)

Giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và công tác hỗ trợ xuất khẩu lao động tại huyện Tân Uyên(21/04/2023 3:42:44 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tại huyện Phong Thổ(21/04/2023 3:17:01 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Tè(18/04/2023 8:18:31 SA)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này