28637 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp kết luật giám sát công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
(Ngày đăng :20/11/2020 8:29:34 CH)


Đồng chí Phạm Văn Huỳnh chủ trì buổi kết luận giám sát

Sáng ngày 19/11, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh để thông qua kết luận giám sát công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020. Đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự phiên họp có đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các ban HĐND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Từ năm 2017 đến hết tháng 6 năm 2020, UBND tỉnh đã phê duyệt 03 kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò; phê duyệt 07 khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản; có 16 giấy phép thăm dò khoáng sản còn hiệu lực (01 giấy phép cấp trước năm 2017 và 15 giấy phép cấp trong giai đoạn 2017-2020), trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 02 giấy phép, UBND tỉnh cấp 14 giấy phép. Các đơn vị được cấp phép đã và đang thực hiện thăm dò theo quy định; số giấy phép cấp trước năm 2017 còn hiệu lực khai thác trong giai đoạn 2017-2020 là 24 giấy phép, trong đó Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 02 giấy phép, UBND tỉnh cấp 22 giấy phép; có 34 dự án đầu tư được cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong phạm vi diện tích của dự án để phục vụ cho việc thi công xây dựng công trình còn hiệu lực khai thác, trong đó 27 công trình thủy điện, 06 công trình đường giao thông và 01 công trình kè chống sói, lở; tính đến 30/10/2020 các đơn vị được cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn đã thực hiện nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền là 112.903,6 triệu đồng và nộp vào tài khoản tạm giữ của Sở Tài nguyên và Môi trường (tiền ký quỹ phục hồi môi trường) với tổng số tiền là 2.695,7 triệu đồng.

Biên cạnh kết quả đạt được, việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản chưa được thường xuyên, công tác phối hợp cung cấp thông tin giữa các cấp, các ngành có thời điểm chưa chặt chẽ; việc xác định sản lượng khai thác chưa đúng với thực tế khai thác, chủ yếu do đơn vị tự kê khai; một số đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản khi hết hạn khai thác nhưng chưa thực hiện đóng cửa mỏ theo quy định; chưa ban hành hướng dẫn cụ thể về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với đất khai thác để san lấp, xây dựng công trình theo quy định dẫn đến không triển khai thu và gây thất thu cho ngân sách nhà nước…Đoàn giám sát kiến nghị với UBND tỉnh: Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động quản lý, bảo vệ và khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh, nhất là đối với các điểm khai thác vàng trái phép, khai thác cát, sỏi nhỏ, lẻ trên địa bàn; yêu cầu các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn đã hết thời gian khai thác thực hiện nghiêm việc đóng cửa mỏ theo quy định; rà soát và thực hiện cho thuê đất đối với các đơn vị đang khai thác khoáng sản chưa có quyết định thuê đất, hợp đồng thuê đất theo quy định…

Các đại biểu đồng tình với báo cáo đánh giá của Ban Kinh tế - Ngân sách và nhận định: công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn do địa bàn rộng, mật độ cấp phép không đồng đều; đề nghị ban Kinh tế - Ngân sách xem xét một số đánh giá như thời hạn cấp phép khai thác khoáng sản đúng hạn hay chậm, việc đổ thải của các công ty…

Kết luận buổi giám sát đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị đoàn giám sát tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự, chỉnh sửa báo cáo ngắn gọn để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh./.

Hoàng Hà

Tin liên quan

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề)HĐND tỉnh khóa XV(08/09/2023 9:08:23 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Sìn Hồ(24/08/2023 3:16:34 CH)

Khảo sát Dự án dự kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư trình tại Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XV(23/08/2023 4:01:50 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Nậm Nhùn(21/08/2023 2:56:56 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này