4831 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh giám sát tình hình nợ thuế và thu hồi nợ đọng thuế giai đoạn 2016-2021 tại Cục Thuế tỉnh
(Ngày đăng :16/06/2022 10:18:08 SA)


Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Cục trưởng cục Thuế tỉnh báo cáo, giải trình các đề nghị của đoàn giám sát

Ngày 15/6/2022, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát về tình hình nợ thuế và thu hồi nợ đọng thuế giai đoạn 2016-2021 tại Cục Thuế tỉnh. Đồng chí Nguyễn Xuân Thức, Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Làm việc với Đoàn giám sát, về phía Cục Thuế tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Cục trưởng Cục thuế; đồng chí Nguyễn Đức Toán, Phó Cục trưởng Cục Thuế và đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn…

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, giai đoạn 2016-2021, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan tập trung khai thác nguồn thu, kiểm tra chống thất thu, thu hồi nợ thuế và đề ra các mục tiêu bám sát tình hình thực tế; phân tích đánh giá kỹ các khoản thu, sắc thuế, để kịp thời có giải pháp hiệu quả hoàn thành các chỉ tiêu thu thế, nhất là các khoản thu nợ thuế. Cục Thuế tỉnh đã tham mưu giúp UBND tỉnh thành lập, kiện toàn ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách; ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế…Ban chỉ đạo thường xuyên họp, làm việc với các doanh nghiệp nợ lớn, lắng nghe ý kiến, những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp nợ lớn để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp…

Về quản lý, đôn đốc thu hồi nợ thuế, từ năm 2016-2021, kết quả thực hiện thu nợ thuế đảm bảo số nợ thuế trên tổng thu ngân sách dưới 5% đúng quy định của Tổng cục thuế. Bên cạnh số nợ thuế thu được còn phát sinh khoản nợ thuế khó thu. Nguyên nhân do các doanh nghiệp chủ yếu trên địa bàn là doanh nghiệp nhỏ, năng lực tài chính yếu, nguồn vốn vay chủ yếu của các ngân hàng thương mại do đó khi nhà nước thắt chặt chi tiêu, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, mất khả năng thanh toán. Đặc biệt một số doanh nghiệp bị giải thể, phá sản…

Để thực hiện tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc Hội về khoanh nợ thuế, xóa nợ tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp Ngân sách nhà nước. Tính đến 31/12/2021 toàn tỉnh đã xử lý khoảng nợ 250 hồ sơ, số tiền là 52.915 triệu đồng; hồ sơ xử lý xóa nợ là 208 hồ sơ, tổng số tiền là 25.011 triệu đồng.

Tại buổi giám sát các thành viên đoàn đã đề nghị đơn vị làm rõ: công tác cưỡng chế; hình thức cưỡng chế nào có hiệu quả nhất; số cuộc đã tiến hành cưỡng chế/năm; kết quả hoạt động của Ban chỉ đạo chống thất thu thuế; số thuế đã thu hồi trên tổng thu ngân sách; đánh giá rõ tỷ lệ nợ thuế so với số giao; tổng nợ thuế theo từng sắc thuế…

Giải đáp các ý kiến của đoàn giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh báo cáo: Công tác cưỡng chế có 7 hình thức cưỡng chế, chủ yếu là hình thức cưỡng chế hóa đơn, thu hồi giấy phép kinh doanh, còn hình thức cưỡng chế tài sản rất khó thực hiện do tài sản của các Doanh nghiệp đã được cầm cố tại các ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó, khi thực hiện cưỡng chế tài sản, cần thành lập tổ công tác gồm các ngành phối hợp để định giá tài sản. Thực hiện các quy định của Trung ương nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, xong có những doanh nghiệp nợ trên 10 năm chưa thể xóa nợ do thiếu hồ sơ theo quy định…về từng các khoản nợ trên từng sắc thuế, tổng số nợ có khả năng thu, Cục Thuế sẽ báo cáo bổ sung gửi đoàn.

Kết luận sơ bộ tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Xuân Thức, Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã đánh giá cao công tác tham mưu ban hành các văn bản để đôn đốc, theo dõi công tác thu hồi nợ thuế trên địa bàn. Phối kết hợp tốt với các ngành liên quan từ giao thu ngân sách, quyết liệt trong đôn đốc thu hồi nợ thuế; tích cực theo dõi, cập nhật số nợ thuế của các đơn vị. Tích cực trong công tác thanh tra để đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ vào ngân sách nhà nước; sử dụng các hình thức cưỡng chế phù hợp để đôn đốc nộp thuế…Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, còn có một số hạn chế: số nợ khó đòi có chiều hướng tăng trong năm 2021 chuyển sang năm 2022; số chậm nộp còn cao. Đồng chí cũng đề nghị Cục thuế tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp chống thất thu thuế, thu hồi nợ thuế để thu các khoản nợ của người nộp thuế, có biện pháp cưỡng chế phù hợp với từng đơn vị có số nợ thuế kéo dài. Đồng thời cần có giải pháp tích cực tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh.

Trước đó, đoàn đã giám sát tại Thành phố Lai Châu, huyện Sìn Hồ và gặp gỡ, nắm tình hình về khó khăn của một số doanh nghiệp đang nợ thuế trên địa bàn tỉnh./.

Hoàng Hà

Tin liên quan

Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý vật liệu nổ công nghiệp và công cụ hỗ trợ tại Công ty cổ phần năng lượng Nậm Củm 5(01/08/2022 4:33:19 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh(16/07/2022 9:17:35 CH)

Ban Pháp chế thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh (15/07/2022 4:27:34 CH)

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh(15/07/2022 11:26:48 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát chuẩn bị cho công tác thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026(09/07/2022 4:19:16 CH)

Tin mới nhất

Thông báo lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND tỉnh tháng 7 năm 2022(10/08/2022 2:32:12 CH)

Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh(10/08/2022 2:05:15 CH)

Báo cáo số 100/BC-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh(10/08/2022 2:07:16 CH)

Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh chưa giải quyết xong(10/08/2022 2:08:34 CH)

Báo cáo số 235/BC-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh(10/08/2022 2:11:44 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này