9421 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười một HĐND tỉnh
(Ngày đăng :25/10/2022 4:25:45 CH)


Quang cảnh phiên họp thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Sáng ngày 24/10/2022, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lai Châu kèm theo Tờ trình số 3851/TTr-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh. Đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Sỹ Cảnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở Tài chính, Y tế, Nội vụ, Tư pháp; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh...

Ban Dân tộc HĐND tỉnh nhận thấy nội dung dự thảo nghị quyết không thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, vì: Tại điều 3, Chương I “Phương thức hỗ trợ, mức hỗ trợ”, được quy định tại các Điều: 9, 10, 11 Thông tư số 46/2022/TT-BTC ngày 28/7/2022 của Bộ Tài chính, không yêu cầu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết; Tại Điều 4, 5, Chương II “Hỗ trợ dự án phát triển sản xuất nông nghiệp và Hỗ trợ dự án phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng”; “Hỗ trợ tập huấn, tư vấn về quản lý tiêu thụ nông sản, thí điểm, nhân rộng các giải pháp, sáng kiến phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả” được quy định tại các Điều: 5, 6, 7 Thông tư 04/2022/TT- BNNPTNT ngày 11/7/2022 và quy định tại điểm a khoản 2 Điều 9 Thông tư 04/2022/TT- BNNPTNT: giao Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương “Chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu nội dung, mức hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp quy định tại Thông tư này”. Đồng thời Ban cũng nhận định nội dung dự thảo Nghị quyết không thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND tỉnh được quy định tại Điều 27, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đồng quan điểm với Nội dung Ban Dân tộc HĐND tỉnh nêu tại báo cáo thẩm tra vì đã bám sát theo các Thông tư của cơ quan chủ quản liên quan đến nội dung dự thảo Nghị quyết. Đồng chí đề nghị chưa ban hành Nghị quyết trên tại kỳ họp thứ mười một, đồng thời để không ban hành nhiều Nghị quyết trồng lấn nội dung và tránh vướng mắc trong quá trình triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ quan chủ trì phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh cùng nghiên cứu tích hợp các nội dung liên quan đến phát triển sản xuất nông nghiệp tại 03 Chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng dẫn của các bộ, ngành chủ quản quy định, trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết vào kỳ họp cuối năm 2022.

(Đ/c Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp)

Tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Dân tôc HĐND tỉnh, Đồng chí Giàng A Tính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các Sở có liên quan nhất trí ý kiến thẩm tra của Ban và tiếp thu ý kiến đồng chí Nguyễn Sỹ Cảnh. Đồng chí Giàng A Tính đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngay sau buổi làm việc báo cáo lại lãnh đạo UBND tỉnh được phân công làm tổ trưởng tổ dự thảo Nghị quyết có chỉ đạo và chủ trì phối hợp với sở, ban, ngành liên quan, trên tinh thần tham khảo ý kiến các Ban HĐND tỉnh ngay từ khi dự thảo.

Kết luận phiên họp, đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị trên cơ sở các ý kiến thẩm tra và tiếp thu tại phiên họp, bộ phận tham mưu Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp ý kiến và tham mưu công văn của Thường trực HĐND tỉnh gửi lãnh đạo UBND tỉnh theo các nội dung phát biểu tại phiên thẩm tra./.

Tin, ảnh: Mai Sùng

Tin liên quan

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình đầu tư, quản lý và sử dụng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại các huyện Tam Đường, Nậm Nhùn(17/03/2023 10:01:14 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tình hình đầu tư, quản lý và sử dụng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại huyện Phong Thổ(13/03/2023 2:20:34 CH)

Giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính về công tác cổ phần hóa, thoái vốn cơ cấu lại doanh nghiệp có vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh(11/03/2023 3:12:03 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì thẩm tra Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười bốn (kỳ họp chuyên đề)(09/03/2023 10:58:22 SA)

Giám sát tình hình thực hiện công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN có vốn nhà nước giai đoạn 2016-2022 tại Công ty TNHH thủy điện Mường Tè(07/03/2023 4:11:44 CH)

Tin mới nhất

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự chất vấn tại phiên họp thứ 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bằng hình thức trực tuyến(21/03/2023 10:54:24 SA)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Giám sát tiến độ triển khai Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc tại địa bàn huyện Tân Uyên(20/03/2023 9:33:55 SA)

Thường trực HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026: Tổ chức phiên họp thứ hai mươi sáu(17/03/2023 10:47:07 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tình hình đầu tư, quản lý và sử dụng công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung tại các huyện Tam Đường, Nậm Nhùn(17/03/2023 10:01:14 SA)

Họp Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về tổ chức triển khai thực hiện các công trình dự án đầu tư công sử dụng nguồn cân đối ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2022(15/03/2023 2:33:27 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này