19832 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện một số chính sách giảm nghèo tại huyện Tân Uyên và Sìn Hồ
(Ngày đăng :01/04/2019 12:00:00 SA)


Thực hiện chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2019, từ ngày 26/3/2019 đến ngày 29/3/2019, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát, nắm tình hình triển khai thực hiện một số chính sách giảm nghèo tại các xã Tà Mít, Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên và xã Nậm Hăn, Căn Co, huyện Sìn Hồ. Đồng chí Sùng A Hồ, Uỷ viên Thường trực, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Tại các xã, Đoàn khảo sát của Ban Dân tộc đã tiến hành khảo sát, nắm tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2018-2020 và việc thực hiện Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-Tg, ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ tên địa bàn tỉnh Lai Châu.

(Đoàn khảo sát làm việc với UBND xã Căn Co, huyện Sìn Hồ)

Kết quả khảo sát tại một số xã cho thấy, hầu hết các xã đã nắm được chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và tỉnh Lai Châu về thực hiện chính sách giảm nghèo, nắm được nội dung Nghị quyết của HĐND tỉnh về mức chi thực hiện các mô hình phát triển sản xuất, đa dạng hoá sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo; về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo theo Quyết định số 2085/QĐ-Tg của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi có Nghị quyết, Quyết định về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, một số xã đã họp xin ý kiến, chủ trương của Đảng uỷ xã để triển khai thực hiện, việc triển khai đảm bảo đến đối đối tượng là Ban Chỉ đạo xoá đói giảm nghèo, Trưởng các Bản và nhân dân. Một số xã như xã Tà Mít, Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên đã có những dự kiến, định hướng và thực hiện mô hình để phát triển kinh tế như mô hình nuôi dê núi, nuôi cá lồng, nuôi lợn, nuôi gà, nuôi trâu. Riêng xã Tà Mít, Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên thực hiện các nội dung hỗ trợ theo Chương trình 30a và Chương trình 135 được thực hiện tương đối tốt với các dự án trồng trọt, chăn nuôi theo Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh và Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND, ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh về ban hành quy định thực hiện chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2017 - 2021. Việc hỗ trợ đảm bảo đúng đối tượng là hộ gia đình nghèo. Đánh giá về hiệu quả của dự án, các xã và hộ gia đình cho rằng, các dự án được thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu giúp các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số cải thiện và nâng cao năng suất làm việc, các hộ dân tham gia dự án từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Thủ tướng và của UBND tỉnh cũng còn những hạn chế, một số xã chưa nắm kỹ các nội dung quy định nên chưa triển khai thực hiện tại xã (xã Nậm Hăn, Căn Co, huyện Sìn Hồ), ảnh hưởng đến quyền lợi của đối tượng được thụ hưởng.

(Đoàn khảo sát mô hình phát triển kinh tế tại xã Tà Mít, huyện Tân Uyên)

Tại buổi làm việc ở các xã, đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao đối với những xã đã nắm và triển khai, thực hiện tốt các nội dung khảo sát, đồng chí đề nghị các xã tiếp tục thực hiện tốt các nội dung hỗ trợ để phát triển kinh tế ở địa phương và giúp người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Đối với những xã chưa nắm nắm được nội dung các văn bản của tỉnh, của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí đề nghị sớm nắm bắt, triển khai đến người dân; nghiên cứu lợi thế, địa hình phát triển kinh tế ở địa phương để có định hướng phát triển các mô hình giảm nghèo, hướng dẫn người dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Trong quá trình khảo sát, đoàn đã khảo sát mô hình nuôi lợn, nuôi gà, nuôi cá lồng tại xã Tà Mít; mô hình nuôi trâu sinh sản tại xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên./.

Nguyễn Thị Thủy

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh(18/05/2023 10:39:15 SA)

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Khảo sát nắm tình hình việc giải quyết đơn của công dân(28/04/2023 6:06:39 CH)

Giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và công tác hỗ trợ xuất khẩu lao động tại huyện Tân Uyên(21/04/2023 3:42:44 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tại huyện Phong Thổ(21/04/2023 3:17:01 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Tè(18/04/2023 8:18:31 SA)

Tin mới nhất

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này