10877 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Dân tộc HĐND tỉnh: Khảo sát, nắm tình hình thực hiện các nội dung phục vụ phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh tháng 5/2019
(Ngày đăng :07/05/2019 4:54:57 CH)


Đ/c Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, Trưởng đoàn chủ trì làm việc với UBND xã Mù Sang, huyện Phong Thổ về các nội dung liên quan

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại phiên họp ngày 25/4/2019, ngày 03/5/2019, Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát, nắm tình hình về việc giao đất cho doanh nghiệp đã trúng thầu dự án quản lý, đầu tư, kinh doanh chợ Trung tâm, thành phố Lai Châu; việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho các xã: Vàng Ma Chải, Mù Sang, huyện Phong Thổ và việc giải quyết đơn của ông Vũ Văn Quyền, trú tại Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Tại các buổi làm việc, Đoàn đã đề nghị các cơ quan, đơn vị làm rõ các nội dung khảo sát, kết quả cụ thể như sau:

Đối với việc giao đất cho doanh nghiệp đã trúng thầu dự án quản lý, đầu tư, kinh doanh chợ Trung tâm, Thành phố Lai Châu (Công ty TNHH MTV Tiến Chanh)

Thực hiện Thông báo số 545/TB-HĐND ngày 17/12/2018 của Thường trực HĐND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tọa phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng đã tiến hành một số cuộc họp để bàn, thống nhất phương án giải quyết. Tại cuộc họp ngày 22/3/2019, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND Thành phố Lai Châu tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường. Theo Báo cáo số 200/BC-STNMT ngày 29/3/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND Thành phố tiến hành lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất gắn với tài sản thuộc sở hữu nhà nước theo đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013, Luật đấu giá tài sản năm 2016 và Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 gửi Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

 

Quang cảnh buổi làm việc với UBND huyện và các phòng chuyên môn huyện Phong Thổ về việc giải quyết đơn của ông Vũ Văn Quyền

Việc triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt cho các xã Vàng Ma Chải, Mù Sang, huyện Phong Thổ

Thực hiện Thông báo số 420-TB/TU ngày 23/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đối với trên địa bàn huyện. Theo đề nghị của huyện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kết luận: “Cân đối nguồn lực để xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt xã Vàng Ma Chải và xã Mù Sang: giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan và huyện Phong Thổ nghiên cứu khảo sát thực tế, lựa chọn phương án tối ưu để lập dự án báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đầu tư trước ngày 30/6/2017; đồng thời cân đối bố trí nguồn vốn hoặc ứng ngân sách để triển khai thực hiện”.

Thực hiện nội dung kết luận trên, ngày 31/5/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản số 545a/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT gửi UBND tỉnh đề nghị giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án: Cấp nước sinh hoạt cụm bản xã Vàng Ma Chải và Cấp nước sinh hoạt cụm bản xã Mù Sang, huyện Phong Thổ. Ngày 10/6/2017, Ban Quản lý dự án huyện Phong Thổ đã có Tờ trình số 60/TTr-QLDA và Tờ trình số 61/TTr-QLDA về thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng gửi UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng. Tuy nhiên, qua khảo sát, nắm tình hình tại UBND xã Mù Sang và làm việc với UBND huyện, đến nay UBND tỉnh chưa cho ý kiến về nội dung trên.

Việc giải quyết đơn của ông Vũ Văn Quyền, trú tại Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

Theo đơn đề nghị của ông Vũ Văn Quyền, trú tại thôn Phương Viên, Thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc: Năm 2015 gia đình ông Vũ Văn Quyền và gia đình bà Đỗ Thị Tùng có nhận chuyển nhượng 2 lô đất trúng đấu giá năm 2011 của ông Lê Văn Khu và ông Lưu Hồng Đông. Ngày 24/6/2015 ông Vũ Văn Quyền đã được UBND huyện Phong Thổ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mảnh đất nêu trên. Đến năm 2016 gia đình ông Vũ Văn Quyền và gia đình bà Đỗ Thị Tùng có nhu cầu sử dụng để xây dựng nhà ở, hai gia đình đã yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng đến đo và bàn giao mặt bằng, tuy nhiên 02 lô đất trên đã bị gia đình ông Đỗ Văn Khôi xây dựng nhà trên đất đã được cấp cho gia đình ông Vũ Văn Quyền và gia đình bà Đỗ Thị Tùng; từ năm 2016 đến nay gia đình ông đã nhiều lần gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh Lai Châu nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

 

Đồng chí Nguyễn Thái Sơn, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng báo cáo với đoàn khảo sát về các nội dung liên quan.

Kết quả khảo sát cho thấy, nội dung đơn ông Vũ Văn Quyền đã được UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và UBND huyện Phong Thổ giải quyết nhiều lần nhưng chưa dứt điểm, lý do: Ông Đỗ Văn Khôi không tháo dỡ nhà để trả lại đất cho gia đình ông Vũ Văn Quyền và gia đình bà Đỗ Thị Tùng, ông Đỗ Văn Khôi đề nghị được bố trí đất tái định cư trong Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng (Km0), (Ông Đỗ Văn Khôi thuộc diện tái định cư, ông đã được bố trí tái định cư tại lô số 02 Km2 nhưng ông không nhận đất).

Để tháo gỡ vướng mắc và đề nghị của gia đình ông Đỗ Văn Khôi, ngày 14/02/2019, UBND tỉnh có văn bản số 161/UBND-TM về việc giải quyết các vướng mắc trong khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, theo văn bản số 161, UBND tỉnh đồng ý chủ tương bố trí đất tái định cư cho gia đình ông Đỗ Văn Khôi trong Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng và giao cho UBND huyện Phong Thổ phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng triển khai thực hiện.

UBND huyện Phong Thổ phối hợp Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, UBND xã Ma Ly Pho đã triển khai việc giao đất tái định cư cho gia đình ông Đỗ Văn Khôi tại khu đất bên taluy âm đầu Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện gặp khó khăn do chưa xác định được khu đất dự kiến giao cho ông Đỗ Văn Khôi có nằm trong quy hoạch xây dựng Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng hay thuộc quyền quản lý của UBND huyện Phong Thổ. Do vậy, ngày 24/4/2019 UBND huyện Phong Thổ ban hành Công văn số 244/UBND-TNMT đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng để Sở Tài nguyên Môi trường bàn giao mốc giới khu đất dự kiến giao tái định cư cho gia đình ông Đỗ Văn Khôi về cho UBND huyện quản lý. Sau khi được nhận đất, ông Đỗ Văn Khôi sẽ tháo dỡ nhà để trả lại đất cho gia đình ông Vũ Văn Quyền và bà Đỗ Thị Tùng.

Các nội dung làm việc sẽ được cung cấp cho Thường trực HĐND tỉnh để tổ chức tốt phiên giải trình trong thời gian tới./.

Tin ảnh: Nguyễn Thuỷ

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh(18/05/2023 10:39:15 SA)

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Khảo sát nắm tình hình việc giải quyết đơn của công dân(28/04/2023 6:06:39 CH)

Giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và công tác hỗ trợ xuất khẩu lao động tại huyện Tân Uyên(21/04/2023 3:42:44 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tại huyện Phong Thổ(21/04/2023 3:17:01 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Tè(18/04/2023 8:18:31 SA)

Tin mới nhất

Thảo luận Tổ về các Dự án Luật tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(07/06/2023 8:15:10 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại huyện xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (06/06/2023 11:24:32 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc(06/06/2023 11:39:20 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên(04/06/2023 3:56:12 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại xã Phúc Than, Mường Than, huyện Than Uyên (01/06/2023 4:47:18 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này