5238 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh tại huyện Mường Tè
(Ngày đăng :12/11/2021 5:17:22 CH)


Quang cảnh buổi làm việc với UBND huyện Mường Tè

Thực hiện chương trình công tác tháng 11 năm 2021, từ ngày 08 đến ngày 10/11/2021, Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức khảo sát một số dung chuẩn bị cho kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh tại huyện Mường Tè. Đoàn khảo sát do đồng chí Sùng A Hồ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Nội dung khảo sát gồm: Việc giải quyết kiến nghị của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; việc thu, chi học phí theo Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh; việc giải thể bản Pa Tết, xã Tà Tổng.

Đoàn đã khảo sát thực tế tại các xã Pa Vệ Sủ, Vàng San, Tà Tổng, Trường THCS thị trấn và làm việc với UBND huyện Mường Tè, các phòng, ban liên quan.

Đối với nội dung giải quyết kiến nghị của cử tri, theo báo cáo của UBND huyện Mường Tè tại buổi làm việc sáng 10/11/2021: Có 07 kiến nghị của cử tri (02 kiến nghị về sắp xếp ổn định dân cư, 03 kiến nghị đầu tư kè chống xói lở, 01 kiến nghị làm cầu treo, 01 kiến nghị chuyển đổi rừng tạp, không có giá trị kinh tế sang trồng rừng sản xuất). UBND huyện Mường Tè đã phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh khảo sát hiện trạng các bản Phí Chi A, Xà Phìn, Khoang Thèn (xã Pa Vệ Sủ); các bản Mù Cả, Tè Xá (xã Mù Cả). Kết quả khảo sát, các bản trên đều nằm trong khu vực có độ dốc lớn, có nguy cơ sạt lở, lũ quét. UBND huyện đã lên phương án di chuyển, xen ghép trong nội bản đối với các bản Xà Phìn, Khoang Thèn (xã Pa Vệ Sủ); các bản Mù Cả, Tè Xá (xã Mù Cả); đối với bản Phí Chi A, các phòng chuyên môn của huyện đang phối hợp với UBND xã tìm vị trí mặt bằng dự kiến sắp xếp ổn định dân cư để ổn định lâu dài; UBND huyện cũng đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND thị trấn Mường tè kiểm tra, đánh giá thực tế tại thực địa các vị trí rừng tạp mà cử tri đề nghị chuyển đổi sang trồng rừng sản xuất, kết quả các vị trí đều có độ tán che >0,3%, số lượng cây gỗ có phẩm chất tốt >50cây/ha, theo quy định không được cải tạo, chuyển sang trồng rừng sản xuất.

Về việc thu, chi học phí theo Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh: Theo báo cáo của UBND huyện, năm học 2020 - 2021, các trường bậc mầm non và THCS trên địa bàn huyện đã thu học phí trên 228 triệu đồng, số tiền miễn giảm 147 triệu đồng; năm học 2021 - 2022, chưa thực hiện thu học phí do chưa có quy định mức thu học phí của UBND tỉnh. Công tác thu chi đảm bảo đúng quy định hiện hành.

Về giải thể bản Pa Tết, xã Tà Tổng: Việc giải thể bản Pa Tết, xã Tà Tổng được thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật và được Nhân dân bản Pa Tết, xã Tà Tổng đồng tình, ủng hộ và thống nhất cao. Ngày 19/8/2021, HĐND xã Tà Tổng đã thông qua Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc phê chuẩn Đề án giải thể bản Pa Tết, xã Tà Tổng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu về xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên quản lý. Trên cơ sở đó, UBND huyện Mường Tè đã ban hành Tờ trình số 1652/TTr-UBND ngày 27/8/2021 trình UBND tỉnh, Sở Nội vụ giải thể bản Pa Tết, xã Tà Tổng.

(Đồng chí Kiều Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Tè báo cáo, làm rõ một số nội dung tại buổi làm việc)

Sau khi nghe UBND huyện Mường Tè báo cáo các nội dung theo yêu cầu của đoàn, đồng chí Sùng A Hồ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, trưởng đoàn khảo sát đề nghị UBND huyện và cơ quan chuyên môn làm rõ về nguồn vốn thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng, sắp xếp ổn định dân cư theo kiến nghị của cử tri. Giải đáp ý kiến trên, đồng chí Nguyễn Việt Hòa - Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo: Hiện nay hầu hết các xã, thị trấn trong huyện đều có kiến nghị về đầu tư công trình cơ sở hạ tầng, khoảng 30 bản có kiến nghị sắp xếp ổn định dân cư, trong khi nguồn vốn của huyện được phân bổ rất hạn chế, UBND huyện chỉ đạo ưu tiên vốn để xử lý các vị trí sạt lở và giải quyết các việc cấp thiết, đối với các nội dung về sắp xếp ổn định dân cư, UBND huyện dự kiến đầu tư theo thứ tự ưu tiên từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia được phân bổ cho huyện. Đồng chí Lò Văn Biên - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, thành viên đoàn khảo sát đề nghị UBND huyện quan tâm, ưu tiên bố trí kinh phí làm Kè Nà Phầy (xã Vàng San), đường xuống bản Tái định cư Cao Chải (xã Tà Tổng), kiểm tra, có giải pháp đối với tình trạng nhiều trẻ em trong độ tuổi đến lớp ở bản Cô Lô Hồ (xã Tà Tổng) nhưng không đi học; có ý kiến với Công ty thủy điện Nậm Sì Lường tạo điều kiện cho bà con đi qua khuôn viên Công ty để chăm sóc quế... Các ý kiến được đồng chí Kiều Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp thu và chỉ đạo các phòng ban chức năng kiểm tra, giải quyết ngay các nội dung theo ý kiến của đồng chí Lò Văn Biên. Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị Đoàn khảo sát báo cáo Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến với UBND tỉnh sớm hoàn thiện tài liệu giáo dục địa phương để đưa vào giảng dạy các trường học trên địa bàn tỉnh, trong đó có huyện Mường Tè.

Tại buổi làm việc, kết luận sơ bộ kết quả khảo sát tại huyện Mường Tè, đồng chí Sùng A Hồ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, trưởng đoàn khảo sát đánh giá: Các nội dung khảo sát tại huyện Mường Tè về giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh; việc thu, chi học phí theo Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh; việc giải thể bản Pa Tết, xã Tà Tổng đều được UBND huyện Mường Tè quan tâm, thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đồng chí cũng đề nghị UBND huyện tiếp tục quan tâm, ưu tiên bố trí vốn để đầu tư các công trình thiết yếu, di dời các hộ ra khỏi khu vực có nguy cơ cao sạt lở, lũ quét. Đối với đề nghị của UBND huyện về sớm hoàn thiện tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Lai Châu, đưa vào giảng dạy, đoàn tiếp thu, sẽ báo cáo Thường trực HĐND tỉnh có ý kiến với UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo./.

Lò Văn Thạch

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các Dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề) (14/09/2022 10:13:06 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh(14/09/2022 9:48:35 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(13/09/2022 10:11:47 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại Ban Dân tộc tỉnh(13/09/2022 10:05:16 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại 04 xã của huyện Phong Thổ(11/09/2022 5:17:21 CH)

Tin mới nhất

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp tỉnh - huyện lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026(01/10/2022 2:28:37 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)(28/09/2022 3:02:52 CH)

Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023(28/09/2022 9:10:23 SA)

Bế mạc kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(20/09/2022 3:14:07 CH)

Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại các tổ(20/09/2022 7:28:48 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này