27865 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Dân tộc HĐND tỉnh họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh
(Ngày đăng :02/07/2020 12:00:00 SA)


Quang cảnh họp thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh

Sáng ngày 02/7/2020, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu trình Kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khoá XIV. Đồng chí Sùng A Hồ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì buổi họp.

Mời tham gia phiên họp có các đồng chí: Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đoàn Đức Long - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo và các phòng chuyên môn của sở Nội Vụ, Tài chính, Văn phòng HĐND tỉnh.

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ - cơ quan xây dựng dự thảo Nghị quyết, thừa ủy quyền của UBND tỉnh đã trình bày Tờ trình số 1315/TTr-UBND ngày 01/7/2020 của UBND tỉnh về dự thảo Nghị quyết Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Dự thảo Nghị quyết quy định cụ thể số lượng, mức phụ cấp người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn bản, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố; chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Thẩm tra dự thảo nghị quyết, Ban Dân tộc HĐND tỉnh cho rằng: Việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết là đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Các thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo giải quyết, làm rõ các vấn đề xoay quanh tên gọi của Nghị quyết; làm rõ mức phụ cấp đối với chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban chi huy quân sự cấp xã đã bao gồm phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự hay chưa bao gồm; cơ sở để quy định phụ cấp đối với 06 chức danh khác ở thôn, bản, tổ dân phố gồm: Công an viên, tổ trưởng, tổ phó, tổ viên bảo vệ dân phố, thôn đội trưởng và nhân viên y tế thôn bản; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động và mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, bản, tổ dân phố.

(Đ/c Lý Phì Nu - Trưởng phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ giải trình ý kiến của Ban Dân tộc tại phiên thẩm tra)

Tại phiên họp, đại diện Sở Tài chính, Sở Nội vụ đã báo cáo, giải trình từng nội dung theo đề nghị của Ban Dân tộc HĐND tỉnh. Về bố cục dự thảo nghị quyết, Ban Dân tộc HĐND tỉnh thống nhất với Sở Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, có ý kiến, đảm bảo bố cục hợp lý, khoa học, có lôgíc, dễ tra cứu.

Kết luận phiên họp thẩm tra, đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của thành viên ban, của đại biểu dự họp đã tham gia ý kiến, đóng góp để Ban hoàn thành nhiệm vụ được giao. Ban đề nghị thành viên Ban tiếp tục nghiên cứu để có ý kiến tham gia vào các nội dung trình kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh./.

Sùng Mai - Lò Thạch

Tin liên quan

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn thành phố Lai Châu(03/10/2023 4:50:33 CH)

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn hai huyện Tam Đường và huyện Than Uyên(01/10/2023 4:50:46 CH)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề)HĐND tỉnh khóa XV(08/09/2023 9:08:23 SA)

Tin mới nhất

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn thành phố Lai Châu(03/10/2023 4:50:33 CH)

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ sáu Quốc hội khóa XV tại xã San Thàng và phường Đông Phong, thành phố Lai Châu.(03/10/2023 4:38:06 CH)

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(03/10/2023 10:39:10 SA)

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(02/10/2023 4:09:47 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này