7302 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện tiểu dự án 3 Dự án 2 và Dự án 4 Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững tại huyện Sìn Hồ
(Ngày đăng :17/10/2020 12:00:00 SA)


(Đoàn giám sát thăm một gia đình được hỗ trợ ti vi tại xã Tả Ngảo)

Từ ngày 14 đến ngày 16/10/2020, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Sùng A Hồ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại huyện Sìn Hồ.

Nội dung giám sát về việc nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới, thôn bản đặc biệt khó khăn (tiểu dự án 3 - Dự án 2 Chương trình 135); công tác truyền thông và giảm nghèo về thông tin (Dự án 4) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Sìn Hồ.

Theo báo cáo của UBND huyện Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ có 21 xã khu vực II, III với 178 bản đặc biệt khó khăn. Theo phân cấp đầu tư, Chương trình 135 do UBND các xã làm chủ đầu tư, tuy nhiên do trình độ, năng lực của một số cán bộ, công chức cấp cơ sở còn hạn chế dẫn đến tiến độ thực hiện chương trình ở một số xã còn chậm, công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện Chương trình 135 của một số xã còn nhiều hạn chế. Ban giám sát cấp xã hoạt động còn nhiều khó khăn, do trình độ năng lực hạn chế, chưa thực hiện đươc vai trò giám sát của cộng đồng. Để nâng cao năng lực cho cán bộ xã, thôn bản và cộng đồng, từ năm 2017 đến nay, UBND huyện Sìn Hồ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc tỉnh - đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì tiểu dự án thực hiện tốt việc tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở các xã đặc biệt khó khăn, các xã biên giới, thôn, bản đặc biệt khó khăn. Tổng số học viên đăng ký tham gia các lớp tập huấn từ năm 2017-2020 là: 2.365 lượt học viên. Trong đó: đăng ký tham gia các lớp tập huấn cán bộ cơ sở 453 lượt học viên là cán bộ, công chức cấp xã; đăng ký tham gia các lớp tập huấn cộng đồng 1.912 lượt học viên là các thành viên Ban giám sát cộng đồng xã; cán bộ thôn bản, chi hội đoàn thể, người có uy tín, cộng tác viên giảm nghèo. Thông qua các lớp tập huấn, năng lực của cán bộ xã, thôn bản từng bước được nâng lên, nhất là nghiệp vụ quản lý các chương trình, dự án trên địa bàn; đã trang bị cho người dân ở thôn bản những kiến thức cơ bản và khả năng áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp; người dân có khả năng tham gia lập kế hoạch phát triển sản xuất từ cộng đồng thôn, bản.

(Quang cảnh làm việc với UBND huyện Sìn Hồ)

Đối với công tác truyền thông về giảm nghèo, năm 2018 và 2019, UBND huyện Sìn Hồ đã phối hợp thực hiện với sở Lao động thương binh và Xã hội tổ chức 08 buổi nói chuyện chuyên đề, đối thoại chính sách giảm nghèo với số người tham dự 989 người, kinh phí thực hiện 61 triệu đồng.

Đối với công tác giảm nghèo về thông tin, UBND huyện đã chỉ đạo rà soát, thống kê danh sách các hộ nghèo chưa có phương tiện nghe - nhìn gửi Sở Thông tin Truyền thông trình UBND tỉnh ban hành Quyết định hỗ trợ. Theo kết quả thống kê, rà soát năm 2019, huyện Sìn Hồ có 2.975/4864 hộ nghèo (chiếm 61,1%) chưa có phương tiện nghe - nhìn, thuộc đối tượng được hỗ trợ. UBND tỉnh đã phê duyệt danh sách, hỗ trợ 253 hộ cuối năm 2019 (175 hộ hỗ trợ ti vi, 78 hộ được hỗ trợ radio); năm 2020 dự kiến sẽ hỗ trợ 344 hộ (hỗ trợ tivi 80 hộ, hỗ trợ radio 364 hộ).

Bên cạnh những kết quả đạt được, đại diện lãnh đạo UBND huyện và lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện Sìn Hồ cũng thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Tiểu dự án Dự án 2 và Dự án 4 như: Một bộ phận cán bộ cơ sở và cộng đồng mặc dù đã được tham gia các lớp tập huấn nhưng năng lực vẫn còn rất hạn chế; các hộ có nhu cầu hỗ trợ ti vi và radio lớn nhưng số hộ được hỗ trợ còn ít, chưa được 10%; quy trình bình xét, lựa chọn đối tượng hỗ trợ còn có điểm chưa hợp lý, công tác kiểm tra, đánh giá việc bảo quản, sử dụng trang thiết bị nghe - nhìn của người dân chưa được tiến hành thường xuyên.

Phát biểu kết luận sơ bộ về kết quả giám sát tại huyện Sìn Hồ, đồng chí Sùng A Hồ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, trưởng đoàn giám sát ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của UBND huyện Sìn Hồ, các phòng ban của huyện trong công tác phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh triển khai thực hiện Tiểu dự án 3 Dự án 2 và Dự án 4 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh và những kết quả đã đạt được từ năm 2017 đến nay. Đối với các đề nghị của thành viên đoàn giám sát, đồng chí đề nghị UBND huyện Sìn Hồ tổng hợp, rà soát lại số liệu, bổ sung, gửi đoàn giám sát theo quy định./.

Lò Văn Thạch

Tin liên quan

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề)HĐND tỉnh khóa XV(08/09/2023 9:08:23 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Sìn Hồ(24/08/2023 3:16:34 CH)

Khảo sát Dự án dự kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư trình tại Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XV(23/08/2023 4:01:50 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Nậm Nhùn(21/08/2023 2:56:56 CH)

Tin mới nhất

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này