10599 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn
(Ngày đăng :14/05/2018 3:35:52 CH)


Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát với UBND huyện Nậm Nhùn

Từ ngày 07 đến ngày 11/5/2018, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn (Gọi tắt là Quyết định số 102); Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Gọi tắt là Quyết định số 18) năm 2016, 2017.

Kết quả giám sát cho thấy, việc thực hiện Quyết định số 102 và Quyết định số 18, các huyện luôn được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm, chỉ đạo thực hiện cơ bản kịp thời.

Theo báo cáo của UBND các huyện, đối với việc thực hiện Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ năm 2016, 2017: tại huyện Nậm Nhùn tổng kinh phí giao 1.767 triệu đồng và đã thực hiện hỗ trợ cho 3.373 hộ (17.607 khẩu), với tổng kinh phí 1.726,2 triệu đồng, trong đó 823 hộ (1.725 khẩu) thuộc xã khu vực II, kinh phí thực hiện 1.270,56 triệu đồng, 2.550 hộ (15.882 khẩu), thuộc xã khu vực III kinh phí thực hiện 1.588,2 triệu đồng, chuyển nguồn 40,8 triệu đồng. Tại huyện Phong Thổ kinh phí giao: 4.062,06 triệu đồng, đã thực hiện hỗ trợ cho 8.937 hộ (42.540 khẩu) với tổng kinh phí 4.062,06 triệu đồng, trong đó 2.244 hộ (9.597 khẩu) thuộc xã khu vực II, kinh phí thực hiện 549,978 triệu đồng, 6.693 hộ (32.943 khẩu) thuộc xã khu vực III, kinh phí thực hiện 3.294,3 triệu đồng.

Kết quả thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ năm 2016, 2017: Tại huyện Nậm Nhùn, tổng kinh phí giao 146 triệu đồng, đã tổ chức hỗ trợ 59,6 triệu đồng, trong đó chủ yếu thăm hỏi, tặng quà dịp tết Nguyên đán: năm 2016 thăm hỏi 73 người có uy tín; năm 2017 thăm hỏi 76 người có uy tín; trong 02 năm huyện đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 01 lớp tập huấn tại huyện với 73 người tham gia; cử 03 người có uy tín tham quan, giao lưu, học tập kinh nghiệm do tỉnh tổ chức. Tại huyện Phong Thổ, tổng kinh phí giao 374 triệu đồng, đã tổ chức hỗ trợ 151,6  triệu đồng, trong đó: tổ chức thăm hỏi, tặng quà 02 lần cho 187 người có uy tín nhân dịp tết Nguyên đán, với kinh phí thực hiện 149,6 triệu đồng, thăm hỏi ốm đau 03 người 1,5 triệu đồng, thăm hỏi người có uy tín qua đời 01 người 0,5 triệu đồng; trong 02 năm huyện đã tổ chức mở 01 lớp tập huấn bồi dưỡng cung cấp thông tin cho 27 người với kinh phí 20,1 triệu đồng, tổ chức cho 75 người có uy tín đi thăm quan trong tỉnh do huyện tổ chức, 06 lượt người có uy tín đi thăm quan ngoài tỉnh do tỉnh tổ chức, với kinh phí 178,7 triệu đồng. Ngoài ra, tại 02 huyện còn thực hiện cung cấp thông tin về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh của địa phương, cung cấp sách báo để người có uy tín cập nhật thông tin thường xuyên, góp phần làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đoàn giám sát gặp gỡ người có uy tín Lý A Dình, bản Trung Chải, xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn

Có thể nói, cùng với các chính sách khác, chính sách theo Quyết định 102 đã hỗ trợ, giúp đỡ cho người dân tộc thuộc hộ nghèo vùng khó khăn có thêm điều kiện, để xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế, chăm lo đời sống cho người nghèo, góp phần giảm tỷ lệ nghèo hàng năm của xã, huyện; chính sách theo Quyết định số 18 đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, giúp người dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương.

Tại các buổi làm việc với đoàn giám sát, UBND huyện Nậm Nhùn và UBND huyện Phong Thổ đều nghị điều chỉnh mức hỗ trợ cho các hộ nghèo cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay để tạo ra những tác động tích cực, giúp cho người dân thuộc hộ nghèo có điều kiện đầu tư sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, ổn định đời sống, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng. Về thực thiện chính sách đối với người có uy tín, đề nghị sớm có hướng dẫn thực hiện đối với Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thay thế Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg ngày 07/10/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Kết luận sơ bộ tại 02 huyện, đồng chí Sùng A Hồ - Trưởng Đoàn giám sát đề nghị UBND huyện Nậm Nhùn, UBND huyện Phong Thổ cần quan tâm chỉ đạo các phòng ban chuyên môn liên quan tăng cường công tác phối hợp trong phê duyệt dự toán, danh sách hỗ trợ để triển khai thực hiện đối với việc thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân kịp thời vụ để người dân sử dụng nguồn hỗ trợ đúng theo mục tiêu của Quyết định 102/2009/QĐ-TTg; thực hiện chính sách đối với người có uy tín, cần quan tâm đến việc thực hiện thăm hỏi, hỗ trợ vật chất khi người có uy tín ốm đau: tuyên truyền để người có uy tín biết về quyền lợi được hưởng và có hướng dẫn cho người có uy tín về cách làm hồ sơ bệnh án.

Trước đó, đoàn giám sát đã đi thực tế tại xã Trung Chải, Nậm Pì, Nậm Hàng, huyện Nậm Nhùn và xã Huổi Luông, Dào San, Mù Sang, Nậm Xe, huyện Phong Thổ./.

Tin, ảnh: Mai Sùng

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười lăm (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh(18/05/2023 10:39:15 SA)

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Khảo sát nắm tình hình việc giải quyết đơn của công dân(28/04/2023 6:06:39 CH)

Giám sát việc thực hiện chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn và công tác hỗ trợ xuất khẩu lao động tại huyện Tân Uyên(21/04/2023 3:42:44 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tại huyện Phong Thổ(21/04/2023 3:17:01 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại huyện Mường Tè(18/04/2023 8:18:31 SA)

Tin mới nhất

Thảo luận Tổ về các Dự án Luật tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(07/06/2023 8:15:10 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại huyện xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (06/06/2023 11:24:32 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc(06/06/2023 11:39:20 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên(04/06/2023 3:56:12 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại xã Phúc Than, Mường Than, huyện Than Uyên (01/06/2023 4:47:18 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này