5202 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
(Ngày đăng :27/09/2019 12:00:00 SA)


Ngày 26/9/2019, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành giám sát tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018 - 2020. Làm việc với đoàn, về phía Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có đồng chí Trần Đỗ Công - Phó Giám đốc sở và đại diện lãnh đạo một số phòng, đơn vị liên quan.

Thực hiện Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 25), UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 ban hành quy định thực hiện một số nội dung thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020. Công tác phân công, chỉ đạo, theo dõi thực hiện Nghị quyết được thực hiện thống nhất từ tỉnh đến cơ sở thông qua BCĐ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016- 2020 các cấp; kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Sau gần 2 năm thực hiện cho thấy: các nội dung hỗ trợ theo Nghị quyết 25 đáp ứng đúng nhu cầu và nguyện vọng của nhân dân. Việc quản lý, sử dụng kinh phí được hỗ trợ được thực hiện đúng quy định, đúng đối tượng thụ hưởng, không gây thất thoát, lãng phí.

Theo phân công tại Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội được giao nhiệm vụ chủ trì, quản lý nội dung nhân rộng mô hình giảm nghèo. Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy: Năm 2018, đã thực hiện 09 mô hình giảm nghèo theo Nghị quyết 25 tại các xã thuộc chương trình 30 a và Chương trình 135, cụ thể: 04 mô hình thực hiện bằng nguồn vốn Chương trình 30 a với tổng kinh phí: 2.000 triệu đồng (03 mô hình trồng trọt, 01 mô hình chăn nuôi), 08 mô hình thực hiện bằng nguồn vốn Chương trình 135 với tổng kinh phí 3.040 triệu đồng (03 mô hình trồng trọt, 05 mô hình chăn nuôi). Năm 2019, các huyện đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ để tổ chức triển khai thực hiện 14 mô hình (05 mô hình nguồn vốn 30a, kinh phí giao 2.500 triệu đồng; 09 mô hình bằng nguồn vốn 135, kinh phí giao là 4.510 triệu đồng). Ngoài ra, năm 2018, đã hỗ trợ nhân rộng 01 mô hình chăn nuôi với tổng kinh phí là 156 triệu đồng với số hộ tham gia là 15 hộ.

Đối tượng hỗ trợ, mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ được thực hiện theo đúng quy định của Nghị quyết 25. các hộ tham gia được tập huấn kỹ thuật, cung cấp giống, phân bón, thức ăn chăn nuôi. Nhiều mô hình được đánh giá cao, mang lại hiệu quả cho người dân như mô hình nhân rộng trồng ổi ở Hua Nà (Than Uyên), trồng chuối ở Mường So (Phong Thổ), hỗ trợ bò sinh sản tại xã Lê Lợi (Nậm Nhùn)…Tuy vậy do nguồn lực cho công tác giảm nghèo còn hạn chế, việc xây dựng và nhân rộng các mô hình giảm nghèo ít, chưa thực sự lan rộng và trở thành phong trào trong cộng đồng. Bên cạnh đó, định mức hỗ trợ người dân tham gia nhân rộng mô hình về chăn nuôi gia súc như trâu, bò còn hạn chế (10 triệu đồng/hộ) nên nhiều hộ nghèo không có tiền đối ứng khi giá mua ở mức cao.

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo Sở Lao động -TBXH và lãnh đạo các phòng chuyên môn của sở đã báo cáo, giải trình cụ thể yêu cầu của các thành viên đoàn giám sát về công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhân rộng mô hình; công tác phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện; khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tại buổi giám sát, Sở cũng đã đề nghị với Đoàn giám sát xem xét, kiến nghị HĐND tỉnh kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ tiếp tục ban hành Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; có ý kiến với UBND tỉnh về sớm phân bổ kinh phí thực hiện nhân rộng mô hình giảm nghèo.

Kết luận sơ bộ tại buổi giám sát, đồng chí Lò Văn Biên, Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trong công tác tham mưu thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là trong việc chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện thực hiện mô hình giảm nghèo trên địa bàn tỉnh; tiếp thu các ý kiến, đề nghị của Sở, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh và gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

Lò Văn Thạch

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách chủ trì phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các Dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề) (14/09/2022 10:13:06 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh(14/09/2022 9:48:35 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(13/09/2022 10:11:47 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại Ban Dân tộc tỉnh(13/09/2022 10:05:16 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh khảo sát tại 04 xã của huyện Phong Thổ(11/09/2022 5:17:21 CH)

Tin mới nhất

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của HĐND hai cấp tỉnh - huyện lần thứ hai, nhiệm kỳ 2021-2026(01/10/2022 2:28:37 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi)(28/09/2022 3:02:52 CH)

Hội nghị triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023(28/09/2022 9:10:23 SA)

Bế mạc kỳ họp thứ mười (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026(20/09/2022 3:14:07 CH)

Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh tiến hành thảo luận tại các tổ(20/09/2022 7:28:48 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này