1330 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại huyện Nậm Nhùn
(Ngày đăng :03/10/2019 5:39:23 CH)


Từ ngày 30/9 đến ngày 02/10/2019, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tại huyện Nậm Nhùn về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018 - 2020. Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan của huyện Nậm Nhùn và đi giám sát trực tiếp tại các xã: Lê Lợi, Mường Mô, Nậm Manh.

Theo báo cáo của UBND huyện: Thực hiện Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 25) và Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh, UBND huyện tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 25 đến cơ sở và người dân; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban chuyên môn trong thực hiện các nội dung hỗ trợ. Loại hình hỗ trợ được người dân lựa chọn từ cơ sở theo sự định hướng của các cấp chính quyền. Quy trình thực hiện chặt chẽ, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng đối tượng; có sự tham gia giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng.

Kết quả thực hiện hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế: Đối với dự án trồng trọt: Tổng số dự án được đăng ký là 57 dự án, số dự án được phê duyệt 57 dự án, số dự án được triển khai thực hiện là 57 dự án, số đối tượng được thụ hưởng là 3.935 hộ, kinh phí thực hiện là 19.414 triệu đồng. Trong đó: Cây lâu năm được hỗ trợ gồm 06 loại (Chuối, Mận, Xoài, Lê, Vải, Nhãn), kinh phí thực hiện hỗ trợ là 3.595 triệu đồng, tổng diện tích 62,9ha; cây dược liệu (Sa nhân tím): kinh phí thực hiện hỗ trợ là 3.122 triệu đồng, tổng diện tích 120,82ha. Đối với cây hàng năm: Huyện thực hiện hai loại cây trồng: Đậu tương, Lạc với kinh phí thực hiện hỗ trợ 340 triệu đồng, tổng diện tích gieo trồng là 56ha, số vụ đã hỗ trợ là 01 vụ. Tổng số máy móc trang thiết bị sản xuất được hỗ trợ là 622 máy, kinh phí thực hiện hỗ trợ là 4.760 triệu đồng. Về dự án chăn nuôi: Tổng số dự án được đăng ký là 37 dự án, số dự án được phê duyệt 37 dự án, số dự án được triển khai thực hiện 37 dự án, số hộ thụ hưởng là 1.790 hộ. Trong đó: Hỗ trợ giống gia cầm cho 1.428 hộ, loại giống hỗ trợ gồm 03 loại chính (Gà Lương phượng, Gà mía, Vịt bầu), kinh phí thực hiện hỗ trợ 4.287 triệu; hỗ trợ giống gia súc: Tổng số hộ được hỗ trợ 351 hộ, loại giống hỗ trợ gồm 02 loại (trâu, bò sinh sản), kinh phí thực hiện hỗ trợ là 4.300 triệu đồng; hỗ trợ máy móc phục vụ chăn nuôi: 23 máy với kinh phí thực hiện hỗ trợ 151 triệu đồng...

(Quang cảnh giám sát tại UBND xã Mường Mô)

Về Kết quả thực hiện nhân rộng mô hình giảm nghèo: Tổng số mô hình được đăng ký là 05 mô hình chăn nuôi, số mô hình được phê duyệt 4 mô hình, số mô hình được triển khai thực hiện 4 mô hình; không thực hiện nhân rộng mô hình về trồng trọt theo Chương trình 30a và 135. Tổng số hộ được tham gia mô hình là 146 hộ, loại mô hình là nuôi trâu, bò sinh sản, tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ mô hình chăn nuôi là 1.860 triệu đồng (năm 2018 có 3 mô hình, 126 đối tượng thụ hưởng, kinh phí 1.460 triệu, tính đến 31/8/2019 có 01 mô hình với 20 hộ thu hưởng, kinh phí 200 triệu đồng).

Qua đánh giá của UBND huyện cũng như kết quả giám sát cụ thể tại các xã của huyện Nậm Nhùn cho thấy: Nhiều loại hình hỗ trợ cây giống, vật nuôi, nhân rộng mô hình đã phát huy hiệu quả rõ rệt. Từ những hỗ trợ ban đầu, nhiều hộ đã phát triển nhân rộng, không ít hộ đã vươn lên thoát nghèo. (Điển hình là việc thực hiện nhân rộng mô hình chăn nuôi bò sinh sản năm 2018 tại xã Lê Lợi hỗ trợ 42 hộ với kinh phí hỗ trợ 490 triệu đồng, đến thời điểm giám sát, sau một năm hỗ trợ đã có 20 con bò đã sinh sản; mô hình cây ăn quả xã Mường Mô đang sinh trưởng tốt, một số mô hình khác cũng đang được quan tâm kiểm tra, chăn sóc phát triển theo chiều hướng tích cực.

(Đoàn giám sát kiểm tra mô hình trồng cây xoài tại xã Lê Lợi)

Kết luận sơ bộ kết quả giám sát tại huyện Nậm Nhùn, đồng chí Sùng A Hồ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của huyện Nậm Nhùn trong triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo. Tuy vậy, Công tác tuyên truyền nội dung Nghị quyết ở cơ sở có nơi chưa sâu rộng, nhiều nơi, cán bộ và người dân chưa hiểu rõ về nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ. Một số mô hình hiệu quả nhưng không duy trì và nhân rộng được. Công tác lưu trữ chứng từ, tài liệu liên quan ở một số xã chưa khoa học và đảm bảo theo quy định. Đồng chí đề nghị lãnh đạo UBND huyện quan tâm, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền nội dung Nghị quyết 25 của HĐND tỉnh và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; tăng cường nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo ở cấp xã; thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn lực các chính sách có cùng mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo thuộc các lĩnh vực bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, dễ theo dõi, dễ thực hiện; ghi nhận các đề nghị của UBND huyện Nậm Nhùn, đoàn sẽ nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh và gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

Lò Văn Thạch

Tin liên quan

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát tại Chi nhánh Công nghiệp hóa chất mỏ Lai Châu(07/04/2022 3:14:54 CH)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát việc quản lý vật liệu nổ công nghiệp và công cụ hỗ trợ (07/04/2022 2:40:06 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp kết luận giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2021(05/04/2022 9:10:43 SA)

Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát tại Sở Giáo dục và Đào tạo(02/04/2022 9:52:24 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các Dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(25/03/2022 9:20:25 SA)

Tin mới nhất

Kê hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XV(20/05/2022 4:00:20 CH)

Phiên họp lần thứ mười hai của Thường trực HĐND tỉnh khóa XV(19/05/2022 1:56:41 CH)

Nâng cao chất lượng quy hoạch, đăng ký sử dụng đất, phát huy hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai (18/05/2022 10:46:05 SA)

Đoàn Giám sát của HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện các quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn(18/05/2022 10:30:09 SA)

Thông báo lịch tiếp công dân của lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh tháng 5 năm 2022(17/05/2022 8:34:18 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này