27429 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát nội dung hỗ trợ sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình tại huyện Tân Uyên
(Ngày đăng :11/10/2019 12:00:00 SA)


Từ ngày 09/10 đến ngày 11/10/2019, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tại huyện Tân Uyên về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, công tác quản lý giảm nghèo ở cấp xã thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2018 - 2020. Đoàn giám sát đã có buổi làm việc với lãnh đạo UBND huyện, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan của huyện Tân Uyên và đi giám sát trực tiếp tại các xã: Phúc Khoa, Mường Khoa, Pắc Ta.

Theo báo cáo của UBND huyện: Để thực hiện tốt nội dung Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 25) và Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh, UBND huyện đã quán triệt và sao gửi Nghị quyết, Quyết định đến các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo hàng năm và cả giai đoạn trên cơ sở phối hợp, lồng ghếp các nguồn vốn, huy động nội lực cộng đồng và người dân, phân khai nguồn vốn ngay sau khi được UBND tỉnh phân bổ.

(Quang cảnh giám sát tại UBND xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên)

Năm 2018, huyện Tân Uyên được phân bổ 11.011,046 triệu đồng. Tổng số dự án được phê duyệt là 33 dự án, cụ thể: Dự án trồng trọt: 04 dự án với 685 hộ tham gia; tổng kinh phí phân bổ 1.300 triệu đồng, thực hiện giai ngân 1.275,777 triệu đồng; dự án chăn nuôi thực hiện 22 dự án với 1.667 hộ tham gia, tổng lượng giống hỗ trợ 23.029 con, kinh phi phân bổ: 8.134,089 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân 7.661,020 triệu đồng; dự án phát triển ngành nghề dịch vụ thực hiện 06 dự án hỗ trợ máy cắt cỏ, máy xới đất, máy cày bừa tại 6 xã cho 190 hộ, tổng kinh phí phân bổ 1.700 triệu đồng, đã thực hiện giải ngân 1.675,5 triệu đồng; thực hiện nhân rộng mô hình giảm nghèo hỗ trợ trâu sinh sản cho 50 hộ, tổng kinh phí phê duyệt 750 triệu đồng, trong đó ngân sách nhà nước 500 triệu đồng, nhân dân đối ứng 250 triệu đồng. Nhìn chung, các dự án được thực hiện đúng quy trình tại Thông tư số 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đảm bảo đúng đối tượng, mức chi hỗ trợ quy định tại Nghị quyết 25 của HĐND tỉnh. Thông qua dự án, mô hình, nhiều loại hình hỗ trợ cây giống, vật nuôi được đưa vào sản xuất. Từ những hỗ trợ ban đầu, nhiều hộ đã phát triển nhân rộng, không ít hộ đã vươn lên thoát nghèo. Năm 2019, huyện Tân Uyên được phân bổ 10.030 triệu đồng, UBND huyện đã phân nguồn vốn về cho các xã, thị trấn để tiếp tục triển khai hỗ trợ theo quy định.

Kết luận tại huyện Tân Uyên, đồng chí Sùng A Hồ - Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của huyện Tân Uyên trong triển khai thực hiện Nghị quyết 25 của HĐND tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo. Tuy nhiên, công tác định hướng của cơ quan chuyên môn cấp huyện có lúc, có nơi còn chưa tốt; có xã đoàn đến giám sát còn khá lúng túng trong việc lựa chọn loại cây trồng phù hợp với địa hình, điều kiện và trình độ canh tác của người dân; tỷ lệ phát triển, tái đàn gia cầm sau khi kết thúc dự án đạt thấp; việc bảo quản máy móc sau khi được hỗ trợ của người dân ở nhiều nơi còn chưa tốt; số máy móc hỗ trợ theo dự án phát triển ngành nghề, dịch vụ (64 máy phát cỏ, xới đất, 126 máy cày bừa) chủ yếu phục vụ trong gia đình, không đạt hiệu quả về phát triển ngành nghề, dịch vụ. Đồng chí đề nghị lãnh đạo UBND huyện tiếp tục quan tâm, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền nội dung Nghị quyết 25 của HĐND tỉnh và các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; chủ động rà soát đối tượng, nhu cầu hỗ trợ, xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo hàng năm và cả giai đoạn trên cơ sở phối hợp, lồng ghép các nguồn vốn, huy động nội lực cộng đồng và người dân; thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn lực để phát huy hiệu quả thực hiện; ghi nhận các đề nghị của UBND huyện Tân Uyên, đoàn sẽ nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh và gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định./.

Lò Văn Thạch

 

Tin liên quan

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề)HĐND tỉnh khóa XV(08/09/2023 9:08:23 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Sìn Hồ(24/08/2023 3:16:34 CH)

Khảo sát Dự án dự kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư trình tại Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XV(23/08/2023 4:01:50 CH)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chính sách tín dụng giai đoạn 2021-2023 tại huyện Nậm Nhùn(21/08/2023 2:56:56 CH)

Tin mới nhất

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu(25/09/2023 11:24:49 SA)

TÀI LIỆU KỲ HỌP THỮ 18 (CHUYÊN ĐỀ) HĐND TỈNH KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2021-2026(25/09/2023 10:47:33 SA)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH KHẢO SÁT LÀM VIỆC VỚI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 6, QUỐC HỘI KHÓA XV(25/09/2023 8:48:27 SA)

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này