7800 lượt truy cập
Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân Các Ban HĐND

Ban Dân tộc HĐND tỉnh giám sát chuyên đề năm 2021 tại huyện Mường Tè
(Ngày đăng :10/09/2021 9:03:41 SA)


Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát với UBND huyện Mường Tè

Thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề năm 2021 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020 (gọi tắt là Quyết định 2085) và Quyết định số 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 về phê duyệt đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc thiểu số rất ít người giai đoạn 2016-2025 (gọi tắt là Quyết định 2086). Từ ngày 06-08/9/2021, Đoàn giám sát của Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Sùng A Hồ, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại huyện Mường Tè.

Theo báo cáo của UBND huyện Mường Tè về việc triển khai thực hiện Đề án theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg, Quyết định 2086/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ cơ bản đảm bảo kịp thời, việc thực hiện các Quyết định đã từng bước giải quyết những vấn đề khó khăn về đời sống, sản xuất của Nhân dân; từng bước cải thiện và nâng cao điều kiện sống cho các hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn. Nhờ có các chính sách trình độ dân trí vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã dần được nâng lên, góp phần thay đổi lối sống du canh du cư, ổn định định sản xuất, qua đó góp phần giảm nghèo, giảm dần chênh lệch trong phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số và miền núi với các vùng khác.

Thực hiện Quyết định 2085, trên địa bàn huyện được hỗ trợ 02 nội dung (Hỗ trợ nước sinh hoạt và hỗ trợ bố trí, sắp xếp ổn định dân cư). Tổng số hộ có nhu cầu hỗ trợ nước sinh hoạt (đào giếng, mua vật dụng dẫn nước, trữ nước) là 867 hộ, định mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng, số vốn cần hỗ trợ là 1.301 triệu đồng, tuy nhiên nội dung này chưa thực hiện do chưa được phân bổ kinh phí. Về hỗ trợ bố trí, sắp xếp ổn định dân cư: Tổng số vốn được giao là 26.224 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư là 19.438 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 6.786 triệu đồng; tổng vốn đã giải ngân là 25.212 triệu đồng (vốn đầu tư 19.438 triệu đồng, vốn sự nghiệp 5.774 triệu đồng), tỉ lệ giải ngân đạt 96,15% vốn giao, trong đó hỗ trợ làm nhà ở cho 59 hộ, tổng vốn kế hoạch giao là 1.185 triệu đồng, thực hiện giải ngân là 885 triệu đồng, đạt 74,7% vốn kế hoạch giao. Hỗ trợ phát triển sản xuất (Mô hình chăn nuôi, trồng trọt): Tổng số hộ được hỗ trợ 318 hộ, tổng vốn kế hoạch giao 5.601 triệu đồng, thực hiện giải ngân 4.889,4 triệu đồng, đạt 87,3% vốn kế hoạch giao. Hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng đã thực hiện đối với đường giao thông tuyến Ka Lăng - Là Si, xã Thu Lũm: Tổng vốn kế hoạch giao 19.438 triệu đồng, thực hiện giải ngân là 19.438 triệu đồng, đạt 100% vốn kế hoạch giao.

Đoàn giám sát kiểm tra đường đi đến các bản thuộc dự án định canh, định cư tại xã Thu Lũm

Kết quả thực hiện đối với Quyết đinh số 2086: Trên địa bàn huyện Mường Tè thực hiện hỗ trợ đối với người dân tộc Si La tại 02 bản của xã Can Hồ, cụ thể: Hỗ trợ phát triển sản xuất gồm: Hỗ trợ mô hình tổ hợp tác: kinh phí giao 2.000 triệu đồng, kinh phí thực hiện 1.946,3 triệu đồng, giải ngân đạt 97,31% kế hoạch vốn giao (thực hiện hỗ trợ 04 mô hình, trong đó 2 mô hình trồng sa nhân tím tại bản Seo Hai 43 ha, số hộ tham gia mô hình 53 hộ và bản Sì Thau Chải 43,26 ha, số hộ tham gia mô hình 27 hộ; 02 mô hình trồng cây ăn quả (xoài Đài Loan, bưởi da xanh) tại bản Seo Hai, diện tích thực hiện 10,06 ha, số hộ tham gia 30 hộ). Hỗ trợ gia súc, gia cầm và vắc xin: Kinh phí giao 1.485 triệu đồng, kinh phí giải ngân là 1.485 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch giao. Hỗ trợ chuồng trại chăn nuôi: Tổng kinh phí giao là 200 triệu đồng, kinh phí giải ngân là 200 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch giao. Hỗ trợ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào: Hỗ trợ phục dựng lễ hội truyền thống, tổng kinh phí giao là 600 triệu đồng, giải ngân đến thời điểm hiện tại là 359,548 triệu đồng, đạt 59,92% so với kế hoạch. Hỗ trợ trang thiết bị cho nhà sinh hoạt cộng đồng, tổng kinh phí giao là 60 triệu đồng, giải ngân 60 triệu đồng, đạt 100% so với vốn giao. Hỗ trợ thành lập và duy trì đội văn nghệ thôn, bản, tổng kinh phí giao là 30 triệu đồng, giải ngân 04 triệu đồng, đạt 13,3% vốn giao. Hỗ trợ đào tạo, sử dụng cán bộ dân tộc và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở: Tổng kinh phí giao 20 triệu đồng, giải ngân 20 triệu đồng, đạt 100% vốn giao, cụ thể: Mở 01 lớp bồi dưỡng cho người hoạt động không chuyên trách và những người tham gia công việc ở bản thuộc dân tộc Si La thuộc xã Can Hồ, chi phí dịch vụ đào tạo và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho cơ sở đào tạo là 13,370 triệu đồng, hỗ trợ tiền ăn học tập trung đối với những người hoạt động không chuyên trách là 6,630 triệu đồng...

Tại buổi làm việc với UBND huyện, các thành viên đoàn giám sát đề nghị UBND huyện giải trình một số nội dung liên quan đến việc triển khai 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể đề nghị đánh giá làm rõ sự phù hợp đối với việc lựa chọn cây, con giống phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng nơi nhận hỗ trợ; trường hợp cùng một mô hình nhưng phân chia 02 cơ quan chuyên môn quản lý; công tác phối hợp giữa các phòng, ban trong quá trình triển khai thực hiện; vướng mắc, khó khăn trong việc phê chuẩn các mô hình; sự trùng lặp trong thực hiện các chính sách trên cùng một đối tượng thụ hưởng…Đồng thời, đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn thành lập tổ hợp nhóm, trong đó bầu tổ trưởng, tổ phó để làm đầu mối nắm bắt, trao đổi trong quá trình chăm sóc cây, con giống; cần có khảo sát để thực hiện hỗ trợ các mô hình trồng cây phù hợp với thực tiễn, đẩy mạnh hơn nữa sự vào cuộc của Nhân dân trong việc tham gia các mô hình…

Giải đáp ý kiến của đoàn giám sát, đồng chí Tống Văn Thi, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện cho biết, việc lựa chọn cây, con giống đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã trước, trong và sau quá trình thực hiện hỗ trợ trên cơ sở đề xuất từ xã; việc 02 cơ quan cùng quản lý 1 mô hình là do có chuyển tiếp mô hình từ 2 dự án do 2 cơ quan quản lý, không phải cùng 1 dự án tại một thời điểm mà 2 cơ quan quản lý; công tác phối hợp giữa các phòng, ban, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về lĩnh vực được giao theo Đề án của UBND huyện, trong quá trình triển khai luôn có sự trao đổi, đồng hành để cùng tháo gỡ vướng mắc, khó khăn; về vướng mắc, khó khăn trong phê chuẩn các mô hình, thực tế tại huyện khi triển khai không có khó khăn gì vì trước đó đã có kế hoạch, khảo sát và lấy ý kiến từ cơ sở.

Thay mặt UBND huyện, đồng chí Kiều Hải Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp thu các ý kiến của đoàn giám sát và đề nghị trong thời gian tới cần quan tâm chỉ đạo để huyện thực hiện hiệu quả các chính sách.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Sùng A Hồ, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao sự vào cuộc của UBND, các phòng ban chuyên môn huyện Mường Tè trong quá trình tổ chức triển khai 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời đề nghị UBND huyện chỉ đạo phòng, ban liên quan quan tâm phối hợp chặt chẽ hơn nữa với cấp ủy chính quyền xã trong thực hiện các chính sách. Đối với kiến nghị của huyện, Đoàn giám sát tiếp thu và sẽ xem xét để đưa vào kết luận sau giám sát của Đoàn gửi các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Trước đó Mường Tè, Đoàn giám sát đã đi thực tế một số mô hình, dự án trên địa bàn các xã: Can Hồ, Mường Tè, Thu Lũm./.

 Mai Sùng

Tin liên quan

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh: Họp thẩm tra các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh, khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(04/12/2022 11:56:08 SA)

Ban Dân tộc HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh(04/12/2022 9:49:06 SA)

Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh. (04/12/2022 9:58:31 SA)

Đoàn khảo sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri làm việc với Công ty Điện lực tỉnh(22/11/2022 8:51:54 CH)

Đoàn giám sát Ban Văn hóa – Xã hội làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo (16/11/2022 10:04:42 CH)

Tin mới nhất

Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh thống nhất kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Lai Châu(31/01/2023 3:18:06 CH)

Thăm, chúc tết và tặng quà gia đình chính sách, các đồng chí nguyên lãnh đạo HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023(16/01/2023 4:41:44 CH)

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”(16/01/2023 10:06:41 SA)

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh tại các xã Bum Tở, Mường Tè và Thị trấn Mường Tè(14/01/2023 5:42:23 SA)

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh tại bản A Chè và xã Thu Lũm huyện Mường Tè (09/01/2023 2:48:18 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này