Trang chủ Tin tức hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Các Ban HĐND tỉnh

Chất lượng tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo từng bước được nâng lên
(Ngày đăng :10/11/2020 2:25:30 CH)


Đ/c Hoàng Quốc Khánh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì buổi kết luận giám sát

Đó là ý kiến đánh giá của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo tại buổi thông qua kết luận kết luận giám sát việc thi hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tiếp công dân, đối thoại, xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân sáng ngày 05 tháng 11 năm 2020.

Dự phiên họp có đồng chí Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo UBND thành phố Lai Châu. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì phiên họp kết luận.

Tại buổi kết luận, các đồng chí tham dự phiên họp kết luận nghe Ban Pháp chế HĐND tỉnh thông qua báo cáo kết luận. Các đại biểu dự phiên họp đã thống nhất với các nội dung kết luận của Ban và thảo luận, phân tích đánh giá làm rõ về kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn. Trong đó đánh giá về sự đổi mới rõ nét từ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, kiện toàn đội ngũ công chức tiếp công dân; chất lượng tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo từng bước được nâng lên, cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ tiếp công dân được quan tâm đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tiếp công dân. Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/7/2020 các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã tiếp 1.981 lượt với 2.596 công dân đến kiến nghị, phản ánh 1.639 vụ việc, trong đó có 19 đoàn đông người với 323 người; thụ lý giải quyết 2.271 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có đủ điều kiện giải quyết, trong đó giải quyết 100% đơn kiến nghị, phản ánh của công dân, giải quyết 12/15 vụ việc khiếu nại, 18/19 vụ tố cáo, còn 04 vụ việc đang xác minh giải quyết theo quy định. Các kiến nghị, phản ánh của công dân đã được cán bộ, công chức thực hiện tiếp công dân và thủ trưởng các đơn vị trực tiếp xử lý theo hướng kết hợp làm rõ nội dung kiến nghị với việc hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết. UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành phối hợp với UBND các huyện, thành phố thành lập các tổ công tác rà soát các vụ việc công dân kiến nghị kéo dài, tổ chức đối thoại trực tiếp với công dân để giải quyết trực tiếp hoặc giao cho các cơ quan chức năng giải quyết các vụ việc thỏa đáng cho công dân, qua đó góp phần giảm tình trạng công dân kiến nghị vượt cấp hoặc kiến nghị kéo dài.

Tại phiên họp các đại biểu cũng thẳng thắn đánh giá làm rõ những hạn chế và nguyên nhân trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, như: Thủ trưởng một số đơn vị chưa thực sự quan tâm, sâu sát trong lãnh đạo, tổ chức thực hiện các quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân cấp xã hoạt động kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi dẫn đến thiếu kỹ năng và kinh nghiệm trong công tác tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo; quy trình thực hiện việc tiếp nhận, phân loại, xử lý kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cấp xã có nội dung chưa đảm bảo theo quy định; chất lượng tham mưu giải quyết một số vụ việc chưa cao dẫn đến người khiếu nại, tố cáo tiếp tục gửi đơn kiến nghị kéo dài. Trên địa bàn tỉnh hiện còn 04 vụ, việc công dân kiến nghị phức tạp, kéo dài; ý thức chấp hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo của một số người dân còn hạn chế, dễ bị đối tượng xấu lợi dụng, kích động, xúi giục đi khiếu kiện, gửi đơn vượt cấp đòi hỏi những quyền lợi, chính sách không đúng theo quy định của pháp luật.

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao ý kiến tham gia của các đại biểu, thống nhất giao các thành viên Ban nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện kết luận giám sát báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ mười lăm và gửi các đơn vị chịu sự giám sát theo quy định./.

                                       Phạm Cường

Tin liên quan

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch về y tế, dân số, an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020(20/11/2020 8:26:03 CH)

Nắm tình hình giải quyết một số kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty Điện lực tỉnh(24/11/2020 3:36:43 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp kết luật giám sát công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh(20/11/2020 8:28:54 CH)

Chất lượng tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo từng bước được nâng lên(10/11/2020 2:25:16 CH)

Giám sát tại Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh(08/11/2020 5:23:25 CH)

Tin mới nhất

Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch về y tế, dân số, an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020(20/11/2020 8:26:03 CH)

Nắm tình hình giải quyết một số kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty Điện lực tỉnh(24/11/2020 3:36:43 CH)

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh họp kết luật giám sát công tác quản lý khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh(20/11/2020 8:28:54 CH)

Chất lượng tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo từng bước được nâng lên(10/11/2020 2:25:16 CH)

Giám sát tại Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh(08/11/2020 5:23:25 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này