9504 lượt truy cập
Trang chủ Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 ĐBQH và HĐND Lai Châu

Tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
(Ngày đăng :26/05/2021 12:00:00 SA)


Cử tri đi bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 5 phường Tân Phong, TP Lai Châu

Ngày 25/5/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu ban hành Báo cáo số 121/BC-UBBC về tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh: Thời tiết ngày bầu cử 23/5/2021 trên địa bàn tỉnh thuận lợi cho cử tri đi bỏ phiếu, giao thông, thông tin liên lạc thông suốt. Vào hồi 06h45’, tại 867 khu vực bỏ phiếu đã tiến hành tổ chức Lễ khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng theo kế hoạch. Đến 7h00’, 100% khu vực bỏ phiếu đã tổ chức khai mạc xong và tiến hành bỏ phiếu. Các điểm bỏ phiếu đều được trang trí cờ hoa, khẩu hiệu chào mừng bầu cử, việc bố trí hòm phiếu đảm bảo thuận tiện cho cử tri, công tác đảm bảo an ninh trật tự được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Do làm tốt công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử, phổ biến đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân khi tham gia bầu cử, ngay từ thời điểm khai mạc, cử tri đã hăng hái, tích cực tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân.

(Cử tri huyện Than Uyên bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp)

Tính đến 21 giờ ngày 23/5/2021, tỷ lệ cử tri đi bầu 269.109/269.660 đạt 99,90% (trong đó có 72/106 xã, phường, thị trấn cử tri đi bầu cử đạt 100%). Nhìn chung, dư luận trong Nhân dân, cử tri rất phấn khởi, tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tin tưởng những người được bầu vào Quốc hội khóa XV và được bầu làm đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ thực hiện tốt vai trò người đại biểu nhân dân, xứng đáng với niềm tin và sự tin nhiệm của cử tri. Trong quá trình diễn ra, các cử tri đi bầu đều thực hiện tốt các biên pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 như: Đeo khẩu trang, sát khuẩn trước khi bước vào khu vực bỏ phiếu, xếp hàng, giữ khoảng cách giữa người trước và người sau tối thiểu 2m, di chuyển theo hướng 1 chiều, đảm bảo y tế cho công tác bầu cử. Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong ngày bầu cử được đảm bảo và giữ vững trong toàn tỉnh. Các lực lượng công an, quân đội, biên phòng ở địa phương đã phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát thường xuyên tại các khu vực bỏ phiếu, các khu vực biên giới, đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.

** Kết quả sơ bộ cuộc bầu cử:

- Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội về số lượng, cơ cấu, thành phần, trình độ của người trúng cử:

Tổng số người ứng cử: 10. Số đại biểu được ấn định là 06. Số đại biểu trúng cử 06 người, trong đó:

+ Giới tính: Nữ: 01 người, chiếm 16,6%; Nam: 05 người, chiếm 83,33%.

+ Dân tộc thiểu số: 04 người, chiếm 66,66%.

+ Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ: 01 người, chiếm 16,66%; Thạc sỹ: 01 người, chiếm 16,66%; Đại học: 04 người, chiếm 66,66%.

+ Lý luận chính trị: Cao cấp: 05 người, chiếm 83,33%; Trung cấp: 01 người chiếm 16,66%.

+ Trẻ tuổi: 01 người, chiếm 16,6%.

+ Ngoài đảng: 0.

+ Tái cử: 02 người, chiếm 33,33%.

+ Thành phần: Cơ quan Đảng: 01 người, chiếm 16,6%; Chính quyền: 02 người, chiếm 33,33%; Quân đội: 02 người, chiếm 33,33%; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và thành viên của MTTQ: 01 người, chiếm 16,6%.

** Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp về số lượng, cơ cấu, thành phần, trình độ của người trúng cử:

- Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Tổng số người ứng cử: 83. Số đại biểu được ấn định là 50. Số đại biểu trúng cử 50 người, trong đó:

+ Giới tính: Nữ: 18 người, chiếm 36%; Nam: 32 người, chiếm 64%.

+ Dân tộc thiểu số: 37 người, chiếm 74%.

+ Trình độ chuyên môn: Sau đại học: 22 người, chiếm 44%; Đại học: 25 người, chiếm 50%; dưới Đại học: 03 người, chiếm 6%.

+ Lý luận chính trị: Cử nhân: 01 người chiếm 2%; Cao cấp: 39 người, chiếm 78%; Trung cấp: 06 người chiếm 12%; Chưa qua đào tạo: 04 người, chiếm 8%.

+ Trẻ tuổi: 14 người, chiếm 28%.

+ Ngoài đảng: 01 người, chiếm 2%.

+ Tái cử: 24 người, chiếm 48%.

+ Thành phần: Cơ quan Đảng: 14 người, chiếm 28%; Chính quyền: 21 người, chiếm 42%; MTTQ và thành viên của MTTQ: 10 người, chiếm 20%; Quân đội, Công an: 03 người, chiếm 6%; Viện Kiểm sát nhân dân: 01 người, chiếm 2%; Cơ quan, đơn vị khác: 01 người, chiếm 2%.

- Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện

Tổng số người ứng cử: 428. Số đại biểu được ấn định là 259. Số đại biểu trúng cử 259 người, trong đó:

+ Giới tính: Nữ: 90 người, chiếm 34,75%; Nam: 169 người, chiếm 65,25%.

+ Dân tộc thiểu số: 187 người, chiếm 72,2%.

+ Trình độ chuyên môn: Sau đại học: 34 người, chiếm 13,13%; Đại học: 166 người, chiếm 64,09%; dưới Đại học: 59 người, chiếm 22,78%.

+ Lý luận chính trị: Cử nhân: 03 người chiếm 1,16%; Cao cấp: 118 người, chiếm 45,56%; Trung cấp: 115 người chiếm 44,4%; Chưa qua đào tạo: 23 người, chiếm 8,88%.

+ Trẻ tuổi: 117 người, chiếm 45,17%.

+ Ngoài đảng: 19 người, chiếm 7,34%.

+ Tái cử: 111 người, chiếm 42,86%.

+ Thành phần: Cơ quan Đảng: 69 người, chiếm 26,64%; Chính quyền: 74người, chiếm 28,57%; MTTQ và thành viên của MTTQ: 55 người, chiếm 21,24%; Tòa án: 01 chiếm 0,39%; Quân đội, Công an: 17 người, chiếm 6,56%; Cơ quan, đơn vị khác: 43 người, chiếm 16,6%.

- Kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã

Tổng số người ứng cử: 3745. Số đại biểu được ấn định là 2210. Số đại biểu trúng cử 2207 người, trong đó:

+ Giới tính: Nữ: 767 người, chiếm 34,75%; Nam: 1440 người, chiếm 65,24%.

+ Dân tộc thiểu số: 1694 người, chiếm 76,76%.

+ Trình độ chuyên môn: Sau đại học: 25 người, chiếm 1,13%; Đại học: 703 người, chiếm 31,85%; dưới Đại học: 1479 người, chiếm 67,01%.

+ Lý luận chính trị: Cử nhân: 01 người chiếm 0,05%; Cao cấp: 92 người, chiếm 4,17%; Trung cấp: 1073 người chiếm 48,62%; Chưa qua đào tạo: 1041 người, chiếm 47,16%.

+ Trẻ tuổi: 1358 người, chiếm 61,53%.

+ Ngoài đảng: 392 người, chiếm 17,76%.

+ Tái cử: 1011 người, chiếm 45,81%.

+ Thành phần: Cơ quan Đảng: 176 người, chiếm 7,97%; Chính quyền: 305 người, chiếm 13,8%; MTTQ và thành viên của MTTQ: 416 người, chiếm 18,85%; Quân đội, Công an: 130 người, chiếm 5,89%; Cơ quan, đơn vị khác: 1180 người, chiếm 53,47%.

Song Ngọc

Tin liên quan

Tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026(27/05/2021 4:36:44 CH)

Cử tri nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026(24/05/2021 2:46:08 CH)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu dự, bỏ phiếu bầu cử tại bản Cư Nhà La, xã Sùng Phài(24/05/2021 10:40:24 SA)

Mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử về cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5/2021(21/05/2021 11:22:41 SA)

Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!(19/05/2021 4:50:36 CH)

Tin mới nhất

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 910năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(02/10/2023 4:09:47 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn hai huyện Tam Đường và huyện Than Uyên(01/10/2023 4:50:46 CH)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 (29/09/2023 4:28:39 CH)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG THỔ(29/09/2023 9:57:26 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này