20689 lượt truy cập
Trang chủ Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 ĐBQH và HĐND Lai Châu

Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!
(Ngày đăng :20/05/2021 4:07:55 CH)


Cử tri đọc tiểu sử những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trước khi bỏ phiếu

Quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước.

Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân. Thông qua bầu cử, công dân trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước, góp phần thiết lập bộ máy nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội. Vì vậy, thực hiện bầu cử là trách nhiệm của công dân đối với đất nước.

Ngày 23/5/2021, cùng với cử tri cả nước, trên 270 nghìn cử tri tỉnh Lai Châu sẽ đi bỏ phiếu tại 867 điểm để bầu 6 đại biểu Quốc hội khóa XV trong số 10 ứng cử viên tại 02 đơn vị bầu cử, 50 đại biểu HĐND tỉnh khóa XV nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong số 83 ứng cử viên tại 13 đơn vị bầu cử, 259 đại biểu HĐND cấp huyện trong số 428 ứng cử viên và 2.210 đại biểu HĐND cấp xã trong số 3.745 ứng cử viên.

Quy trình giới thiệu, lựa chọn ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, khách quan. Qua ba vòng hiệp thương, những người được lựa chọn, đưa vào danh sách chính thức để bầu đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, có năng lực và phẩm chất để đảm đương nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp được niêm yết công khai ở khu vực bỏ phiếu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để ứng cử viên đại biểu Quốc hội, ứng cử viên đại biểu HĐND các cấp gặp gỡ cử tri, vận động bầu cử. Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri tại nơi ứng cử, các ứng cử viên có cơ hội gặp gỡ, thể hiện năng lực, phẩm chất và khả năng thực hiện của mình nếu được bầu với cử tri để cử tri hiểu hơn mà cân nhắc, lựa chọn để bầu vào Quốc hội, HĐND các cấp.

Đi bỏ phiếu là quyền lợi và cũng là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cử tri, đồng thời đây là trách nhiệm của mỗi công dân. Để thực hiện quyền và nghĩa vụ đó, đòi hỏi các cử tri phải dành thời gian tìm hiểu thông tin về ứng cử viên về tiểu sử, chương trình hành động, xâu chuỗi cả quá trình công tác trước đây để bầu những người tiêu biểu trong số các ứng cử viên, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Lò Văn Thạch

Tin liên quan

Tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026(27/05/2021 4:36:44 CH)

Cử tri nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026(24/05/2021 2:46:08 CH)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu dự, bỏ phiếu bầu cử tại bản Cư Nhà La, xã Sùng Phài(24/05/2021 10:40:24 SA)

Mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử về cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5/2021(21/05/2021 11:22:41 SA)

Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!(19/05/2021 4:50:36 CH)

Tin mới nhất

Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 5 năm 2023(29/05/2023 6:12:20 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng (29/05/2023 5:40:23 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này