24984 lượt truy cập
Trang chủ Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 ĐBQH và HĐND Lai Châu

Mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử về cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5/2021
(Ngày đăng :21/05/2021 11:22:49 SA)


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Tống Thanh Hải kết luận Hội nghị.

Sáng nay (20/5), Ủy ban bầu cử tỉnh (UBBC) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Tống Thanh Hải đã khẳng định đến nay mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử về cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5/2021. Về việc đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng chí nhấn mạnh: Tùy tình hình dịch bệnh, cần linh hoạt trong việc tổ chức khai mạc bầu cử, bảo đảm nghiêm trang nhưng gọn nhẹ; bảo đảm an toàn cho từng hòm phiếu, khu vực bỏ phiếu, cho nhân viên tổ bầu cử và cử tri...

Dự Hội nghị, tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí thành viên UBBC tỉnh; thành viên Tổ giúp việc UBBC tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn có các đồng chí thành viên UBBC các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn; thành viên Tổ giúp việc UBBC các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn.

Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ còn 03 ngày nữa là đến Ngày bầu cử, mọi công tác chuẩn bị cuối cùng đang được gấp rút triển khai. Theo báo cáo của UBBC tỉnh, từ ngày 07/5/2021, toàn tỉnh đã tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử phù hợp từng địa phương, vừa đảm bảo quyền vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, vừa đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Có các phương án và hướng dẫn phù hợp để vận động bầu cử, đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân được xác định là F1, F2 không trực tiếp tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đã dùng các thiết bị quay hình ảnh chương trình hành động của mình gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nơi tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri để trình chiếu tại Hội nghị...

Đến ngày 12/4/2021, UBBC cấp xã đã rà soát, thống kê và lập xong danh sách cử tri. Việc lập danh sách cử tri đảm bảo theo quy định, phân loại cử tri được quyền bầu cử và các trường hợp không được tham gia bỏ phiếu. Tính đến ngày 15/5/2021, trên địa bàn tỉnh có tổng số 274.272 cử tri. Việc niêm yết danh sách cử tri thực hiện theo quy định được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn và các khu vực bỏ phiếu đảm bảo tiến độ thời gian và theo quy định của pháp luật.

Đến thời điểm hiện nay, công tác tuyên truyền đang được các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền dày đặc với nhiều hình thức đa dạng, phong phú để người dân hiểu được quyền, nghĩa vụ và ý nghĩa của sự kiện chính trị trọng đại này. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an ninh biên giới và các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh ổn định. Công tác và phòng, chống cháy nổ, thiên tai, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, chuẩn bị kỹ lưỡng, các lực lượng chức năng luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Cùng với đó, Ủy ban bầu cử các cấp đã tiến hành in ấn, cấp phát các tài liệu, hòm phiếu, con dấu, khẩu hiệu và các trang thiết bị, vật dụng liên quan đến công tác bầu cử cho các đơn vị, địa phương. Các địa phương tiếp tục chủ động rà soát các phương tiện vật chất kỹ thuật cho cuộc bầu cử như: Hòm phiếu, khẩu hiệu, các cơ sở vật chất trang trí khu vực bỏ phiếu…. để kịp thời bổ sung đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho Ngày bầu cử...

Đ/c Nguyễn Ngọc Vinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy

Đại diện Tiểu ban Giải quyết Khiếu nại – Tố cáo phát biểu tại Hội nghị phát biểu ý kiến tại hội nghị

Tại Hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng báo cáo tình hình tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Các tiểu ban Tuyên truyền, Đảm bảo An ninh và Trật tự an toàn xã hội; Giải quyết Khiếu nại – Tố cáo cũng đã báo cáo làm rõ thêm các nhiệm vụ của từng tiểu ban đến ngày 20/5. UBBC các huyện, thành phố cũng báo cáo làm rõ thêm công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương; đưa ra những vướng mắc, kiến nghị, đề xuất với UBBC tỉnh trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử những ngày tới...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh Tống Thanh Hải nhấn mạnh: Qua xem xét báo cáo, ý kiến của các đại biểu, của các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và kết quả kiểm tra của các đoàn kiểm tra, có thể khẳng định cho đến nay mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử về cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho Ngày bầu cử 23/5/2021. Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban bầu cử tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được và tinh thần chủ động tích cực, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị tỉnh, Ủy ban bầu cử các cấp, các ngành hữu quan từ tỉnh tới cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai công tác bầu cử nghiêm túc, kịp thời, đúng quy trình, bảo đảm tiến độ và đúng quy định của pháp luật.

Chỉ còn 3 ngày nữa là đến Ngày bầu cử, tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đang diễn biến rất phức tạp; tình hình thiên tai, mưa lũ, giông lốc, an ninh trật tự có thể diễn biến khó lường, vì vậy, Phó Chủ tịch UBBC tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, UBBC các cấp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, kế hoạch, chương trình, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về công tác bầu cử. Chủ động xây dựng các phương án, kịch bản tổ chức bầu cử phù hợp với tình hình từng địa bàn và triển khai các công việc theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị. Chuẩn bị kỹ càng các phương án tổ chức bầu cử trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp về thiên tai, mưa lũ, giông lốc, về an ninh, trật tự an toàn xã hội... nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất cho cuộc bầu cử diễn ra thành công và an toàn.

Tiếp tục tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho nhân sự làm công tác bầu cử, nhất là nhân sự tham gia tổ bầu cử, cần dự phòng nguồn nhân lực kịp thời bổ sung cho các tổ bầu cử khi phải thành lập bổ sung khu vực bỏ phiếu tại cơ sở cách ly tập trung và kịp thời thay thế cho các nhân sự làm công tác bầu cử trong trường hợp là F1 hoặc phải cách ly theo yêu cầu phòng, chống dịch. UBBC các huyện, thành phố kịp thời báo cáo UBBC tỉnh về những vấn đề phát sinh đến nhân sự ứng cử và những vướng mắc, khó khăn trong quá trình chuẩn bị; kịp thời rà soát, cập nhật số lượng cử tri nhằm bảo đảm quyền của cử tri cũng như đảm bảo tỷ lệ đi bầu cao nhất.

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về bầu cử, chú trọng thông tin cơ sở (truyền thanh xã, phường). Đối với các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng có đông người dân tộc thiểu số sinh sống, cần phát huy tốt vai trò của cán bộ người dân tộc thiểu số, trưởng bản, những người có uy tín tham gia tuyên truyền bầu cử; sẵn sàng phương án hòm phiếu lưu động để phục vụ người dân trong trường hợp cần thiết. Thực hiện nghiêm việc niêm phong, vận chuyển hòm phiếu, tổ chức kiểm phiếu, báo cáo nhanh kết quả bầu cử. Tiếp tục tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Kiên quyết không để các thế lực thù địch phản động phá hoại cuộc bầu cử. Đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, cung cấp điện cho các điểm bầu cử...

Tùy tình hình dịch bệnh, cần linh hoạt trong việc tổ chức khai mạc bầu cử, bảo đảm nghiêm trang nhưng gọn nhẹ. Bảo đảm an toàn cho từng hòm phiếu, khu vực bỏ phiếu, cho nhân viên tổ bầu cử và cử tri. Thực hiện nghiêm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, của tỉnh... về các biện pháp phòng, chống dịch. Đề nghị cử tri đi bỏ phiếu không tập trung đông người và không quá 30 người, đảm bảo khoảng cách, khẩu trang, đi bầu cử theo giờ.

Các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử các cấp phân công các ủy viên Ban chỉ đạo, ủy viên Ủy ban bầu cử, các thành viên tổ giúp việc trên nguyên tắc tỉnh xuống huyện, huyện xuống xã, xã xuống thôn, bản (tổ bầu cử) để hướng dẫn, thực hiện công tác bầu cử đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo quy định. Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống Nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội, kịp thời giải quyết những khó khăn do dịch bệnh, thiên tai gây ra, nhất là đối với các gia đình chính sách, hộ nghèo; quan tâm bảo đảm các điều kiện sinh hoạt, môi trường sản xuất, kinh doanh, làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để xảy ra các vụ việc khiếu kiện đông người, các tình huống bất ngờ làm ảnh hưởng đến kết quả bầu cử…

Đinh Lan

Tin liên quan

Tình hình và kết quả sơ bộ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026(27/05/2021 4:36:44 CH)

Cử tri nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026(24/05/2021 2:46:08 CH)

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu dự, bỏ phiếu bầu cử tại bản Cư Nhà La, xã Sùng Phài(24/05/2021 10:40:24 SA)

Mọi công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử về cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5/2021(21/05/2021 11:22:41 SA)

Sáng suốt lựa chọn những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026!(19/05/2021 4:50:36 CH)

Tin mới nhất

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại xã Phúc Than, Mường Than, huyện Than Uyên (01/06/2023 4:47:18 CH)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các xã Pha Mu, Mường Cang huyện Than Uyên(01/06/2023 3:37:01 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 6 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(01/06/2023 3:11:40 CH)

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận về Kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV(01/06/2023 10:41:49 SA)

Thường trực HĐND tỉnh khảo sát tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2023 tại huyện Nậm Nhùn(31/05/2023 11:34:41 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này