20089 lượt truy cập
Trang chủ Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu nhân dân các cấp ĐBQH và HĐND Lai Châu

LAI CHÂU: CHỦ ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XIV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016 - 2021
(Ngày đăng :16/03/2016 8:01:56 SA)


Quang cảnh hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

Cùng với các tỉnh trong cả nước, các cấp, các ngành tỉnh Lai Châu đã củ động, tích cực, khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử Quốc Hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Công tác chuẩn bị bầu cử đã được tỉnh Lai Châu chuẩn bị từ giữa tháng 1, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian theo Luật định. Tại cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định thành lập ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh gồm 25 thành viên và phân công nhiệm vụ cho các thành viên UBBC tỉnh, trong đó 08 đơn vị hành chính cấp huyện đều có thành viên UBBC phụ trách. Tại cấp huyện, UBBC cấp huyện cũng được thành lập tại 8 đơn vị hành chính. Tại cấp xã, 108 UBBC được thành lập, các UBBC đều có chủ tịch, phó chủ tịch và các ủy viên UBBC. Thông báo phân công nhiệm vụ tới từng thành viên.

Theo ông Nguyễn Tiến Tăng, Giám đốc Sở Nội vụ, thư ký UBBC “Là Thường trực của UBBC, có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện các hoạt động bầu cử, chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ cho công tác bầu cử…Để chuẩn bị tốt cho công tác bầu cử, chủ tịch UBBC đã thành lập 03 tiểu ban giúp việc cho UBBC gồm: tiểu ban đảm bảo an ninh và trật tự an toàn xã hội, tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiểu ban tuyên truyền và thành lập 01 tổ giúp việc”

Đến nay, tỉnh đã tổ chức hội nghị nhằm quán triệt Chỉ thị số 51-CT/TW ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc Hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. UBBC tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng thời hướng dẫn HĐND các cấp thực hiện công tác nhân sự, hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nội dung, mức chi cho công tác bầu cử.

Đã thực hiện thành công hội nghị hiệp thương lần 1 để dự kiến số lượng, thành phần, cơ cấu ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh. Hội nghị đã dự kiến cơ cấu ĐBQH. Số lượng đại biểu cư trú và làm việc tại tỉnh: 04 đại biểu. Theo lĩnh vực công tác: 01 đại biểu trong ban Thường vụ Tỉnh ủy (dân tộc Hà Nhì), 01 đại biểu chuyên trách là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh (dân tộc Mông), 01 đại biểu đang công tác tại Mặt trận Tổ quốc cấp huyện (dân tộc Thái), 01 đại biểu thuộc lĩnh vực công tác xã hội (dân tộc Mảng); Cơ cấu kết hợp: đại biểu dân tộc: 04, đại biểu phụ nữ: 01, đại biểu ngoài Đảng: 01, đại biểu tái cử: 02.

Cùng với đó, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, tỉnh Lai Châu được bầu 50 đại biểu HĐND tỉnh và 13 đơn vị bầu cử. Phân bổ theo thành phần dân tộc, tỷ lệ, lĩnh vực công tác. Do đó, Lai Châu có 13 dân tộc mang tính đại diện cao trong 20 dân tộc toàn tỉnh, căn cứ dân số của từng dân tộc, số lượng đại biểu được chia theo tỷ lệ, cụ thể: Kinh: 14 đại biểu (28%), Thái: 12 đại biểu (24%), Mông: 9 đại biểu (18%), Dao: 5 đại biểu (10%), Hà Nhì: 2 (4%), Giấy: 1 đại biểu(2%), La Hủ: 1 đại biểu (1%), Khơ Mú: 1 đại biểu (2%), Lào: 1 đại biểu (2%), Lự: 1 đại biểu (2%), Mảng: 1 đại biểu (2%), Cống: 1 đại biểu (2%), Si La: 1 đại biểu (2%).

Theo lĩnh vực công tác: Chuyên trách công tác Đảng: 10 đại biểu, chuyên trách công tác HĐND: 17 đại biểu, lãnh đạo UBND tỉnh: 2 đại biểu, mặt trận và các đoàn thể: 8 đại biểu, các cơ quan nhà nước: 5 đại biểu, các cơ quan nội chính: 4 đại biểu, doanh nghiệp: 1 đại biểu, cấp xã: 3 đại biểu.

Cơ cấu đại biểu cũng dựa trên quy định của Luật Bầu cử và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh xác định: Tỷ lệ đại biểu là nữ khoảng 36% (Quy định không dưới 35%); Tỷ lệ đại biểu trẻ dưới 35 tuổi khoảng 16% (Quy định không dưới 15%); Tỷ lệ đại biểu ngoài đảng khoảng 10% (Quy định không dưới 15%); Tỷ lệ đại biểu tái cử khoảng 40% (Quy định không dưới 30%).

Tại cấp huyện, được bầu 265 đại biểu, 58 đơn vị bầu cử. Cấp xã bầu 2764 đại biểu với 634 đơn vị bầu cử.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh là điển hình trong tổ chức thành công hội nghị cử tri giới thiệu người ra ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Kết quả Văn phòng đã giới thiệu được 10 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Người được giới thiệu đảm bảo đủ tiêu chuẩn người đại biểu HĐND theo Luật tổ chức chính quyền địa phương. Có nhiều kinh nghiệm trong công tác tại cở sở, có nhiều cơ hội gần gũi, gắn bó với nhân dân.

Công việc chuẩn bị công tác bầu cử từ nay đến ngày bầu cử (22/5) còn nhiều như tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2, lần 3. Niêm yết danh sách cử tri và tổ chức cho người ứng cử ĐBQH và HĐND vận động bầu cử … các công việc đều phải được tiến hành công khai, minh bạch, bình đẳng, đúng quy định của pháp luật, ông Nguyễn Tiến Tăng cho biết thêm.

Với sự tích cực, chủ động của UBBC các cấp, tin rằng ngày bầu cử ĐBQH khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 được tiến hành dân chủ, bình đẳng, an toàn, tiết kiệm thực sự là ngày hội của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

                                                                                                                                                                                                                                                   Hoàng Hà

 

Tin liên quan

Kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021(25/05/2016 4:35:12 CH)

Rộn ràng Ngày hội bầu cử(23/05/2016 5:13:14 CH)

Phát huy hòm phiếu phụ tại các điểm bầu cử(23/05/2016 4:57:15 CH)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại các điểm bỏ phiếu(23/05/2016 4:49:54 CH)

Lá phiếu và kỳ vọng của cử tri(23/05/2016 4:42:14 CH)

Tin mới nhất

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(29/05/2023 9:18:09 SA)

Thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024(28/05/2023 4:28:21 CH)

Thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV(28/05/2023 4:17:52 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận tại tổ kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(26/05/2023 9:54:35 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này