7412 lượt truy cập
Trang chủ Tài liệu kỳ họp Kỳ họp thứ tư (chuyên đề)

TÀI LIỆU TRÌNH KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND TỈNH KHÓA XV (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)
(Ngày đăng :02/11/2021 8:47:12 SA)

STT

 

                           TÊN LOẠI, TRÍCH YẾU VĂN BẢN

 

 

 

               FILE ĐÍNH KÈM

         (Click vào file để mở và tải về)

 

1

Biên bản kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

 

Biên bản kỳ họp

2

 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương

 

 

 Tờ trình dự thảo Nghị quyết

3

Tờ trình dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết một số nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và bổ sung kinh phí để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh

 

 

Tờ trình dự thảo Nghị quyết

4

Tờ trình dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều của Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND tỉnh ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh

 

 

 Tờ trình dự thảo Nghị quyết

5

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương

 

 

 Báo cáo thẩm tra

6

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết phân bổ chi tiết một số nguồn vốn chưa phân bổ chi tiết, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 và bổ sung kinh phí để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh

 

 

 Báo cáo thẩm tra

7

Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND  tỉnh ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh

 

 

 Báo cáo thẩm tra

8

Báo cáo tổng hợp những nội dung khác nhau giữa dự thảo Nghị quyết của UBND tỉnh với ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh

 

Báo cáo tổng hợp

 

Tin liên quan

TÀI LIỆU TRÌNH KỲ HỌP THỨ TƯ HĐND TỈNH KHÓA XV (KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ)(02/11/2021 8:46:42 SA)

Tin mới nhất

Giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn, giai đoạn 2020-2022(22/09/2023 10:24:06 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này