14854 lượt truy cập
Trang chủ Kiến nghị của cử tri Kiến nghị gửi đến Thường trực HĐND tỉnh khóa XV

KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TẠI CÁC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP HĐND TỈNH KHÓA XV ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN UBND TỈNH XEM XÉT GIẢI QUYẾT, CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT THEO THẨM QUYỀN
(Ngày đăng :29/06/2023 3:07:19 CH)

STT

KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

 

FILE ĐÍNH KÈM

(Click vào file để mở và tải về)

 

1

Trước kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh

- Công văn của Thường trực HĐND tỉnh gửi UBND tỉnh
- Báo cáo trả lời, giải quyết của UBND tỉnh tháng 11/2021
- Báo cáo trả lời, giải quyết của UBND tỉnh tháng 4/2022
- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị

2

Sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh

- Công văn của Thường trực HĐND tỉnh gửi UBND tỉnh
- Báo cáo trả lời, giải quyết của UBND tỉnh
- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị

3

Trước kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh

- Công văn của Thường trực HĐND tỉnh gửi UBND tỉnh
- Báo cáo trả lời, giải quyết của UBND tỉnh
- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị

4

Sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh

- Công văn của Thường trực HĐND tỉnh gửi UBND tỉnh
- Báo cáo trả lời, giải quyết của UBND tỉnh
- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị

5

Trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh

- Công văn của Thường trực HĐND tỉnh gửi UBND tỉnh
- Báo cáo trả lời, giải quyết của UBND tỉnh
- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị trước sau kỳ 8

6

Sau kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh

- Công văn của Thường trực HĐND tỉnh gửi UBND tỉnh
- Báo cáo trả lời, giải quyết của UBND tỉnh
- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị trước sau kỳ 8

7

Trước kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh

- Công văn của Thường trực HĐND tỉnh gửi UBND tỉnh
- Báo cáo trả lời, giải quyết của UBND tỉnh
- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị

8

Sau kỳ họp thứ mười hai HĐND tỉnh

- Công văn của Thường trực HĐND tỉnh gửi UBND tỉnh
- Báo cáo trả lời, giải quyết của UBND tỉnh
- Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị

9

Trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh

- Công văn của Thường trực HĐND tỉnh gửi UBND tỉnh
- Báo cáo trả lời, giải quyết của UBND tỉnh
 

10

Sau kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh

 

 

Tin liên quan

KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TẠI CÁC HỘI NGHỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC VÀ SAU KỲ HỌP HĐND TỈNH KHÓA XV ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH CHUYỂN ĐẾN UBND TỈNH XEM XÉT GIẢI QUYẾT, CHỈ ĐẠO GIẢI QUYẾT THEO THẨM QUYỀN(29/06/2023 10:07:40 SA)

Báo cáo số 338/BC-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh(10/08/2022 2:05:15 CH)

Báo cáo số 100/BC-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh(10/08/2022 2:07:16 CH)

Báo cáo số 130/BC-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị trước và sau kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh chưa giải quyết xong(10/08/2022 2:08:34 CH)

Báo cáo số 235/BC-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh về kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị trước kỳ họp thứ tám HĐND tỉnh(10/08/2022 2:11:44 CH)

Tin mới nhất

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(03/10/2023 10:39:10 SA)

BAN PHÁP CHẾ HĐND TỈNH HỌP THẨM TRA NỘI DUNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ MƯỜI TÁM HĐND TỈNH(02/10/2023 3:59:57 CH)

Thông báo Chương trình công tác tháng 9 năm 2023 của Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Thường trực HĐND tỉnh(02/10/2023 4:09:47 CH)

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập đoạn 2020-2022 trên địa bàn hai huyện Tam Đường và huyện Than Uyên(01/10/2023 4:50:46 CH)

ĐOÀN ĐBQH TỈNH GIÁM SÁT TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN LUẬT TỔ CHỨC TÒA ÁN NHÂN DÂN NĂM 2014 (29/09/2023 4:28:39 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này