Trang chủ Thông tin cần biết

Lai Châu ban hành chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
(Ngày đăng :05/08/2019 10:04:44 SA)


Quang cảnh kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó trọng tâm là tạo động lực thúc đầy phát triển nông nghiệp, tại kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XIV đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 23/7/2019 quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng của chính sách là doanh nghiệp được thành lập, đăng ký, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; là hộ gia đình, cá nhân tham gia thực hiện dự án; là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách tại Quy định này.

Nguyên tắc áp dụng của chính sách được thực hiện theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Doanh nghiệp có dự án đầu tư thuộc Danh mục dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do UBND tỉnh Quyết định chủ trương đầu tư được hưởng các ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ và các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đặc thù tại quy định này.

Về chính sách hỗ trợ:

- Trường hợp doanh nghiệp thuê, thuê lại, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân mà phải chuyển mục đích sử dụng đất trong nhóm đất nông nghiệp theo quy định của Luật Đất đai, thì ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% tiền sử dụng đất phải nộp khi thực hiện chuyển mục đích.

- Các hộ gia đình, cá nhân có đất cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, hợp đồng trực tiếp với doanh nghiệp hoặc thông qua Hợp tác xã ký kết hợp đồng với doanh nghiệp để hình thành vùng nguyên liệu, thời gian liên kết ổn định (tối thiểu 10 năm đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác dưới 01 năm; tối thiểu 15 năm đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác từ 01 năm trở lên), thì được ngân sách tỉnh hỗ trợ một lần để ổn định đời sống, sản xuất trong 03 năm đầu do thay đổi phương thức sản xuất, cụ thể như sau: Đất trồng lúa nước 02 vụ hỗ trợ 150 triệu đồng/ha; đất trồng lúa nước 01 vụ hỗ trợ 65 triệu đồng/ha; đất trồng cây hàng năm khác và đất trồng cây lâu năm: 40 triệu đồng/ha; đất lâm nghiệp và các loại đất khác: 15 triệu đồng/ha.

- Diện tích hỗ trợ: Tổng diện tích đất lúa được hỗ trợ chuyển đổi phương thức sản xuất không quá 1.500 ha, trong đó đất lúa 02 vụ không quá 500 ha và đất lúa 01 vụ không quá 1.000 ha; tổng diện tích đất trồng cây hàng năm khác và đất trồng cây lâu năm, đất thuỷ sản được hỗ trợ chuyển đổi phương thức sản xuất không quá 2.000 ha; tổng diện tích đất lâm nghiệp và các loại đất khác hỗ trợ chuyển đổi phương thức sản xuất không quá 5.000 ha.

- Hỗ trợ 100% kinh phí đo đạc, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phục vụ công tác thuê, thuê lại, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp thực hiện tập trung đất đai theo hình thức hợp đồng liên kết hình thành vùng nguyên liệu, thuê, thuê lại đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất thông qua hợp đồng ký kết với các hộ gia đình, cá nhân (người sử dụng đất) theo quy định của pháp luật dân sự và pháp luật về đất đai, được Uỷ ban nhân dân xã/thị trấn xác nhận.

- Trường hợp được các hộ gia đình, cá nhân (người sử dụng đất) ủy quyền thì Hợp tác xã đại diện cho người sử dụng đất thực hiện thủ tục cho thuê, góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng liên kết hình thành vùng nguyên liệu với doanh nghiệp, được UBND xã, thị trấn xác nhận.

Ngoài ra còn được hưởng chính sách hỗ trợ tiếp cận tín dụng và phương thức hỗ trợ lãi suất, cụ thể: Mức hỗ trợ lãi suất được thực hiện theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 8, Nghị định 57/2018/NQQ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ; thời gian hỗ trợ lãi suất tính từ ngày tổ chức tín dụng bắt đầu giải ngân đến ngày kết thúc hợp đồng theo hợp đồng tín dụng đã ký kết, nhưng không quá 8 năm; hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất là mức vốn vay theo hợp đồng tín dụng đã ký kết nhưng không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án.

Về phương thức hỗ trợ lãi suất: Ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp thông qua hệ thống kho bạc nhà nước tỉnh theo hồ sơ thanh toán thực tế giữa doanh nghiệp với tổ chức tín dụng trên cơ sở hợp đồng tín dụng đã ký kết. Không thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất đối với các khoản vay (gốc và lãi) quá hạn tính từ thời điểm quá hạn.

Chính sách có hiệu lực từ ngày 02/8/2019./.

Dương Ngọc (TH)

Tin liên quan

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 - 2025(15/01/2020 9:48:55 SA)

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh (03/01/2020 10:30:18 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết thông qua đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn tại một số bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020-2025(01/01/2020 9:55:43 CH)

Quyết tâm thực hiện đạt và vượt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2020(01/01/2020 9:21:40 CH)

Hỗ trợ người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu(27/12/2019 3:45:59 CH)

Tin mới nhất

Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 02/2020(27/02/2020 7:48:08 SA)

Văn phòng HĐND tỉnh: Gặp mặt đầu năm Canh tý 2020(31/01/2020 9:49:53 SA)

Đồng chí Chu Lê Chinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, chúc tết tại huyện Mường Tè (24/01/2020 2:50:18 CH)

Hội đồng nhân dân tỉnh: Thông qua Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp các xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới tỉnh Lai Châu giai đoạn 2020 - 2025(15/01/2020 9:48:55 SA)

Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh khảo sát việc thực hiện cứu đói do thiên tai năm 2019 tại huyện Mường Tè(10/01/2020 10:56:07 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này