9531 lượt truy cập
Trang chủ Thông tin cần biết ĐBQH và HĐND Lai Châu

Hỗ trợ 13 triệu đồng/thôn, bản, tổ dân phố/năm để chi trả cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, bản, tổ dân phố
(Ngày đăng :03/08/2020 2:39:46 CH)


Quang cảnh phiên thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh

Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ mười bốn vừa ban hành Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Theo đó, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được bố trí theo quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể: Phường, thị trấn loại 1 bố trí tối đa 14 người; xã loại 1 bố trí tối đa 13 người; xã, phường, thị trấn loại 2 bố trí tối đa 12 người; xã, phường, thị trấn loại 3 bố trí tối đa 10 người. Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố: Mỗi thôn, bản, tổ dân phố được bố trí tối đa 03 người gồm các chức danh: Bí thư chi bộ; Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố; Trưởng Ban công tác mặt trận. Thời gian bố trí, sắp xếp trước ngày 31/12/2020

Về chức danh và mức phụ cấp:

Đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã: Chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã: Cấp xã loại 1: 1,5; cấp xã loại 2: 1,4; cấp xã loại 3: 1,2 lần mức lương cơ sở. Các chức danh: Phó Chủ tịch Uỷ ban mặt trật Tổ quốc; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Nhân viên thú y; Lao động, Thương binh và Xã hội; Phụ trách Đài truyền thanh-quản lý nhà văn hóa, Văn phòng Đảng ủy, Trưởng Ban Bảo vệ dân phố (chỉ bố trí ở phường, thị trấn): Cấp xã loại 1: 1,0; cấp xã loại 2: 0,9; cấp xã loại 3: 0,8 mức lương cơ sở. Chức danh Phó Trưởng Ban bảo vệ dân phố (chỉ bố trí ở phường, thị trấn): Cấp xã loại 1: 0,9; cấp xã loại 2: 0,8; cấp xã loại 3: 0,7 mức lương cơ sở.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, bản, tổ dân phố: Chức danh Bí thư chi bộ; Trưởng thôn, bản, Tổ trưởng tổ dân phố: Đối với thôn, bản có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, bản  thuộc xã biên giới: 1,5. Đối với thôn, bản, tổ dân phố còn lại: 1,1 lần mức lương cơ sở. Chức danh Trưởng Ban công tác Mặt trận: Đối với thôn, bản có từ 350 hộ gia đình trở lên, thôn, bản thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền; thôn, bản  thuộc xã biên giới: 1,2. Đối với thôn, bản, tổ dân phố còn lại: 0,8 lần mức lương cơ sở.

Kiêm nhiệm và mức phụ cấp kiêm nhiệm: Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm một chức danh không chuyên trách khác, người hoạt động không chuyên trách thôn, bản, tổ dân phố kiêm nhiệm chức danh hoạt động không chuyên trách thôn, bản, tổ dân phố thì được hưởng 70% phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm. Trong trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh thì được hưởng một mức phụ cấp cao nhất của chức danh kiêm nhiệm. Mức phụ cấp kiêm nhiệm không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thực hiện theo pháp luật bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế hiện hành.

Các chức danh khác hoạt động tại thôn, bản, tổ dân phố, mỗi chức danh được bố trí 01 người và được hưởng mức phụ cấp hằng tháng như sau:

Công an viên ở thôn, bản và chức danh Tổ trưởng Bảo vệ dân phố: 0,35; Tổ Phó bảo vệ dân phố: 0,3; Tổ viên bảo vệ dân phố: 0,2; Thôn đội trưởng: 0,5; Nhân viên y tế thôn, bản: 0,5 lần mức lương cơ sở.

Mức khoán kinh phí: Khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã (bao gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh): 22 triệu đồng/năm.

Mức hỗ trợ kinh phí hoạt động và mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, bản, tổ dân phố:

Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các thôn, bản, tổ dân phố để thực hiện chi trả cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, bản, tổ dân phố: 13 triệu đồng/thôn, bản, tổ dân phố/năm. Mức bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, bản, tổ dân phố 50.000 đồng/buổi/người.

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 252/QĐ-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã; hỗ trợ một lần (trong năm 2020). Mức hỗ trợ: 01 tháng phụ cấp hiện hưởng cho mỗi năm công tác đối với mỗi người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Trường hợp công tác lẻ từ 6 tháng trở lên thì tính là 01 năm, lẻ dưới 06 tháng thì tính là 0,5 năm.

Nguồn kinh phí: Nguồn kinh phí do ngân sách trung ương và địa phương đảm bảo theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước.

Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết số 105/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014, Nghị quyết số 144/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh và có hiệu lực từ ngày 01/9/2020./.

Tổng Hợp

Tin liên quan

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

V/v điều chỉnh thành phần, thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức KH 17 HĐND tỉnh(08/09/2023 8:07:46 SA)

Giấy mời họp trực tuyến dự kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(30/08/2023 10:52:30 SA)

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(22/08/2023 8:36:56 SA)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XV(22/08/2023 8:33:04 SA)

Tin mới nhất

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy(21/09/2023 3:13:22 CH)

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(19/09/2023 8:46:19 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 9 năm 2023(19/09/2023 8:41:31 SA)

Thông báo Lịch Tiếp công dân tháng 8 năm 2023(19/09/2023 8:38:12 SA)

Kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(11/09/2023 8:35:50 SA)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này