11857 lượt truy cập
Trang chủ Thông tin cần biết ĐBQH và HĐND Lai Châu

10 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
(Ngày đăng :05/02/2021 1:40:05 CH)


Đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết tại kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh

Tại kỳ họp thứ mười lăm HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra từ ngày 08 đến ngày 10/12/2020, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021.

Theo đó mục tiêu của nghị quyết là tiếp tục thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội; tập trung đổi mới, sáng tạo, huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa chất lượng cao gắn với xây dựng nông thôn mới; phát huy lợi thế kinh tế cửa khẩu, mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa; phát triển mạnh thương mại, dịch vụ, du lịch, tạo điều kiện phát triển công nghiệp phù hợp thực tế của địa phương. Tập trung các nguồn lực để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nhất là hạ tầng khu vực nông thôn và liên kết vùng. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đối ngoại.

Nghị quyết đã quyết định 10 chỉ tiêu chủ yếu, cụ thể như sau: (1) Tốc độ tăng trư­ởng tổng sản phẩm trên địa bàn 7,96%; cơ cấu kinh tế: nông, lâm nghiệp, thủy sản 14,16%, công nghiệp, xây dựng 39,39%, dịch vụ 39,22%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 7,23%; GRDP bình quân đầu người 47 triệu đồng. (2) Giá trị gia tăng ngành nông nghiệp 5%; tổng sản lượng lương thực có hạt 222.000 tấn; diện tích cây chè trên 8.482 ha, trồng mới 680 ha; tốc độ tăng trưởng đàn gia súc 5%. Có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 44,7% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ che phủ rừng 51%. (3) Thu ngân sách trên địa bàn 1.915 tỷ đồng. (4) Tốc độ tăng kim ngạch xuất nhập khẩu 8,4%, trong đó: tốc độ tăng giá trị xuất khẩu hàng địa phương 7,4%. Tổng lượt khách du lịch tăng 23,8%. (5) 96,6% thôn, bản có đường xe máy hoặc ô tô đi lại thuận lợi; 95,2% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; 99,5% trường học, 94,2% trạm y tế xã được xây dựng kiên cố; 87% dân số nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 96% dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung. (6) Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi; 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 2 trở lên và đạt chuẩn phổ cập giáo dục Trung học cơ sở mức độ 1 trở lên. Tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường: Mẫu giáo 98%; Tiểu học 98,5%; Trung học cơ sở 94%; Trung học phổ thông 53% trở lên. Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia 52,7%. (7) 30% dân số được quản lý bằng hồ sơ sức khỏe điện tử; 12,2 bác sỹ/1vạn dân; mức giảm tỷ suất sinh 0,4‰; giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 18,79%, thể thấp còi xuống 26,02%. (8) Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,0%, riêng các huyện nghèo giảm 4,3%. Giải quyết việc làm cho 7.650 lao động; đào tạo nghề cho 8.000 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo 53,4%. (9) 77% thôn, bản, khu dân cư có nhà văn hóa; 87,4% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh; 85,1% hộ gia đình, 74,2% thôn, bản, khu phố, 96,5% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa. (10) 95% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý; 64,1% số xã, phường, thị trấn được thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, HĐND tỉnh đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đó là triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các Chương trình, Đề án, Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh; tập trung xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Đề án chương trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Về phát triển kinh tế, tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong phát triển nông nghiệp nông thôn, trọng tâm là phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, tiêu thụ, đảm bảo quy trình tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, tập trung vào các loại cây trồng chủ lực của tỉnh và chuyển đổi phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung, mở rộng quy mô nuôi trồng thủy sản lòng hồ và nuôi các loại cá nước lạnh có giá trị kinh tế cao. Phát triển công nghiệp trên cơ sở khai thác hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên gắn với phát triển hợp lý vùng nguyên liệu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình thủy điện vừa và nhỏ đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư theo quy hoạch; rà soát bổ sung hoặc điều chỉnh quy hoạch thủy điện, các dự án bằng nguồn năng lượng tái tạo. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư và các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021 theo quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh để thu hút đầu tư, phát triển du lịch theo định hướng phát triển bền vững gắn với phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng nông thôn mới, phát triển các sản phẩm nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Triển khai hiệu quả phần mềm ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Lai Châu, có chiến lược quảng bá, xúc tiến du lịch hiệu quả để thu hút du khách. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế, tăng thu ngân sách trên địa bàn. Quản lý, điều hành thu, chi ngân sách đúng quy định, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Về văn hóa-xã hội, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh; đổi mới giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; nâng cao năng lực phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh; rà soát, sắp xếp, bố trí nhân lực y tế bảo đảm trên 90% số trạm y tế xã có bác sỹ làm việc; nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị y tế đảm bảo mọi người dân được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. Tập trung mọi nguồn lực để nâng cao chỉ tiêu giảm hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều; tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các chính sách hỗ trợ về đất đai, tín dụng, phát triển sản xuất, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án, giải pháp hỗ trợ tạo việc làm trong nước và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh...

Tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục sắp xếp bộ máy hành chính, sự nghiệp theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng;đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ, kiến tạo phát triển; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp và giải quyết các dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ việc; xây dựng, thực hiện kế hoạch thanh tra và xử lý sau thanh tra tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, khắc phục tình trạng chồng chéo, thanh tra doanh nghiệp nhiều lần trong năm. Nội dung thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực, vi phạm, tham nhũng và những vấn đề bức xúc, dư luận xã hội quan tâm. Thực hiện tốt quy định về tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm đúng thời gian quy định; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Triển khai tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2021; tăng cường công tác đối ngoại, giữ vững và phát triển các mối quan hệ quốc tế đã được thiết lập, đặc biệt coi trọng sự phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị trên nhiều lĩnh vực với tỉnh Vân Nam-Trung Quốc, các tỉnh phía Bắc Lào, các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ.

Các giải pháp chủ yếu để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên, trong đó đạo chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền; xây dựng kế hoạch nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đảm bảo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền cơ quan, đơn vị; thực hiện tốt công tác phối hợp, rà soát, điều chỉnh cơ chế quản lý, điều hành, phân cấp, phân quyền, phân công rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, tạo sự chủ động, sáng tạo của các cấp, các ngành; nâng cao hiệu quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong triển khai, thực hiện kế hoạch; chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân, giải quyết thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp và hợp tác xã. Tổ chức tốt các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi kế hoạch nhiệm vụ năm 2021 và lập thành tích chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử của đất nước, của tỉnh./.

Thủy (TH)

Tin liên quan

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026(26/05/2023 3:52:31 CH)

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(24/05/2023 8:05:43 SA)

Giấy mời dự Kỳ họp thứ mười lăm (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV(12/05/2023 3:13:10 CH)

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(12/05/2023 8:40:19 SA)

Kế hooạch tổ chức Kỳ họp thứ mười lăm (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026(12/05/2023 8:37:02 SA)

Tin mới nhất

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại các xã Bản Lang, Mường So huyện Phong Thổ(08/06/2023 10:13:21 SA)

Thảo luận Tổ về các Dự án Luật tại kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XV(07/06/2023 8:15:10 SA)

Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV tại huyện xã Tả Lèng, huyện Tam Đường (06/06/2023 11:24:32 SA)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với Tổng công ty Điện lực Miền Bắc(06/06/2023 11:39:20 SA)

Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Ta Gia, huyện Than Uyên(04/06/2023 3:56:12 CH)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này