934 lượt truy cập
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 51/NQ-HĐND Nghị quyết chấp thuận danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 26 15/09/2021
2 41/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước dự kiến khởi công mới trong giai đoạn 2021-2025 48 10/08/2021
3 42/2021/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng một số khoản phí,lệ phí trên địa bàn tỉnh 54 10/08/2021
4 43/NQ-HĐND Nghị quyết phân bổ chi tiết một số nguồn kinh phí chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh; bổ sung kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện các chính sách và một số nhiệm vụ phát sinh năm 2021; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 23 10/08/2021
5 44/2021/NQ-HĐND Nghị quyết đặt tên đường, phố, công trình công công trên địa bàn thành phố Lai Châu và các huyện: Tân Uyên, Sìn Hồ, Mường Tè 9 10/08/2021
6 45/2021/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng dân quân trên địa bàn tỉnh 11 10/08/2021
7 46/NQ-HĐND Nghị quyết giao bổ sung biên chế công chức, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong cơ quan hành chính và tổ chức Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021 13 10/08/2021
8 47/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành quy chế hoạt động Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 8 10/08/2021
9 48/NQ-HĐND Nghị quyết kết quả giám sát việc triển hai thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 3 10/08/2021
10 49/NQ-HĐND Nghị quyết giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ nhất đến sau kỳ họp thứ mười lăm Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 5 10/08/2021
11 50/NQ-HĐND Nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2022 4 10/08/2021
12 12/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1 19/06/2021
13 13/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 2 19/06/2021
14 14/NQ-HĐND Nghị quyết Thành lập Ban dân tộc HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 2 19/06/2021
15 15/NQ-HĐND Nghị quyết các nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng các ban của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 7 19/06/2021
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này