320 lượt truy cập
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 08/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiêm Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 18 10/07/2020
2 09/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 15 10/07/2020
3 10/2020/NQ-HĐND Nghị quyết Sửa đổi bổ sung khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II không được hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh 6 10/07/2020
4 11/2020/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 24 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu 22 10/07/2020
5 12/NQ-HĐND Nghị quyết sáp nhập, đặt tên bản, tổ dân phố thuộc huyện Nậm Nhùn và huyện Tân Uyên 22 10/07/2020
6 13/2020/NQ-HĐND Nghị quyết đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lai Châu và thị trấn các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Nậm Nhùn 17 10/07/2020
7 14/2020/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 71 10/07/2020
8 15/2020/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho công chức, người lao động làm nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh 33 10/07/2020
9 16/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án phát sinh bổ sung vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh 8 10/07/2020
10 17/NQ-HĐND Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 trên địa bàn tỉnh 13 10/07/2020
11 18/NQ-HĐND Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trung tâm huấn luyện dự bị động viên gđ 2 3 10/07/2020
12 19/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn và dự án Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn 8 10/07/2020
13 20/NQ-HĐND Nghị quyết Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh 9 10/07/2020
14 21/NQ-HĐND Nghị quyết giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020 9 10/07/2020
15 22/NQ-HĐND Nghị quyết kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN trên địa bàn tỉnh gđ 2016-2020 7 10/07/2020
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này