995 lượt truy cập
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 06/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 12 22/07/2019
2 07/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 9 22/07/2019
3 01/NQ-HĐND Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh 36 28/02/2019
4 02/NQ-HĐND Miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh 15 28/02/2019
5 03/NQ-HĐND Bầu Chủ tịch UBND tỉnh 31 28/02/2019
6 13/NQ-HĐND Nghị quyết về kết quả giám tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 41 10/12/2018
7 14/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2019 18 10/12/2018
8 15/NQ-HĐND Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn Ngân sách địa phương 22 10/12/2018
9 16/2018/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH đảm bảo Quốc phòng - an ninh năm 2019 25 10/12/2018
10 17/NQ-HĐND Nghị quyết Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù năm 2019 29 10/12/2018
11 18/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thành lập, sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố thuộc các huyện: Sìn Hồ, Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên 54 10/12/2018
12 19/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tieur học, trung học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II không được hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh 46 10/12/2018
13 20/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ tỉnh và ủy ban MTTQ các huyện, thành phố thực hiện 39 10/12/2018
14 21/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ VN tỉnh, Ban tư vấn thuộc và ủy ban MTTQ VN cấp huyện trên địa bàn tỉnh 9 10/12/2018
15 22/2018/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ VN cấp xã và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa" trên địa bàn tỉnh 22 10/12/2018
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này