1346 lượt truy cập
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 16/2018/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH đảm bảo Quốc phòng - an ninh năm 2019 25 10/12/2018
2 17/NQ-HĐND Nghị quyết Quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội đặc thù năm 2019 29 10/12/2018
3 18/NQ-HĐND Nghị quyết về việc thành lập, sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố thuộc các huyện: Sìn Hồ, Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên 53 10/12/2018
4 19/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tieur học, trung học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II không được hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh 44 10/12/2018
5 20/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban MTTQ tỉnh và ủy ban MTTQ các huyện, thành phố thực hiện 38 10/12/2018
6 21/2018/NQ-HĐND Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động của Hội đồng tư vấn thuộc Ủy ban MTTQ VN tỉnh, Ban tư vấn thuộc và ủy ban MTTQ VN cấp huyện trên địa bàn tỉnh 9 10/12/2018
7 22/2018/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ VN cấp xã và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa" trên địa bàn tỉnh 21 10/12/2018
8 23/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; quyết toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2017 11 10/12/2018
9 24/NQ-HĐND Nghị quyết Dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2019 30 10/12/2018
10 25/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện các chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 28 10/12/2018
11 26/NQ-HĐND Nghị quyết bổ sung và phân bổ 10% dự phòng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương 13 10/12/2018
12 27/NQ-HĐND Nghị quyết Chấp thuận danh mục các dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2019 trên địa bàn tỉnh 144 10/12/2018
13 11/NQ-HĐND Bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 10 09/12/2018
14 12/NQ-HĐND Nghị quyết Xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữa chức vụ do HĐND bầu 24 09/12/2018
15 10/NQ-HĐND Nghị quyết về miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh 5 09/12/2018
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này