1018 lượt truy cập
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 49/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 90 năm 2017 của HĐND tỉnh Lai Châu thông qua đề án Đẩy mạnh xây dựng nâng cao hiệu quả và chất lượng đời sống văn hóa cơ sở trong giai đoạn tới 4 11/12/2019
2 50/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2020 12 11/12/2019
3 51/NQ-HĐND Nghị quyết giám sát tình hình triển khai thực Nghị quyết số 61 ngày 10 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn gđ 2016-2020 nguồn vốn NSĐP 11 11/12/2019
4 52/NQ-HĐND Nghị quyết giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2019 12 11/12/2019
5 53/NQ-HĐND Nghị quyết thành lập đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh gđ 2016 2020 10 11/12/2019
6 30/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả Miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 31 09/12/2019
7 31/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 19 09/12/2019
8 32/NQ-HĐND Nghị quyết Xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 8 09/12/2019
9 33/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 13 09/12/2019
10 08/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức chi tặng quà chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh 55 23/07/2019
11 09/2019/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tài chính trong chuyển giao, ứng dụng, đổi mới công nghệ và các hoạt động khoa học, công nghệ trên địa bàn tỉnh 13 23/07/2019
12 10/2019/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi đối với các giải thi đấu thể thao và chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh 50 23/07/2019
13 11/2019/NQ-HĐND ghị quyết Ban hành mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và hỗ trợ luân chuyển cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh 192 23/07/2019
14 12/2019/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh 44 23/07/2019
15 13/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh 28 23/07/2019
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này