4987 lượt truy cập
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 40/2019/NQ-HĐND Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một nội dung của Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu gđ 2017-2021 và Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh về bổ sung một số nội dung tại điều 1, Nghị quyết 33/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh 52 11/12/2019
2 41/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua đề án xây dựng nông thôn mới gắn với du lịch nông thôn tại một số bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu gđ 2020-2025 50 11/12/2019
3 42/NQ-HĐND Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2020 58 11/12/2019
4 43/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2018 14 11/12/2019
5 45/NQ-HĐND Nghị quyết số 45 thông qua danh mục các công trình, dự án điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh 105 11/12/2019
6 46/NQ-HĐND Nghị quyết chấp thuận danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh 72 11/12/2019
7 47/2019/NQ-HĐND Nghị quyết quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bênh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu 13 11/12/2019
8 48/2019/NQ-HĐND Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết sô 78 năm 2013 của HĐND tỉnh quy định mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu 8 11/12/2019
9 49/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 90 năm 2017 của HĐND tỉnh Lai Châu thông qua đề án Đẩy mạnh xây dựng nâng cao hiệu quả và chất lượng đời sống văn hóa cơ sở trong giai đoạn tới 6 11/12/2019
10 50/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2020 13 11/12/2019
11 51/NQ-HĐND Nghị quyết giám sát tình hình triển khai thực Nghị quyết số 61 ngày 10 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn gđ 2016-2020 nguồn vốn NSĐP 14 11/12/2019
12 52/NQ-HĐND Nghị quyết giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh trong năm 2019 14 11/12/2019
13 53/NQ-HĐND Nghị quyết thành lập đoàn giám sát tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh gđ 2016 2020 11 11/12/2019
14 30/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả Miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 32 09/12/2019
15 31/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 20 09/12/2019
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này