5056 lượt truy cập
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 14/2020/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 259 10/07/2020
2 15/2020/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho công chức, người lao động làm nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh 47 10/07/2020
3 16/NQ-HĐND Nghị quyết thông qua danh mục các công trình, dự án phát sinh bổ sung vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh 35 10/07/2020
4 17/NQ-HĐND Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2020 trên địa bàn tỉnh 49 10/07/2020
5 18/NQ-HĐND Nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trung tâm huấn luyện dự bị động viên gđ 2 8 10/07/2020
6 19/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn và dự án Nhà máy cấp nước sạch thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn 12 10/07/2020
7 20/NQ-HĐND Nghị quyết Chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh 32 10/07/2020
8 21/NQ-HĐND Nghị quyết giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020 13 10/07/2020
9 22/NQ-HĐND Nghị quyết kết quả giám sát tình hình triển khai thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN trên địa bàn tỉnh gđ 2016-2020 13 10/07/2020
10 23/2020/NQ-HĐND Nghị quyết chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 28 10/07/2020
11 34/2019/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QPAN năm 2020 54 11/12/2019
12 35/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định tổng biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính; tổng số người làm việc, lao động theo Nghị định 68/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế trong các tổ chức hội đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2020 56 11/12/2019
13 36/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2021 35 11/12/2019
14 37/2019/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiệm ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu 28 11/12/2019
15 38/2019/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua đề án phát triển một số cây dược liệu gđ 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 39 11/12/2019
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này