1137 lượt truy cập
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 43/2020/NQ-HĐND Nghị quyết kéo dài thời gian thực hiện một số Nghị quyết của HĐND tỉnh sang năm 2021 17 13/12/2020
2 44/2020/NQ-HĐND Nghị quyết phân định cụ thể các nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu 9 13/12/2020
3 45/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định tổng số biên chế công chức; tổng số người làm việc, lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế của các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế của các tổ chức họi có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2021 31 13/12/2020
4 46/NQ-HĐND Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 3 13/12/2020
5 47/NQ-HĐND Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 12 13/12/2020
6 48/NQ-HĐND Nghị quyết quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ - Bát Xát 20 13/12/2020
7 51/2020/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh 9 13/12/2020
8 52/NQ-HĐND Nghị quyết chấp thuận danh mục các công trình, dự án thu hồi dất, mưc vốn bồi thường giải phóng mặt bằng; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2021 trên địa bàn tỉnh 39 13/12/2020
9 53/NQ-HĐND Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh gđ 2016-2020 5 13/12/2020
10 32/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 5 11/12/2020
11 33/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 4 11/12/2020
12 34/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban KTNS HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 2 11/12/2020
13 35/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 2 11/12/2020
14 36/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 4 11/12/2020
15 37/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021 2 11/12/2020
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này