959 lượt truy cập
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 40/NQ - HĐND Về kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2012 28 09/12/2011
2 39/2011/NQ - HĐND Về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 27 09/12/2011
3 38/2011/NQ-HĐND Về việc thông qua Quy hoạch phát triển Điện lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020 114 09/12/2011
4 37/2011/NQ-HĐND Về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2015 155 09/12/2011
5 36/2011/NQ-HĐND Về việc phê chuẩn giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lai Châu 38 09/12/2011
6 35/2011/NQ-HĐND Về Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2020 52 09/12/2011
7 33/2011/NQ-HĐND Về việc ban hành Quy định một số mức chi có tính chất đặc thù thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu 38 09/12/2011
8 32/2011/NQ-HĐND Về việc Quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lai Châu 42 09/12/2011
9 31/2011/NQ-HĐND Thông qua Đề án tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục tỉnh Lai Châu đến năm 2015 42 09/12/2011
10 30 /2011/NQ-HĐND Về việc ban hành Quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân trên địa bàn tỉnh Lai Châu 49 09/12/2011
11 29/2011/NQ-HĐND Về Chương trình phát triển đô thị thị xã Lai Châu để đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2013 và thành lập thành phố Lai Châu vào năm 2015 43 09/12/2011
12 28 /NQ – HĐND Về chương trình xây dựng Nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2012 169 09/12/2011
13 27/NQ – HĐND Về chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2012 98 09/12/2011
14 26/2011/NQ - HĐND Về việc ban hành chính sách hỗ trợ tiền ăn cho học sinh bán trú tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu 35 09/12/2011
15 25/NQ-HĐND Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - an ninh năm 2012 38 09/12/2011
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này