1118 lượt truy cập
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 16/2011/NQ-HĐND Về công tác di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Lai Châu 84 16/07/2011
2 15/2011/NQ-HĐND Về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011 - 2015 267 16/07/2011
3 14/2011/NQ-HĐND Về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới một số xã để thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Mường Tè, huyện Sìn Hồ và điều chỉnh địa giới xã thuộc huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu 141 16/07/2011
4 13/NQ-HĐND Về việc quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2012 của tỉnh Lai Châu 14 16/07/2011
5 12 /2011/NQ-HĐND Về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 46 16/07/2011
6 11/2011/NQ-HĐND Về việc thông qua Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lai Châu đến năm 2020 20 16/07/2011
7 128/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015 5
8 136/2015/NQ-HĐND Nghị quyết kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 5 năm, giai đoạn 2016-2020 39
9 137/2015/NQ-HĐND Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2016 11
10 05/NQ-HĐND Bầu Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Lai Châu, khóa XIV, nhiệm kỳ 2016- 2021 2
11 10/NQ-HĐND Miễn nhiệm thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 1
12 01/NQ-HĐND 6
13 10/NQ-HĐND Nghị quyết về miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh 4
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này