1055 lượt truy cập
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 17/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả Bầu chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 19/06/2021
2 18/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả Bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 19/06/2021
3 19/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả Bầu Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 19/06/2021
4 20/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả Bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 19/06/2021
5 21/NQ-HĐND Nghị quyết Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2021-2026 19/06/2021
6 22/NQ-HĐND Nghị quyết Thành lập các Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 1 19/06/2021
7 23/NQ-HĐND Nghị quyết Phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 19/06/2021
8 03/NQ-HĐND Nghị quyết chấp thuận danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2021 trên địa bàn tỉnh 58 22/03/2021
9 04/2021/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi đối với các hoạt động và thời gian được hưởng hỗ trợ cho các đối tượng phục vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh 14 22/03/2021
10 05/NQ-HĐND Nghị quyết phân bổ kinh phí cho các đơn vị dự toán khối tỉnh và các huyện, thành phố từ nguồn kinh phí chưa phân bổ chi tiết tại Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh 24 22/03/2021
11 06/NQ-HĐND Nghị quyết Thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu 12 22/03/2021
12 08/2021/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chính sách phát triển rừng bền vững giai đoạn 2021-2025 50 22/03/2021
13 07/2021/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2021-2025 51 22/03/2021
14 03/NQ-HĐND Nghị quyết chấp thuận danh mục các công trình, dự án thu hồi đất, mức vốn bồi thường giải phóng mặt bằng và danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh năm 2021 trên địa bàn tỉnh 7 22/03/2021
15 42/NQ-HĐND Nghị quyết kế hoạch tài chính 05 năm địa phương gđ 2021-2025 21 13/12/2020
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này