1305 lượt truy cập
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 53/NQ-HĐND Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh gđ 2016-2020 4 13/12/2020
2 32/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 3 11/12/2020
3 33/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 1 11/12/2020
4 34/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban KTNS HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 1 11/12/2020
5 35/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 2 11/12/2020
6 36/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 2 11/12/2020
7 37/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021 2 11/12/2020
8 38NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2016-2021 1 11/12/2020
9 08/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiêm Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 31 10/07/2020
10 09/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 17 10/07/2020
11 10/2020/NQ-HĐND Nghị quyết Sửa đổi bổ sung khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở các xã khu vực II không được hưởng chế độ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh 13 10/07/2020
12 11/2020/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 24 tháng tuổi đến dưới 36 tháng tuổi trên địa bàn tỉnh Lai Châu 35 10/07/2020
13 12/NQ-HĐND Nghị quyết sáp nhập, đặt tên bản, tổ dân phố thuộc huyện Nậm Nhùn và huyện Tân Uyên 31 10/07/2020
14 13/2020/NQ-HĐND Nghị quyết đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thành phố Lai Châu và thị trấn các huyện Phong Thổ, Tam Đường, Nậm Nhùn 19 10/07/2020
15 14/2020/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách và các chức danh khác ở cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh 110 10/07/2020
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Đào Xuân Huyên- Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này