Phản ánh(03/07/2015):

Thử nghiêm đăng: nội dung kiến nghị như sau:

......

.....

........

.............

..........

 

Người phản ánh : Thử nghiệm đăng - Địa chỉ : Tân Phong Lai Châu
Điện thoại : 0954555231 - Thư điên tử : thunghiemdang@gmail.com

Hội đồng nhân dân tỉnh trả lời(03/07/2015 11:01):

nội dung phản ánh đã được ghi nhận và chuyển cơ quan có chức năng xem xét, giải quyếtSTT Nội dung Kiến nghị Ngày phản ánh Đơn vị trả lời phản ánh
1 Thử nghiêm đăng: nội dung kiến nghị như sau: ...... ..... ........ ............. ..........   Thử nghiệm đăng 03-07-2015 Hội đồng nhân dân tỉnh
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này