Lĩnh vực Từ khóa tìm kiếm

STT Nội dung Họ và tên Ngày gửi Hồi đáp
1 Thử nghiêm đăng: nội dung kiến nghị như sau: ...... ..... ........ ............. ..........   Thử nghiệm đăng 03-07-2015 Hội đồng nhân dân tỉnh
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Số điện thoại:
Ông Dương Quốc Hoàn- Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0213.3798.221
Số Fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này