Nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và chủ trương của Tỉnh ủy về sắp xếp các đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Ngày 02/10/2019, Thường trực HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 quyết định triệu tập kỳ họp thứ mười một (Kỳ họp bất thường).

Đó là một trong những đề nghị của đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, tổ trưởng tổ giám sát số 2 đoàn Giám sát của HĐND tỉnh khi thực hiện giám sát trực tiếp tại UBND huyện Nậm Nhùn về tình hình thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (Ngày 25/9).

Đó là một trong những kết luận của Đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ Chức Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Tổ trưởng tổ giám sát số 2 - Đoàn giám sát của HĐND tỉnh khi thực hiện giám sát về tình hình thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 về kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 nguồn vốn ngân sách địa phương tại huyện Phong Thổ (ngày 13/9)

Hôm nay (10/9) thực hiện chương trình giám sát của HĐND tỉnh, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Đoàn Đức Long, Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 61/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 nguồn ngân sách địa phương

Thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ năm 2019, sáng nay 22/7/2019, HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 khai mạc kỳ họp thứ mười. Thường trực HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp.

Đến thời điểm này, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV đã hoạt động được hơn nửa nhiệm kỳ, nhìn lại chặng đường đã qua, có thể khẳng định hoạt động của HĐND tỉnh có nhiều đổi mới thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm trên tất cả các mặt hoạt động (về cách thức tổ chức kỳ họp, quyết định những vấn đề quan trọng tại địa phương, hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân) trên cơ sở bám sát các quy định của pháp luật và kế thừa, phát huy kinh nghiệm hoạt động từ những nhiệm kỳ trước đây.

Năm 2018, đánh dấu nửa đầu nhiệm kỳ hoạt động của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XIV. Nhìn lại chặng đường đã qua, có thể khẳng định hoạt động của HĐND tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm hướng tới mục tiêu phục vụ cử tri và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Trên cơ sở bám sát các quy định của pháp luật và kế thừa, phát huy kinh nghiệm hoạt động từ nhữngnhiệm kỳ trước, với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và hành động”, trong đó tập trung đổi mới về cách thức tổ chức kỳ họp; việc quyết định các vấn đề quan trọng tại địa phương; hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân …đã góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hàng năm và cả giai đoạn 2016 - 2020.

HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ tám đã thông qua Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với UBMTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh.

Tại kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập, sáp nhập thôn, bản, khu phố thuộc các huyện: Sìn Hồ, Mường Tè, Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên, Than Uyên (Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 10/12/2018).

Đó là ý kiến phát biểu của Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Pháp Chế HĐND tỉnh, Phó Trưởng đoàn, Tổ trưởng Tổ 2 Đoàn giám sát của HĐND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Phong Thổ về giám sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 về Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Đào Xuân Huyên - Chánh Văn phòng
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này