Sáng nay, 27/5/2014 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thông qua kết quả giám sát việc triển khai thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các công trình thủy lợi và cấp bù miễn thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ năm 2011 đến năm 2013.

Để chuẩn bị cho công tác thẩm tra trình kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XIII, từ ngày 11 đến ngày 21/5/2014, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức khảo sát tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 239/QĐ-TTg ngày 09/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về "phê duyệt Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015" và tình hình triển khai và kết quả thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia các cấp học, ngành học trên địa bàn năm học 2013 - 2014. Đồng chí Nguyễn Thị Thiện, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Thực hiện Quyết định số 59/QĐ - HĐND ngày 31/3/2014 của HĐND tỉnh Lai Châu về việc thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2011 đến năm 2013 theo Quyết định số 18/2011/QĐ - TTg ngày 18/3/2011 và Quyết định số 56/2013/QĐ – TTg ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 05/5 đến ngày 08/5/2014, Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh do đồng chí Lò Văn Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Lai Châu, Trưởng ban Dân tộc HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại Ban Dân tộc tỉnh; các xã Pú Đao, Nậm Hàng, Nậm Manh - huyện Nậm Nhùn và Phúc Than, Mường Than, Hua Nà - huyện Than Uyên.

Sáng ngày 09/5/2014, Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thông qua kết quả giám sát công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã từ năm 2011 đến năm 2013. Tham dự có đồng chí Vương Văn Thành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh. Đồng chí Vũ Văn Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trong 2 ngày 05 và 06/5/3/2014 Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát thực tế việc triển khai thực hiện duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các công trình thủy lợi tại 2 xã Pa Vây Sử và Bản Lang huyện Phong Thổ.

Sáng ngày 11/4/2014 Ban Văn hóa – Xã hội tổ chức họp đánh giá kết quả giám sát về việc thực hiện công tác khám và điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 đến năm 2013. Tham dự có đại diện Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và một số sở, ngành có liên quan. Đồng chí Nguyễn Thị Thiện, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Trong 2 ngày 25 và 26/02/2014, Ban Kinh tế Ngân sách chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức khảo sát tình hình triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2014 theo Nghị quyết số 74/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh và Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 29/10/2013 của UBND tỉnh tại huyện Phong Thổ.

Từ ngày 25 đến ngày 28/02/2014 Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phối hợp với Ban Dân tộc HĐND tỉnh sẽ tiến hành khảo sát tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2014 tại các huyện Tam Đường, Phong Thổ.

Sáng 28/11/2013, Ban Dân tộc HĐND tỉnh chủ trì phối hợp với các Ban: Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Pháp chế và Ban Dân tộc HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra báo cáo, tờ trình dự thảo Nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2013; kế hoạch năm 2014 trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh.

Sáng nay, 21/11/2013, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp đánh giá kết quả giám sát tình hình thực hiện đưa thông tin về cơ sở trên đị bàn tỉnh từ năm 2010 đến 30/9/2013.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này