Trong 02 ngày (07,08/10), Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Thức, Phó trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, Trưởng đoàn giám sát đã giám sát trực tiếp tại huyện Tam Đường.

Trong 3 ngày, từ ngày 1-3/10/2020, Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh tổ chức giám sát chuyên đề sát việc thực hiện chính sách pháp luật về trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại huyện Tam Đường. Đồng chí Vũ Thị Huyền, Trưởng Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Thực hiện Chương trình công tác tháng 9 năm 2020, từ ngày 17 đến ngày 18/9/2020, Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã tiến hành khảo sát việc thực hiện một số chương trình, dự án, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã Vàng Ma Chải, xã Mù Sang huyện Phong Thổ.

Đó là một trong những đề nghị của Đoàn khảo sát, ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh khảo sát công tác triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm học mới 2020-2021 tại huyện Tam Đường.

Trong hai ngày (07, 08/9/2020), Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức khảo sát thực tế tại trường học trên địa bàn các xã, Phúc Than, Tà Mung, Mường Kim và làm việc với UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, các phòng chuyên môn có liên quan. Đồng chí Vũ Thị Huyền, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

Đó là kết luận của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh khi tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về thông qua đề án nâng cao chất lượng giáo dục vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 vào tháng 6/2020

Sáng ngày 06/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức buổi làm việc để làm rõ một số nội dung trước khi tham mưu ban hành báo cáo thẩm tra Dự thảo nghị quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trung tâm huấn luyện dự bị động viên (giai đoạn 2).

Chiều ngày 02/7, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các văn bản trình kỳ họp HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Phạm Văn Huỳnh, Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Ngày 01 và ngày 02 tháng 7 năm 2020, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã tổ chức thẩm tra các số báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XIV thuộc lĩnh vực thẩm tra của Ban. Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì phiên họp thẩm tra. 

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ mười bốn HĐND tỉnh khóa XIV. Ngày 29, 30/6/2020, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức họp khảo sát việc đặt tên đường, phố, công trình công cộng trên địa bàn thị trấn các huyện: Phong Thổ, Tam Đường, Nậm Nhùn. Đồng chí Vũ Thị Huyền, Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội HĐND tỉnh làm trưởng đoàn.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này