Trong 02 ngày (từ 02-03/10/2023), Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Đào Xuân Huyên, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập trên địa bàn thành phố Lai Châu.

Trong 04 ngày (từ 26-29/9/2023), Đoàn giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Đào Xuân Huyên, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác quản lý nhà nước việc thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề dược ngoài công lập trên địa bàn huyện Tam Đường và huyện Than Uyên.

Chiều ngày 27/9/2023, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 9 năm 2023 với các nội dung chủ yếu: Thông tin thời sự nổi bật trong tháng; Phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước; Thông qua kết luận giám sát đảng viên theo Quyết định số 14-QĐ/CB ngày 28/8/2023 của Chi bộ; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 09 tháng, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2023; sinh hoạt chuyên đề quý II năm 2023. Đồng chí Dương Quốc Hoàn, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sinh hoạt.

Chiều ngày 21/9/2023, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề về quản lý, sử dụng kinh phí nâng cấp, sửa chữa tài sản công là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Nậm Nhùn.

Sáng nay, ngày 21/9/2023, tại phòng họp 609, tầng 6, nhà B Trung tâm HC-CT tỉnh, Chi bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổ chức cho đảng viên, công chức, người lao động tham gia Hội nghị học tập, quán triệt các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các văn bản của Tỉnh ủy thông qua báo Hội nghị cáo viên trực tiếp kết hợp trực tuyến từ tỉnh đến cơ sở kết nối từ điểm cầu Tỉnh ủy tổ chức tại Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh.

Sáng nay, ngày 11/9/2023, tại Hội trường lớn, Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, HĐND tỉnh khóa XV tổ chức kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Chiều ngày 06/9/2023, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ mười bảy, HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV của Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 18 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV

V/v điều chỉnh thành phần, thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức KH 17 HĐND tỉnh

Giấy mời họp trực tuyến dự kỳ họp thứ mười bảy (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh khóa XV

Giấy mời dự kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Quyết định triệu tập kỳ hộ thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV

Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khoas XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ mười sáu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Giấy mời dự Kỳ họp thứ mười lăm (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV

Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hooạch tổ chức Kỳ họp thứ mười lăm (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

43689 lượt truy cập
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH LAI CHÂU
Chịu trách nhiệm chính:
Trụ sở:
Email:
Ông Dương Quốc Hoàn - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
Tầng 4,5 nhà B - khu Hành chính - Chính trị tỉnh
- Số điện thoại: 0231.3798.221
Số fax:
0213.3798.228
ttdn.hdndtinh@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.hdnd.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này